Skip to main content

Full text of "Alasdair Mac Colla : sain-eolus ar a ġníoṁarṫaiḃ gaisge"

See other formats


MU ífláC 
seofAtii ÍAOit>e 

%i& £tí1^ U - - . £ 

OéattC<K ! 

©ow tfl&c H0n . 
tiiAtt truc rhwr*e#o*..- 
^ó'^^r firnLaJb Ahf^ W)«c CJla AltátolB m COllA 
wn- i pf i rM'ií i J i jt. i ^^e^a^ S*Mtt-eoUif a\\ a $nforiufit&iO &Aif5e. seofArh L a o 1 tj e 

t)o ctnrt te cétte. *Oé^nc«r*<AÍ eoin ÍTlAC tléitt 

A5«r ó 
tlixxtt truc rhtniteA^óAiS 

fA te^D^\rv fO. " T)o tfié.vouig biMiTj -aii x>4 6a£a rm mif ne.AC -Aguf 
meAnmtix\ j-AoróeAt ó fin .\nuó, lottnuf hac cn^rjíf cút 
T)Á nÁtndiT) -Att cotíitttom tu\ ^tt -At^cotttC'ttom. ,, — lliatt ÍTIac 

lÍVuitte^TjAiJ 
OSTON COLLEGS LIBRART n , ,- . ^CHESTNUT HILL, MASS. 

Att 11 -a cutt <átiu\c 

T>0 

Connruvó tia SAeíntge 

1 mt)-dite ,<Xúa CtuC. 
1914, ClÁ\\ InrheA'óónAise. t)f\ottAc 

ttgrjAif ah teAOAif Seo 

tlénfif 5&At 

SéAtntif gfAcm, mAricóf mtinufóf 

AtAfTJA1f\ ITlAC CottA 

I. CAttféim AtAft)Aif Thic *ÓomnAitt, I. 
CAitféim AtAft)Aif\ ttlic *ÓomnAitt, II. 

II. CAitféim CtAtnne TtAgnAitt 

11. Cóif\ fÁrtue f\e feAf *oo fgéit 

III. tmteACUA Com ttltímeotvoAig .. 

IV. tTlAf\OnAi > ó TJomnAttt trtic 6oin ttltii > oeóf\- 

*OAlg 

V. Vía UigeAf\nAi > oe oí 1 scotfiAimfif teif An 
tlg'OAf (.1. ttiAtt ITIac itltnfeA'úAis) 
Sé noi'óce > óAm-f a f An *otín 

III. SmnfeAtvóAcu if ^AOt AtAf'OAif mic CottA . . 
tTlionn f út &f eAnn 1 n-At CtiAt 

IV. WotA'ú SmnfeAri Agtif 5 A01 ^ AtAft)Aif\ tfnc 

CottA 
CeAntiAf 5 A ° 1>oe ' Al ' ^ 00 CtAinn Cotta 
V. tTlotAt) Itlic TJomnAttt 

píof mo ttiotAt) Af IÍIac T)omnAitt 

VI. tJeA^Án SséAtAi^óeACUA Af AtAft)Aif\ ttlAC CottA 

VII. Ceót f A" AtAfOAIf ttlAC CottA 

ArhfÁn AtAfOAif . . 

ITUtff eÁit AtAfT)fvtiim 
poctóijt 

peAffAnA Agtif peAffAnuAóu 
T)innf eAnóAf . . • • v 

xi 

xiii 

xix 

1 
1 

5 
12 
34 
37 

40 

43 
45 
46 
46 

50 
50 
52 
52 
53 
55 
55 
56 
58 
68 
71 seAcnám nA sct.óT)ómí. leAtnAó 


tíne Sa céx 


téigce^ m,d ionA*o, 


iii. 


4 


inA|\cóf mtmc-jióf 


tTlAficóf fflunc^óf. 


VI. 


24 


Uiopp-d-1Tlúii\ 


Uiopfid-Tnnif\ 


XV. 


32 


t>tictiAn 


Buchan 


9 


23 


rriA 


mAC 


33 


30 


•00-^015^/0 


•oo-^oigni'ó 


57 b 


13 


-pó 


fó, 


57 c 


8 


TU'OtACA'Ó 


ílA'ÓtACAt) 


57 „ 


11 


Tl^tACAt) 


tlA'ÓtACAt) 


57., 


23 


^tAfCÚ 


JtAfÓÓ 


57 d 


3 


ne<vp 5^1*6 


Hé'Af5Ai*ó 


59 b 


22 


although, it ík 


although it is 


62 b 


19 


5-a *OAim 


5A*OAim 


68 a 


4 


-fAn, (once), 


-tun (once), 


73 b 


1 


T)ún T)aoi 


T)ún T)é 


74 a 


Q 


5^1^t3te«AC 


5^i^teAC.j t>|tOtt &£. 11í figniít) a te-Af mófÁn T>e teitfgéAtCAit) T>o tAVjAifc 
ttAtnn fÁn teAt)A-[A fo x>o Cti«|t te Céite. ÚÁ^t-A a gem 
Ann ha VjtiA'óAnCd ó fotn iuiaiii a trí CAmc A^ttf cogAft 
iT)ifi tttCc te-AfrAf iia 5 Ae>ó11 -5 e V-á *óé^ncú|Mít> " An 
tltCAig tJexVOAi'óe " 1 vj£Ámne aii t^e. T)o CAinctge.<yó 
Agttf *oo co^ftAt) eACOjtiu f úT) 5ti-|t tfiAtt ah c-a'óvjaii teAtMin 
iia *oé^ncnfAí feo "oo ttiAi'óedmAii, aCc ^ed^Án T)o ótif 
teó Af " teAtMti Ótomne TUgnAitt," ó tÁ^ttA tjóiVj fém 
a Vjett itó-gioftitCAC te n-A AgxM'ó fm. 111 'oe^nA'ó TMTMtrt, 
ÁifiúAC. *ÓÁ fÁttcéitt a vjí teif fm, if *oó£d : & tiAon T)íovj 
.1. tocc 511ÁCAC 11 a ^coifoí Aft tttcc te-At)A«p ha nAimfifie 
fm mA-ji a vjíof 111*0111 fém a$ a ftioóc .1. cttf a\\ cÁifVoe 
A^ttf ctif Af ^ctit ó Cftm 11111 tigAt) 50 cittnnnutgA'ó nó 50 
£CAittceA«[i ^niAitc A£ttf priAoineA'ó Aft An 5Cttfpói«[t *oo 
V>í itómpA A^ttf te n-A tmn fni fÁiitfiof aca aji Vjftíg An 
cfeAnfocAit " cttit a^i cÁi«|tT)e, cti-fi 11 aC feÁi-jtivoe " ; 
A^ttf a t>ó .1. fAttttge Agtif fttAi[te ah ttgD-Atit fém 1 n-A 
ftéAncúfAÍvj Aft CtttrtA uÁ\\ ctnn fé iUArii ifceAC 1AT> te 
H^gAit) a 5Ctót)ttAitce — -cá An toCc móit fAm Aifi fóf 50 
T)cí ah tÁ acá mT)iti Atm Agttf a «jtÁ'ó 50 Vjftntro fitoriitA 
a *ÓÁ *óéAncttf 1 n-A fettvj gttf A11 Atn fo 1 tÁtAi-fi Agttf nÁ«[t 
rmdotn fé jtiArii Aft a 501111 tA«[t a n-Aif CttSAinn ceA«[t- 
ctngte pioctA f^iomAitt^ ó h-a tÁirii oitce fém ! 

ACc ní Vjca^ tiom T>e fui. Ceifc Atiotf . Cé íié " An 
ctltc^C t)eAT)Ait)e " ? O, eom 1Í1ac Héitt, fCAtt 50 
rjftiit a Amm 1 mtoéAt a tÁm. T)o *óe-ACctng fé fin 
" CAitféim AlAx^OAip 1Tlic tÍoriinAitt " 1 ^corh-Aiit ^Ámne 
&t\ t^e fÁ mA-jt T)o tÁmi5 ^m^C a^ ha T)ÁCAít) feo .1. 
AibjteÁn 16 A^tif t)eAtCAme 14, 1898. 

y. VI. 

11í Cútfge T)o comuuc Ati cAtvMf Cog,<m Ó gf^ttiti.A t*vo 
fO fÁ étó t\Á t>o f^fíob fé tiui|\ Ciij;.Ainne ótt OiteÁn lín, 

Agtlf T>0 ll'lOt fé tUA ItAtfCÍ fc^f C1011T1. 'Sé THlbxMfC fé 

fAti tictfl fiti tiáf téig fé ft^rh xMfcí T)ob' fe^ff tu\ uvo, 
"ASttft" <Af fetfCAti, " f f é tfieafAim fém ^tif^b í an 
5-Aet)it5 if fe^|\|t t>o fSftíol^vó ó xMtriftf ,<mi Céicmntg 

AlUlxXf ! " 

1f teóf ttotn T>o motATj é fm, -A^tif ní tne-Afdim fétn 
5tif c^tt tMW cuf teif, ^Cc ^tfúiii a iU*ó suf b'é fÁTj 
^n At^n 6o$<Mn fÁ >óeoró ^n métT) f eo tétgce^jt 1 n'oeife^TJ 
a UU|\e acá fA ctó t bp-dtnne Ati \.Ae va^aX) t>áca 
ITIeiteam 18, 1898 : 

" tlátub f-ATí^ 50 5CttnnimiT> ^fíf ón t1tc<\c t>eAT).<M*óe." 

Tt\Aimf te " CxMtfénn AtáfTMtf fhic 'ÚorhnxMtt," tf 
bex*5 'o'^tfng-At) t>o ctnfe^f-f^ xMin a^á -AttfSfíobATj 
Annfo TjAtn. 1f féroif a tU*o 50 tjftnt %ac focat cotc- 
ce^nn 5.411 .AtfUig^vó x\f\ t>it uAim, 11í m^j\ fm, Atfi, T>o 
ctiro T)e n^ n^mmne-AóxMo -áice azá Ann, m^f ^ttn o'éi^e^n 
•oam ^n méro f eo >oíob *oo cun A|\ .áon nóf te HiAtt \Y\&c 
itltnfe^'óxMg ^uf te ntigT>^f^tt> eite f u^f^f teo : — ■ 

As c. itiac 11. A5 ngT>^t\Ait>. t)Aite-^n-cSAOi t)^tte n^\ Ctiaige 

t)xMte-fntiine tj^tte ITIón^iT) 

Oopp^-fntnn (?) Uiob^f 1Tlóf 

AtMtvoAOin OtMif > Úe<yóAin 

T)nn t)^ot (?) t)ún T)é 

an éifmn (?) 1nbtf nAfUnn 

AtfOfT) AtpOfC 

Cttt S\te (?) Citt S^robe 

Sciftmt; Scftnbte 

Philiphaugh fittpfác VII. 

CeifU, cat> ctnge *ó<Atn a n-.AtfítigA'o ? O £tif b'éiséan 
T>Am é •óé-Ati^rh *o'éif mo óti^jVOAig 'fn-A \\vc^oa^a\X>. Ay\ 
céA*o Y -An tMfiA tiAitim, 'fn CAn.AmAmu ftAótAnn .ACá niAfi 
ugTXAfiu.Áf A%Am teó; Gazetteer n.A tiAtb,An «ABUf téAjtf gáite 
<An tAe m*oiti fá n*oeA$ Uiob-Af tTlófi; S^* 01 ^ ^ A ftXHbAn 
b>A btm teif t\a uní ttAmmne.AC.Aib .aua* 'nA , ói,ai > ó pn ^tif 
te Suftnbte m^ri ^n ^cé.A'on.A ; f ti.Afi.Af xXtponu -Agtif 
ptipfAó az tlMtt IUac rhtiifveA'óAig fém -ó^tif Citt 
S.Ait>be 'fé W° AZA Arm A ^ be.ACUAi'óe.ACU *oo b^mu 
-Af ^n t;ctimA "o'f^E tli-Att -Ain ó n-A 1>Áirh ! 

tlAó téin .Af fom cax> if fémin T>o 'óéAn.Arh te ti.dinm- 
ne.AC.Aib Áiue, mÁ cu^fVOAigte^rv *oóig A^tif .An-*oóig niAfi 
if m'oéAnuA *oo £ac émne ? tlíori éimg tiom JJ.Ae > oit£ 
*o'f,AgÁit A|\ Selkirk, *oá rhé.A'o *oif cu,AfiT>.Aige.Ar, .acu 
•oá mbe-At) 5Ae*óits .Ain, if x>óca ^tif " Citt t)ot " -a be.A*o 
«Ann, .acu ntiAifi n-Aó fti^fiAf ugTMritÁf nÁ b-AfiÁnc-A teif 
fm, *oo tei^e-Af *oó. tlft 5Aet>it5 1 tiAtbAm fém in*oit3 
-Airi, mAfi ttnt;im, -A^tif é .Af nóf Williamstown 1 sContXAe 
n-A 5Aittirhe -A^tif Áiue,Ann.A eite 1 néinmn fóiníoft ! 

Anoif 1 T>UAob Af bAmeAt) .Af te.Ab.Afi Ctomne Tl.Agn.Aitt, 
*oo te.An.Af *oo c.Amu atí te.Ab.Ain fm corh T>túit -A^tif 
'o'fé.A'OAf, -A^tif mÁ fSAfiAf téi 1 ^cofifi-Áic, *oob' éi^CAn 
*o^m é Af méAX) avi Atb.An.AC.Aif *oo tÁfiLA of mo coiúAif, 
fiti'o T>o ctnfife-A^ó ^f 50 mó|\ *oon téigteoij\ eife.Ann.AC. 
An uAtb.An.AC.Af if mó bí ^nn .1. n.A > oéi > óe<An ( Aig -e, -a 
-Afi Láf .Afi tixMfiib : Cibé .Áiu a fwAib fm ^nn *oo fmne-Af 
íax) 'o'^ife^, A^tif 50 *oenfim féin,*oÁ mbeAt) ^n ceifu 
!pÁ tli^tt fém *oo rhotf At f é *óAm é *ó&An.Arh, A^tif ^tifiAb 
é atí ctifpóifí *oo ótnfi fé fm foirhe S^e^óit^ *óonrim 
éife^nnAó téigmn «Agtif tiUfi^óe^óUA *oo f5fiíobA*ó, if 
nU teip fm .Aif corifi-^m, b'é f^ n*oe^fi é ufeife n^ 
c^n^rhnA bí A1|\ ^^tif é 1 ^cém ó f^oituib nA tiéifieAnn 
1 5C^f S^f f5 10 W A ^V S^t^ fte-Amntng CAn-Amn^ó^f Aif4 1 VJlí. ti-A fSl^ftVirm u-AirteAncA a T^n-fiof t>ó fém. x\6c caji 
éif an cfAog-Ait, má ctnriceAri «An te-AVjArt fo 1 scoimmeAf 
te Reliquiae Celticse if beAT; x>e •óeitrjiri georjfcAf 
eACorirtA 1 ti-Aon áic, -At;uf .a freADAf «An c-eottif *oo t)í a^ 
íliAtt -Aft $^et)it5 ngD-AtttÁfAi$ éife-Ann -A^iif Atban 
frié óéite, tx> fiéifi mari *oo rjí .An fS&At f-An Aimfiri fm 
A 5 u r 5° *° cí Ar » c-occm.A'ó ceann-Airi (.1. finfeAjiA, céxvo) 
•0&A5. 'Siat) fo tía te-At-An^ig *oe Reliquiae Celticae II., 
1 n-«A í>fuit leArj-Art Ótoinne tlAgn-Aitt, .1. 138 — 309. 

S60SA1ÍI tAOVOe. ll5T)Ai|i An teAt)Ai]A Seo. 11í 5ÁT) T)Atn cnÁcc x>o -óéAnATh aji eom rflAC tléitt A^tif a fiof 
A5 An fAogAl pó-olAC cé hé fém. CÁ 'fiof A^Ainn 50 téin 5111,1 
ctif-oe An feAn é A^tif hac ceAfc x>nmn a ttntteAT) CAince x>o 
x)éAnAni Af xmme beó. 

mAtt iriAc rhumeA*óAig. 

X)o rhAif An f5fíbneoif feo fAn feAccrhAX) AOif x>éA5 A^tif 
1 *ocrjf nA ViAoife 'ha X)1A1X) fm. A11 méro T)o DAineAmAif-ne Af 
a teADAf fCAine, x>o f5fíobAT) é, mAf fAOitueAf, foim An 
mbtiA"ÓAin 1700. 

Síot 1TltiifeA-ÓAi5 ó' x>cÁmi5 An tliAtt fo, *oo broff 'ha feAn- 
CAixVttb A5 Ctomn nA^nAitt (.1. "OomnAttAij; ha nOiteÁn nó 1nfe 
^Att). *Oo bío"ó xmtAij; nó AÚAfÓA aca 1 nl1ibifc ÚeAf, oiteÁn 
x>'lnfib ^Att. T)o fíotftii5eAX)Af ó rhtnrieAX)AC Ó T)ÁtAi5, fiLe 
món X)o bí 1 néifmn ctiAirum te cúf nA btiAxmA 1200. tnráeAc 
x>ob' eAX) A11 fite f eo, A^tif ntiAif a bí fé 'tia comntiróe 1 tiof 
An *Ooitt 1 5CotroAe 6^1515 tÁmi^ ix>if é fétti A^tif Ó "OomnAitt, 
1 5CA01 5tif b'éi^eAn x)ó ceiceAX). T)'éif étne x)o fmbAt A^tif 
5An cofnAm Ai^e aii Ó n*OomnAitt xio ctiAiX) 1TltiirteAX)AC 50 
hAtbAtn A^tif tzá ftiocz: Aif f a cíf f in 50 X)cí mx)iti f éin. 1nmf ceAf 
5ttf riiAit Ó *OomnAitt x>ó fÁ x>eineAX), A^uf 50 xrcÁmis fé tArt a 
Aif 50 héi|tmn. 

'sé ati ctifpóif x)o ctitf tliAtt triAc rhtii|teAX)Ai5 rioime, A5 
f5fíobAX) fUAifte C05AIX) rhtmcfóf A^tjf AtAfX)Aif x>ó, ceAfc x>o 
feAfAm x>o gAex>eAtAib, *°° ^1^5 ""^t 1 Axnhtnj; f5fíbneoiru Ati 
t)éAftA méAX) tia feifbífe x>o fmneAx>A|t ^AexVit éineAnn A^tif 
AtbAn mf An Ó05AX) fAm. t)í fé A|t A ctimAf, x>Á mb'Áit teif é, 
f5fíobAT) 1 mt)éAftA, acu x>o 5Ab fé x>o fo^Am tífÁix> x>o bAint 
Af a teAn^Aix) fém .1. An jjAexnt^, A^tif if móf if lonmotcA é 
x)Á cionn. 

t)A x>en uneib ceAxmA CAtAt triAC ttltiirieAX)Ai5 50 bftnt ctnx> 
x>Á x)éAnctif AÍb 1 nx>Án f ati teAbAf fo. *Oo riiAif f é f eo f a céAx> 
teAt x>en feACcriiAX) AOif x^éA^. 

S. t. R é 1 rh f 5 é A U t)A rrió^ te $M AU\f*o,<Mj\ nu\c CottA lílrc *Óomrn\itt 
U\ tm tVAitt, ^5tif mÁnieAnn a cÁit A^uf a ctú 1 TUcL<Mnn 
^Stvp i n^e-TteAtc-ACC AtlMn 50 t>cí rntnti fém. t)A 
*oe fe-Ati-otmA'ó Tte At^fTMrn, ^stif oa m<\c é T)o 
T)orhnAttAó ó CottMnnfxMg. X)a fe<<Mi-ona<Mt X)Á AtA\\\ 
SotfuMttte "btn'óe ITIac X)oiiin-Aitt, Atdin cé\<yo 1-AttLd 
AonctAom^. t)r T)omn-AttxMg AonctU)mA r n^aot ^Aitti'c- 
x>Á mtnnatA férn .1. T)o T)omnAttACAiD íte -A^tif Cmncrtte, 
Agtif -An fóitme,<MAu -A^nf ah fóiféigeAn T)'imit\ CLann 
T)tnone nó t\a C<Mmt)é\AUMg a$ ah «cMC-fme T^fÁs fé fltin 
•oíogAtc-átf '11A n-AgAi'ó fm 1 5CtroiT)e v\a nT)omnAttAó AfV 
■$ac c-aod T>e StAuc nxx ffl<\oite. 

UÁ An méiT) fm eottnf «A^iif cwttexvó ^n f^gÁit 50- 
ttéit) 1 te^tjAtr An-T)e^f T)o fStnoo tigrx<Mt AUmiiac 5^tt~0v\ 
TXAfUb xMnm ^f t)éA|\tA John Buchan. 'Sé x\n ceiT)e<c\t 
acá AifT The Marquis of Montrose aguf 1 n-utuit) *oo 
cmt^eA'ó xmtiac é ó tig Nelson and Sons. tlgTXAH cóitv 
ceAttc if eAX) é, fe^tt a riiotdf AtAftXAi p .-Agtif a fArgTnwfí 
énAeAnnACA 50 ViÁipo -Agtif hac f^g,<Min tocc -dtt ALAfTMif 
férn aóc f-Á m,Af a ctntt fé é. Í1í teigim T)íom t)on co-ji 
fo ^An irornnc vá xVómoLc<MO *oo oawc -Af a te^tj^, lonntíf 
50 T)Ctii5feA , ó gAe'óit ét^eAnn c.AiT)é & rhéiT) *oe cfoiT) 
-A^uf *oe óAtmACC a tnnne n,A néifeAnnAig 1 nAtt).Ain 
Agtif ALAfTMr-jt «AStT m^gntif Ó Caúáw 1 n-A ^ce^nn^f . 
Seo mA-|t cttÁóCAnn Buchan a$ n^ fArgT)imm'o féin :- 

" Alastair's Ulstermen were regular soldiers, inured to dis- 
cipline, and seasoned by hard campaigns, and they had the 
advantage of bearing firearms. But these firearms were old 
matchlocks, and the stock of ammunition was so low that only 
one round remained for each man " (.1. tionri c<\t ÚiobAi^ lilóiji} 3 
t. 85. • 

xiii. XIV. 

Ajtif péo ihaji 6tii|teAiiti fé nvo fAiu A^uf fAi$Difli|i! 
ah Coitnmnc le caoio a óétte : 

11 Hnrrv's cavalry were the troops whieh had done brilliant 
eervice under Leven, and Baillie's foot were the finest regular 
eoldiers that Scotland could show." 

11 The Irish were, of course, tried veterans, and superior to 
«ny of the Covenant infantry," t. 133. 

Seo mdfi tAujtAnn fé fóf -A-jt fAig*oiíiiitíu rhtmc|tóf pá 
mAf *oo oíoTMft ^\onri CAt Citte SAi*óue : 

" Montrose now commanded a force of at least 4,400 foot and 
500 cavalry ; a seasoned force, for all were hard fighting men, 
and the 1,000 Irish were probably the best foot in Britain at the 
time," t. 162. 

Seo é a rheAf A]\ ua fAigT>unníu t>o fftíot 1 n5^ e ^ e ^Cx*cc 

aMoau : 

44 The Highlanders were active fellows accustomed to aa out- 
door life, but their equipment was fantastic, for only a few 
-carried claymores, and most were armed with pikes and sticks P 
and bows and arrows " (.1. fonri caú ÚiobAif rhóits) t. 85. 

t)í T)o tocc ojttA fo 50 T)céraíf a OAite 1 gcornnAi'óe 
T>'éif av\ t&t& cum a n-éAT>ÁlA t>o cujt 1 T>CAif5e. 11í 
n^fCA fAin T)o díot) lonncAoio 45 ITIuncftóf, acc Af iia 
^Ae'óe-AtAio éifte-dnndCA, AriiAit tiu^ AT)etf Buchan akv\ fo: 

(CAjt éif caca "óiiin *Oé) " He had now a compact force of 
2,000 foot and about 200 horse. The nucleus of the infantry 
was still Alastair's Irish, who may have numbered from a 
thousand to twelve hundred men," t. 125. 

Seo cnÁéc be-A^ ón ugTM-jt gcéApná Af A,n gCAtmAóC 
t>o fttnne 11 & néif\eAnnAig : 

(1 5CAC ObAijróoA-óAin) " The attack fell upon Alastair's 
infantry, and gallantly they met it. They opened their ranks 
and let the troopers sweep through ; then facing round they 
pursued them with volleys. The Covenant horse were soon out 
of action," t. 96. 

(1 ^caú nA fio-óbAix>e) " The Covenanting centre advanced 
up the little hill, and was half-way to the top before Montrose 
saw his danger. He called to a young Ulsterman, O'Rean, XV. 

whom Alastair had left behind him, and bade him drive the 
enemy from the slope. The gallant Irish charged with pike and 
broadsword, drove back the Covenanters, and obtained a supplv 
of powder for their famished muskets. It is recorded that one of 
them, looking at the booty, said, ' We must at them again ; 
the stingy rogues have left us no bullets.' Meanwhile Lothian's 
horse had assaulted Montrose's position on the flank. But the 
powder-íiasks were now replenished, and thefire of the musketeers, 
whom Montrose led round the brow of the hill, was too much 
for the lowland cavalry. Argyll drew off his men, and put the 
Ythan between himself and the enemy," l. 102. 

(1 gCAt Aitc éi|tinn) "The Covenanting army became a mob, 
and the mob a shambles. The blood of Ulster and the Isles 
that day had recovered its ancient berserk fury, and the Gordone 
were in no mood to spare their foes," t. 144. 

(1 mb^ireA-ó ptippÁc) " The 500 Ulstermen, however, were 
fighting a desperate fight, having found or thrown up some 
shallow defences. Montrose collected his hundred troopers 
and charged Leslie so madly that for the moment he drove 
back the whole Covenant horse. But 600 men taken by surprise, 
and with no advantages of position, cannot for long do battle 
with 6,000. Leslie's other division harassed the Rovalist right 
flank with musketry fire from beyond the stream, and presently 
had forded Ettrick and were attacking them from behind. 
Again and again the Covenant troopers charged, only to be 
driven back by the heroic Irish ; again and again Montrose's 
hundred cut their way deep into the enemy's ranks. Philiphaugh 
was not a battle ; it was a surprise and a massacre," l. 191. 

t)A t>ui*óeAC llltmcnór *oe AtAfDAin. TVérp céime 

^o'fAgÁit t>ó ^ém óii níg, .1. ti£uen,ánu soiDeAttnórtA A^tif 

CAipcín fimr\eit X)o *óéAnAin *oe, *oo rvmne fé nujt te^n-Af, 

pÁ mAn mnfeAnn thichAn T)tiinn : 

" Montrose's first act under his new authority was to confer 
the honour of knighthood on Alastair. He had nobly earned 
it," t. 178. 

A5 ro A11 Dtteit tu% Buchan &$ AUfo^ijt pém -Agtif 
ní péiwn te hémne a ^Stb n^c ptut lÁn an cinx Ai$e : 

" Sir Alastair alone deserves censure. He was an experienced 
soldier, and knew something of the difficulties that were before 
his chief. But his knighthood and his new post of captain- 
general of the clans had turned his head. He proposed to himself 
a campaign in Argyll which should root the Campbells out of the 
peninsula. He promised to return, and no doubt honestly 
meant it, but from the hour when he marched off with half his XVI. 

Iriahry and all the Highlanders, Montrose never saw his old 
lieutenant again. Five hundred Ulstermen — among them the 
gallant O'Rean — to their eternal honour refused to leave tho 
roval standard," 11. 183-4. 

" The next few months of blundering in Argyll were to show 
how little of a general he was on his own account. Two years 
later he was to disappear from history, stabbed in the back in 
an obscure Irish fray. But as brigadier under Montrose he was 
worth an armv, and his stand at Auldearn will live as long as 
feats of valour can stir the hearts of men," l. 178. 

Águf peo At\ u|u\cc t>o-hí Bvichan a^ ah ^cac fw x\itc 
6ifimn : 

" There was one mistake in the calculation. Alastair was 
undermanned. He can have had no more than 500 men, alí 
infantry, to oppose the attack of 3,400 foot and 400 horse, 
If we remember that the musketeers of those days were con- 
sidered to be unable to face eavalry, unless drawn up behind 
hedges or palisades, we get some notion of the desperate odds. 
They were increased by Alasdair's own impetuous conduct. 
He was never the man to await an onset, and while . Hurry's- 
army was struggling through the marshy burn, he sacrificed 
the advantage of his higher ground and rushed to meet them. 
Eight to one is odds reserved to the champions of fairy tales, 
4 Why, how the devil,' asks Major Bellenden in Old Mortality, 
1 can you believe that Artamines or what d'ye call him fought 
single-handed with a whole battalion ? One to three is as great 
odds as ever fought and won, and I never knew any one who 
cared to take that except old Corporal Raddlebanes.' But 
Alastair's deeds were worthy of the Ossianic heroes, and it 
is not hard to understand how in Highland legend his fame 
is made to outshine Montrose's. He and his Irish conducted 
themselves like the fierce warriors of the Sagas. He was 
forced back, fighting desperately, into the nest of enclosures 
in front of the village. Like Ajax by the ships he himself was 
the last to retreat. His targe was full of pikes, but he swung 
his great broadsword round and cut off their heads like cabbage 
stalks. He broke his blade, but got another from a dying 
comrade. Again and again he rushed out to he]p his stragglers 
to enter. One of his men, Ranald Mac Kinnon, of Mull, fought 
swordless against a dozen pikemen with an arrow through 
both cheeks and no weapon but his shield. So raged this 
Thermopylae among the pigstves, etc," L. 141. 

1f cuigte 'óúinn Af f^m c^it)é a tfiém T)e c^ttn.Aóc a tn 
1 nAtAfO^if . Uu^tih Buchan \:&t&t fíocrh-Af f^ocx)^ 
("firc-cating giant ") Aif. iiua-ji ní tié Atfi^tn 50 nx>éA'c\Axy XVII. fé cfótMóc -Agiif CAtniAóc t)o gnÁc, átc bA riióf xMI feAft 
é 1 méwo cotíi m<MC céxvotuv. TM bfAiuvó fé 1 gGdttaift 
rhtmcrióf 50 •oeifte^vó x\n cé-Aimuv, ní lu\ogx\t tix\c bu<vó- 
l-wmo ^5 aii mbeinc fin A|\ ah iumíumt) fóf 1 gcorfmAi'óe. 
AUfTMijt tu\ cféigeAn cug omexvo ttluncfóf. TM fe-Af-At) 
fé cdob teif, bí a niAlxMjic x>e cníc x\f x\n rn-Aficóf. Acc 
ní fxxgCAfi fAOi 5-aíi tocc : x\n cé acá Uvroif, ní bíonn fé 
^Uc 1 gcorhtiAi'óe ; ^5 li r *°^ túéuvo xui tocc fx.Mii x\f 
AtAfX)xM|\, if fui munn cuimniugAt) x>o "óé-An-árh -Aif, Aguf 
x\ fexAb^f t>e U\oc é te n-4 tmn féin. 

seosAiii U\oroe. Sé^mtif 5|tAem, 1TlA|\cóf tTltmufiór. ÍTIÁ t>A TTlÓf ATl feAf é AtAf*OA1f THAC CotlA CIOCAI5 mAf tAOC 

C05AIT) Aguf rriAf cufAT) caIttia, A^tif é 'tia mÁiT>reoif fimneit 
A5 CADf tigA-ó le m A-pcóf mtmcfóf , bA mó TiÁ é f 1T1 50 món mtmcnóf 

félTI TTIAf ÚAOIfeAC CO5AIX) A^tlf TTlAf f1T11feit Af 5AC fLtJA^ A^tlf 

5AC Afm t>á moíoT) Ai^e le ctif Af A5AIT) tia tiáttiat). 

1)a bfeÁj; aii c-eotuf t>o t)í Ai^e Af ceitvo A^tif Af eAtA-ÓAm An 
C05AIT). ní'i -o'feAfAib a coniAimfife Le ctin 1 5ComóncAf teif 
acc C]iombAit A^uf Condé, A^tif A-omtngteAf nAC -oío^báit nÁ 
*ootAit) T)0 rhtmcnóf An comófCAf fAin. Af a fctiAim fém if 
mó bí fé eotAC 1 5cnttpAÍb C05AIT). "óí fé ó ffémi A^tif ó nÁT>tnn 
Ann, rriAf A*oeifceAf. 

1f "0015 Liom 50 bftntiT) nA f^fíbneoifí 50 téin, nó ^eAtt teif 
1AT) 50 téif, Af Aon focAt 1 "ocAob 5intéifeACUA ttltmcnóf. Tlí 
5ÁT) f)Am, ÁmÚAc, acu Buchan t>o ctjf 1 sceifc Atn'f *oíob. Seo 
mAf tAbf Af fé fm Af An "CAitige lon^AncAC *oo bí A5 mtmcnóf 

Af mnOAtt A5tlf Af OfT)tl5AT) CAÚA I 

" In tactics he had the supreme gift of suiting his scheme of 
battle to his material, using his horse now as mounted infantry 
and now as cavalry, and getting full value from the impetuous 
Highland charge. 

At leisure he could dispose a battle with great skill, as at 
Alford, and could defy the ordinary rules of war with success, 
as at Kilsyth," t. 287. 

Acc -oeif An c-ti5T)Af céAT>nA 5tif mó 50 móf nÁ fAm 111 te 
An ctimAf ion5AncAC -cAOifi5eACCA A^tif cÁitce bí 1 mtmcfóf, 
A^tif ní't émne t>á *octii5feAT) An cÁf f Am 'ha éeAf c nAC AbfócA*ó 
50 bftnt cofp-tÁf An ciftc Ai^e. Seo mAf tAbAif fé Aif fin : 

" More notable than his gifts of strategy and tactics, was 
his unique power of leadership. He welded into an army the 
most heterogeneous materials on earth. He discovered the 
fighting value of the clans, of which his kinsman Claverhouse 
was to offer a further proof. Hitherto it had seemed impossible 
to band two minor septs together for one purpose for more than 
a week ; Montrose united the whole central Highlands in a 
campaign of a year's duration," t. 288. 

S^eAtLÁn -o'tiAiftib tia hAtbAn -oob' eA*ó é, *oe tfeib ha 
n^fAemAc út> *oo meAfA*ó beic 'ha bfine JaU-oa $Aet>eAtAC 
A^tif a fÁT) 5tif Af An -ceof Ainn *oo bío*ó comntn-óe onxA. fMof- 
tiAf At *oo bí* Ann t>á f éif fin A^tif é 'íia "ótime tiAf At 1 n-oÁfítnb. 
tjí fm ó fféim Ann ^An AmfAf. ní't tÁ t>á t>ca5At> Aif nAC 
f A5CA01 50 CAom cneAfOA mm mAcÁncA é. ní *óeACAiT> fé f iatti 
cAf cóif 1 n-A beAÚAiT) nÁ CAf ceAfc ha fiA5tAc 1 5Ctit.ifAÍb An 
C05AIT). ní mifoe tiom 'íia teiú fm cAmc An fif céATvtiA (.1. 
Buchan) t>o cADAif-c AntiAf Afíf : 

xix XX. 

11 l nlike his opponents he observed scrupulously the etiquette 
oí war ; he never put a prisoner to death, not even when his 
dearest fnends were being murdered by the Estates," l. 288. 

1f cm^te x>úinn fóf 50 f Aib Áinx>meAf Aige Af a f Ai5X>itnníb 
éipeAniiACA. péAC mAn x>o glAOi-ó fé An ttlAsntif Ó CAtÁm 1 
5CAÚ iu\ pox>bAix>e nuAif x>ob' eA^Al leif 50 mbmffix>e An cac 
Aif A^tif a tAob fém 1 ngtiAif A^tif 1 n^ÁbAX). péAC leif mAn 
x>o lAbAif fé Af AlAfOAin 1 5CAC Aitc éijimn aji ftige ^tif ctnn 
fe oifeA-o meifnis A^tif meAnmAn 1 n-A Anm tiite 50 léin if 
5iin btiAX)AX>An Af An nÁmAix> : " 1f món An nÁine x>timn," Aff' 
eifeAn, " An c-Aon x>tnne A5 cAbAinc aji 5ctú x>ínn -oo sriÁt, 
niAf bnifceAn Af An tnle nÁmAix> noriiAmn — A5 fm AlAfx>Ain 
A5 bneit bxiA"ÓA Af An mtnnon *oo bí of a comAif fém x>on cAt 
A^tíf -cn^Ai-ó-fe An AX>bAnnfA 50 5téAfx>A 5nox>-AttAm." 

11 í hé snó An teAbAif feo ITlAfcóf rtttmcnóf x>o molAx>, acc 
x>ob' éi^eAn x>nmn An méix> fm x>o cnn fíof 'nAteit A^tif ^un Ab 
f5ot f if a bí Ann, f eAn nAc CA^Ann Af An *cf AO^At acc 50 hAnnAiru 
A^tif cé 5tifAb é Án n^nó-ne 1 tÁtAif ctnrimitij-AX) x>o x>éAnAm 
Af f eAf eite, CAitfimro a AX>mÁit 5Uf b'f eAff x>'f eAf An tttAncóf 
nÁ x\tAfx>Aif fém. tlíof b'f éix>if " cocn Af Af a ceifctíti p ém " 
x>o ctif 1 teit ttttmcnóf, acc cá eA^tA onm stifAb é An ^AtAf 
mcmne fin x>o bAm x>o tíiac CottA A5 x>tit 50 Cmncífe x>ó ctim 
é bAinc x>e ÓtAmn "Otnbne. 

níof btiAix> ttttmcnóf An CAt x>eifeAnnAC cti5Ax> 1 gCAfbAfx^At, 
coif5 tiAC f Aib Aftn ceAfc Ai^e A^tif a fÁx> nAC fAib toctAnnAig 
A^tif a ftiocc 1 nlnfib Ofc com mAit nÁ corir cAtmA x>e fAig- 
X)itnfíb te 5Aex>eAtAib éifeAnn A^tif AlbAn. 

'Sé montiAif é ! *Oo mitteAÓ 50 heAfonófAC te CoriiAinte na 
hAtbAn é, a n-ADAin rhAtt ITIac rhtuiieAx>Ai5. "OÁ bfAnA'ó 
AtAfX>Aif te n-A coif, ní 5eobAx> An íx>e fin é. AtAST)Ain ÍTIAC COttA. 

— +. — 

I. CAitttéim ALAfOAifi itlic t)otíinAitt 

Com ÍTUc T1éittT)o fteAóutng. 

1+ 

1. 

1f t>eA5 Á|\ mbexum f^n Aimfif feo a\\ gníoriuftAit> 
S^ifp'ó Áft fean -A^tif if ritife-á|\. 1TU téignnT> utúóu 
of tu Att Aon óof , ní tti5AmtnT> ^éitteAt) *óóit>. íl-A f^éAtc^ 
lon^AncAif azá Af fdgÁit ifn^ fe,dn-te,At>tuit> ipÁ Uoótui'ó 
tía n'jgáe'úeÁt <A5tif fá n-A móf-ó,Atnuóu, *o^f tmn if 
b|\é^5^ ut> 50 téif, nó ^e-Att teif. Y\a Uféite OAtnu 
tuó ttf tnt -Ag-Ainti fém, ni* nuit tmn a ATwúit 50 t>f éA'Of^i'óe 
a mbeit a$ An mtnnuitt T>Atut> fíottuó fnm. ttUife.A'ó, 
t)ío*ó a t>ftnt 'nÁti nT>ui*ó ^nnfo fíof nu fUftnAife A^ititi 
a$ -An méro OAtnuúu t>o t>í Ag fe-dtA áittite T>e Uoótu^ó 
tu njAe'óeát «Afi -a tiftnt ctmuAf ctunnn fítunneAó 
fóiftte-AtAn ^5 tigT>Atuió 5^ e>ó1 ^5 e ^5 t1 f t)&AfvU t>o ttiAi|\ 
te n-A tmn fém. 

Ctiifeám fíof ^tt T>unf gemeAUó Ati -pifv feo tk> féif 
nujt f tutunutA ttorrumn é. 

AUfOAtt rhic eom liióitt* 

ITUc CotU ÓiouAtg tthc Com t\A tiíte * 

1íhc 5itteAfbtn5 ííhc Aongtnf Ó15 * 

líhc CotU x\a gCAp^tt 1ílic Aongtnf ltlói|t * 

1T1ic AUfT>Aitt Itlic TWinAttt (if turó azá 

ttlic Cóm £AtÁviA\% CUtiti 13omnxMtt x\a 

ttlic Cóm rilóitt tiAttun). 

Itlic "OoTfmAitt t)AtUig 

* CtigcAtt móniTiAoin lnfe TijgAtt (" Lords of the Isles") 
Af ati 5CiSi5eAtv fO. CotlA ttaff, lotnoffo, t)0 fu\m ahu\c Ctn^e^ Uttfó ó 
CU\niu\it) Uta>iu\ije, tf tu\ro *oo fíotftng an Cunn 
T)orfiiu\iU peo aj a iu\iO Infe 5-átt Agtif feAcc fc octu\t<\ iia 
ngtmne 1 nlUit 1Iu\tu\ $A h-a piiAéc a-\\ peat> n-a $ceAT>cA 
mbtuvú,\n. 

1f Ag ciu\cc At\ AtAfT>Af 111AC Cotta 1111 c 5 1 UeAfbwt; 
1Ílic 'ÓomnAitt t>o bí An fite SAfAnAC Milton, au tiAiii 
t)o fKfíob fé iia pocta.fo £5 mA^At) fAOi ah Amm tu£ 
t;>Tu\rv 015111 Af a teAOAf .1. Tetrachordon, 

" Why, it is harder, sirs, than Gordon, Makdonel or 
Colkitto or Galasp — these rugged names in our strange 
mouths grow sleek that would have made Quintilian 
stare and gasp " — x>Á cuf 1 ^céitt T)úmn guf T>eACtu 
teif f ém An c-Ainm fm Tetrachordon >oo fÁt) wÁ Makdonel 

.1. 1TUC 'OotfmxMtt 11Ó ColkÍttO .1. CottA ClOCAC, AtAHt AX\ 

AtdfDAif féAriifÁtiDce, nó Galasp .1. ^itteAfbuig, AtAif 
ah CottA óéATmA. " Colkitto " au c-Amm if mó tti;gAiTríf 

5-Altt Af AtAfT>Af. 

Tlí tuib AtAft)Af acc mA ógÁtiAó fA btu > OAin 1641 An 
uAif " cuifeAt) au fop Ajt féiT>eAT> " 1 sCúi^e^t) HU'ó 
Aguf uó5A*ó An cogA'ú mórv 1 n-AgAi*ó nA SAfAnAó. t)í 
fé mA Corhnuróe 1 n-AtbAin fÁ'n Atn fom, Aguf tÁmig 
fé AnAtt 50 íiéifmn. t)í feAf T>e itlumcirv ScmbAifT> 
Atmrom a^ cfummugA'ó Airvm ^aIVoa 1 n-AgAro gAefteAt 
ha néirveAnn. AtbAnAó b'eAt) é feo Agttf bA gAot t>ó 
AlAfOAtt triAC CottA. Ctnf ré AtAfT>Af 'ua CAipcín of 
cionn buróne T)Á curo f&igoiúijti. 11í tuAite brvif An 
cosjAi!) ArriAC nÁ T>'iompuig AtAfOAf Afv tdotb tia n^AC'óCAt 
Aguf tu^ teif t)fons beAg *oe fttiAg An SaubAfOAig. 
T)'pÁ5 fé aw SaubAfT>Ac 1 ^Ctut ÍÍAitm A£tif T)'imtig. 
tetf ó T_>eAf fA fvúc^ (.1. ctÁf ConnX)^e /AoncfomA ó tuAVó) 

Annfom bí a^ 6iítge ^hiaó f if n,A Ofuoibe nó 1Dtnnci|t 
C^tÁin ^f au c^ob toifv T)e t)AnnA. tÁmi^ a fiof ^o 
Cúit-RAitin £0 fAib pf iia CfAoibe aK ^At Af 'out cf<\fnA nA t>AiniA cutn 50 $CAbtX)CAiT>íf te liALM/o^f 
ttuve CottA. pofc At\ &tA Ainm íua 1i<mcc 1 n-Af fAOit 
ftAX) tmt quvfiuv tuv Tu\bAtiti. HtuMf a Ctu\t<v A11 ScmbAtvoAC 
x\a fS&Ató fom, x>o gtuAif fé foitne ó Ctnt ílAicm Agtif 
a tÁtii 'óeAf teif Ati AbAtnn 50 OCÁ11115 fé 50 potic Ati 
Áca, stif gdb fé tonspofc 4f An Ác roif AtAfOAf Apaf 
111umcif\ Cacáiil Sé btn'úne tíon a ftuAig A^uf ^An a£c 
*oá butóm a^ AtAt/OAtt. 'Sé tiux) T)o tnnne AtAfOAft 
Aimfom fAHAtiiAmc »50 tneA'óón oróce ati ctUc *oo U113 fé 
1 tÁtt CAmpA Ati SctubAtvoAig A$uf ctnf Áf xv^tif oeAtu;- 

fVUAtAf OffA. CÁ11115 íflui11C1f\ CaCÁ111 CAfl ffVUC At11Af\ 

t>á éif ftn A^uf t>í AtAftMf 'iia ceAnnpofc oftuv. t)'é 

fttl COfAC A gtlíOtÍIAfCA gAlfgtÓ 1 H-AgAt'Ó T1A HJgAtt. 1f 

é AT>eif Froude A^uf fc<vn Aróce iia nj^tt tnte ^tift b'é 
cofxvc Af ah " massacre of 1641 " é fnu " Massacre " 
l>í 4 mbéAt ha ngAtt ftArii ntuvift tf oftftA btitfeA'ó ah cac. 
1 1111 ha 1lot)tA5 fA DtiAiJAin 1641 tf eA*ó cÁftA <mi gníorii 
fom. SeAt geAff 'tiá 'óiAró fm x>o gAb AtAft)Af\ CAifteÁn 
t)Atte iia UuAige Af riiumcift ah SciubAtvoAig. 11íof\ tétg 

Atl &dgi4 w't! SCUlbAfVOAC féttl CeACC CAft ttUÍfVCúlb 

Cínte TlAtttn AniAó 50 ceAtm 1 bfAX), nó 50 tuib ftuAg 
fogAinceAó cttumnigce At^e Aftíf. 

T)ia n.Aome ah c-AonriiAt) IÁ *oéAg T)e tfii nA bpAotttroe 
fA btiA^OAtn 1642 (1641 fA cfeAti-ÁtfteAtii), *oo gttiAtf ah 
ScmbAfVOAC fiottiie auiac Af Ctitt ívAicm, haoi ^céAt) 

f AlgT)1t11f tíon A f ttlAtg, 1 tl-AgAtt) AtAfT>A1ft llltc TXmmAitt. 
Sé céóX> fAigT>túttt *oo bí a^ AtAft>Aft fA tonspoftc »00 
bí Átge 1 nit)Aite 1YlónAi*6. ÚÁfttA ah vá f tttAg te óéite a\\ 
ah téAtiA acá ctiAifim if tníte ó'n mbAtte fm. Alexander 
Clogy, mmifCénAe SAfAUAó, ctiAtiiAm T)o'n CAfbo^ t>é*oet, 
vo beit^ cuAififS A^\ An CACAt,\ fom niAtt teAnAf : " Sa 
céAX> tonnfAtge, A^uf gAn Aige acc but'óeAn V)eA% x>e 
$Ae*óeAtAtb Agttf t)tions x>e n'iétf teAóAib lAtttA AoncfotnA, 

t)0 bt 1 DtOAtfC teif f A tl-Ote, 1 11-Ag<VrÓ OÓt SCéA*0 SAfAtlAÓ AJjtif A10aik\<\ rt]\ a éif vó <\ ofxnigAiJ xk\ ctnt) báfAifl 
(" murdercrs ! ") á r\-A\fm tettie<At> x)o CAiteAt) uaúa, 
xx> ttuc pé W A le t-Ainuit) A^tif te fgeAnAiO com 
ftu\ocx>A peAfSAó fom sutuO é fgéat *oo ctiAtAmAtt nac 
ivoeACAró feAf aca Oeó uai^ó x>e'n occ gcéAX) fom." 
ttij x\a fiAf AtiAig ati " xmO-Aome " Af An .c\ome fin, 

11 í IIÁf tOCC OffA. 

SeAt 'ua x^u\ix> fm óuaitV AtAfXMf te pevótimvó Huax^ 
Ó tlént 1 n-AgAVó An Aifm $AttT>A Oí a^ Sif\ thttiAtn 
ScmOAfX) 1 1 oUíf\ ConAitt, Agtif X)o ctujt Sif tlittiAm 
fuAi^ A^tif Af móf offA 1 ngteAnn ÍITac Cumn, 1 n-Aice 
Káca t)ot An feifeAt) tÁ X)éAg x>e'n tíleiteAtn, 1642. 
tlí't ctu\ifif5 Af nnteACAiO AtAfX)Aif 50 ceAnn X)Á OttA'óAm 
x)'éif nA ftiAige fm, £tif ctnf a tige<\t\nA fém .1. tAfta 
AoncfomA te ceACCAifeAcc 50 t)Aite-,átA-CtiAt é cum 
lAftA tlfmtitfiAti. X)o ctunnnig lAftA Aonc^tomA a mutnctf 
fém 1T)1-|\ X3At tliAX)A A$uf CtAnn Ao'óa t)uvoe Agttf x)o 
cf umtng ttlÁgnuf Ó CAtÁm OuvoeAn x^'feAtuiO ha CttAoiOe. 
tug A|\x)-CorhAifte nA Confederation cfí tongA ftóiO 
A^ttf gtéAf co^ai^ó, A^tif ótufeAX)Af cum fAiffge iax) 
1 £Cuaii pofctÁif^e. t)í Ctht;eAi3 tttAft aóc OeAj; Ouavocc 
oftu a$ Sir David Leslie tÁmig Ann Af AtbAin ó mtuncif 
au CoiOmmc, Agttf ftuAg tíontfiAf AtbAUAó A15C A 
uaoi a £to£ Af mAixun, au feAócttiA'ó tÁ X)e'n fheiteAtn, 
1044, if eAÍ) gtuAif au CAOtAó fo Af CtiAti pofCtÁifse. 

A5 CA1fX)CAt t1A fAlffge >OÓ10, X)0 §ADAX)Af t)Á fOtgteAC 

Oí 45 ccacc te Oia^o f Á "óétii Aif m ha pÁf tAm<\iX)e 1 5Cúi5eA*ó 
tltAX), A^tif fotgteAó eite X)o Oí Ag X)ut 50 tiAtOAm Agtif 
complAóc móf AtbAUAó Atm Ot CAf éif au CoiOmmc x)o 
cfAoOf^oiteA'O 1 X)ctiAtfceAfc ua néifeAnn. tlíof 
cuifeA*6 Aon xnnne xMoO fo óum OÁif, fiúX) if suft gnÁtAC 
teif tia JaUaiO fÁ'n Am fcin ah tnte CifteAnnAC X)Á 
tis;AOAix)íf Af\ muif x)o óAiteAtn jau fpÁf fAn OfAif^e. 

rfÁccfAm uai|\ eite aj\ gníorhAftAiO AtAfX)Aif Agttf a 
ftuAig 1 nAtOAm. Tlí OeAg tmn x3o'n óof fo. 11. 

CÚIg td t)Óltt A"£ CA1] v 0e<At t1A fxMfflSe gUt\ §At>AX)-Af 

catxvó 1 funuA na tiíte, Aguf lAoitinc Ldete 'na •óuit> 
fin cu<yoAt\ 1 "ocíf 1 n-ájvo na flfluttóon. &\oitexVOAi\ ^5 
ceácc 1 t>cít\ *óóit) 50 n-éi-feoóxvó av\ $x\e > óeAtCACc 50 
téif a\y\a6 1 n-AgxMt> ^n CoiE>mtnc acc Ctánn T)uitme nó 
tnumcif ÓAimbétt Atíiáw. TH mAf ftn tÁ^lA, Ám. t)í 
1Uac Comtng UftA Síotputfc catv éif n^ fíota *oo 
tféigeAn Aguf 5AMit te mtnnci-|t ^n CoiVjtnmc. tlmne 
fflAfcuf rnoncfóf A^uf TflAfcuf Tlunctí i-a^ivaóc a^ 
£05^*0 t)o tógáit, -aóc T)o me&t oft^ -AfAon -Aguf ní fAtt) 
cof -AfCA ati cfÁc tÁintx; AtAfOAf -Aguf -ah t)uit>e<An 
éitteAimx\c 1 11AUM111, sutvAt) í corhAifte Af xM,t cmneAtMf 
*out Att Aif ótim tia tong -Agtif ce^óc .A-txAtte 50 néittmn, 
1f AmUtt) f tix*f at>&v iia tongA ^guf ut) 50 téitt wigce 
A5 TITac Aitín tTlóf (TTUfcuf Aifif-jAe-óexa) a"$ féAóAtnc 
xMi tifutgexvó fé y\a tiéifeAtmAig *oo g^Mit 1 fÁf Aguf *oo 
fgjuof ^mAC 50 tiuttróe. tlíof t>'f etf tvoe *óó, Árii, Ati úeAftd 
fotn. tluxMf connoAf ■o'AtAfO-ájt v\aó ttdtti *out -Af -át^e 
tf é -jtuT) *oo fimne f é tonnf Atge *oo tAt>,Ait\c -Af\ t)Á óxMf teAn 
Oí ^5 1TIac Attín tTlótt ^utt g^t) fé Uictte^c u*o *oe gm? 
ótArónfi. Antifom *oo gtttxMf fé ttoitfie fottt fá'n cíj\ 
50 ttÁti^A'OAtt t>xMT)e<An,AC 1 gcttíocxMt!) Ctomne CaCxMu gufi 
éifitg cac ,AtnAc teó. Af fin *oo cttxvo^n $o nAt-JTó'otA, 
av\ Áic 1 T)cÁmi5 cuc^ tnonc-fóf t)o 1)1 m^ Átto-c^oife-Ac 
Att xMtm tlíog Sé^tttuf 1 nAttMtn. X>o t)ítMg tnoncfóf &\\ 
petfc, A^uf A'S ce^cc 1 ngAtt t)o'n c^tAtf fin vó, fUAijt 
fé Att nl nA ng^e^óeAt t^otme, occ míte coifi^óe ^guf occ 
gcéxxt) m^t^CAó tíon a fUutg. tlí't cunnc^f ^Am ^tt ah 
mé-At) T)o tíí 1 n-4.\|tm ua ng^e^óeAt, ^cc ní tuogAt a \<fró 
tuó t^viV) a te.At-ot^eA'O fom dtm. T)o óuijv tnonctvóf ti<\ 
tiéitieAnnAtg t gce^c-tAfi a\\ tAtA' aq*\* iat) foinnce 1 
x>cfí burónit), A^uy AUfUAf trtac CottA nix\ ceAimf)Ot\c oj\i\a. 11í jiáitS ^s iia fAigTmufíb 6i]feAiniA6 1 acc ufcot\ 
.AríiÁin Ág xmi T>ume. 11íof Uríung fi-AT) nó 50 T>cÁns-AT>-Ai\ 

1 DpOgtlf T>0 fttlAg -A11 CoibU1U1C, -AgUf AtmfOUI fSAOltexVOAfV 

ha pitétft 1 n-Aon ptéAfg-At) AtnÁm, óAiteAUAf uAtA ha 
SuiuiAvóe, Agtif *oo gabATMf T)e fge,AnAib inf An cftu-Ag 
$AttOA. 11í mó nÁ 50 nT>eÁitnA ha g^itt ptn^e^c teó, 
acc ctít t>o tAOAit\c teó 1 n-éuifeAcc. T)0 Ct11€ AR 

Aii iiiACAme sin *& rhíte 5Att, A5us níon 
CAitte<yó omexvo ^sus X)\\me *oe'n Anm 

$Aet)eAlAC. ^O'fÁs 11A 5-Aitt uia iithavó -a 50111*0 
gtmnAróe móf-A, -Aiftm fAob^Mf Aguf ceme-A*ó, ptiTMf -Aguf 
pitéijt, bjtACAóA, T>itomAVúe, puibte A^uf cfof gÁn, Agtif 'oo 
b'é ttiAf an ceicit) t>o funneAT^f 50 bftuMft cuvo aoa bÁf 
t>e bxxff ^n fe^CA fom ]ym fuitmgAt) g-An foif'óe^fSAt) 
fOfiAA. C&t tiob^Mi\ 1Í1óiii if Ainm T>o'n c,At fom, -Agtif 
xMi céAT) tÁ T)e ríií ríie^óm fogtfixMjt fA btixVó-Ain 1644 
if CAt) bfife^t) -An CAt fom. 

*Oo gUuMf au c-Afm J^e'óeAtAc Af f 111 T)íi\eAó 50 tiObAiit 
'ÓexVúAin, m-Af & juib ftu^g b,Aittgte -Ag xmi sCoibmmc ó 
cti<Mfce-Aitc n-A bAtbAn, cfí ríiíte coifit>e -Agtif ctíig cé^T) 
mAfCAó. T):> fgjtiofA'ó ^n c-^fm fo 50 Uuitvoe acc 
baAS-Án Tríob T)o cu<avó 1 bfotAó. Tltof CAittexVó acc 
ceAtitAit T>e'n CfttMg J^e'óeAtAc. An cfíoríiAt) tÁ T)é^g 
•oe ríieAt>ón fogríixMfi f^ btixVóAm 1644 ctigxvó An CAt fom. 

X)o cttAT)Ai\ tfn-A 54|\b-Ct\íocAib T)'éif -An óAtA fom, 
-Agup T>'fAnAT)Jki\ tonncA a^ feAt) míofA. te n-A tmn fm 
•00 bí 1TIac Attín H1ói\ Ag ci\umniugAt> ^Mitm eite. X)o 
gtttAif lllDncfóf mA AgAit), -Aguf texMisríiuig An uá -Aitm 
te céite &p -Aon tÁtxMf 1 n-iic "OAjtAb xMnm ^n ^íot>bA , ó. 
ITííte fAigT)tttti\ -oe Ctomn "Otnbne, míte 50 teit T)e 
^AttAtb, -Agttf fCAóc iiT>íoftmA mAivcAó bA tíon ftttAlg 
-o> IIIac Aitín 1116i\. 13o C1111V IHoncivóf Ati cotfvné^t 
HlAgnup Ó C^tÁm Agttp pfv 11A CfAotbe 1 n-úi\tofAó Án 

ÚAtA Agtlf b<A gCAff -A UlOltt OffA mt1U1C11t 1Í1lC AlUlt ttlóif X)0 gtAUATj Af ah tAtAtft. An c-oCcriiAtj tÁ ftCeAT) 
*oe rjeifeATj fogriiAitt tf eAt) cusaí) au CAt fom ha 
pío > ót>Ai > óe, fA titiA'óAm 1644. Annfom *oo gAt> tTloncfóf 
AnAtt 50 ^oútAig ttlic Aitín tilóif fém. T)o cfeACA'ó A^uf 
tjo toifgeA'ó au cíf fm teó *gAn cfuAige gAn cfóCAife. 
T)o gAti TTIac Aitín tnóf 'gá teAnAtfiAmc 50 *ocÁmi5 50 
li1u£>eAtt toCAró 1 j;cf\íocAi£) tocA-ÁbAif. T)'tompuig 
ttloncfóf Aif fAn Áic fin ^giif X)o gAt> au tjá Aftri fof<yó 
Ann, teit Af teit, of cotfiAif & céite, tÁ feite t)fig > oe 
fA tttiA'óAm 1645. tlí fidit) 1 nAtt>Ain te n-A tmn CAoifeAc 
t>A CutiiACCAige nÁ t)A tfeife fttiAg nÁ TTIac Aitín tTlóf , 
acc T)Af tmn if AtfitAi^ó tÁmi*$ meACACc Aif cfé iomAT> 
coriituATMif te gAttAitt. CuaiT) AmAC Af au toó 1 rnt>AT> 
au 01*000 fin Aguf T)'fÁj; An CAt fA 'ÓonncAt) CAimbéAt, 
ageAftiA ACAitt ua mt)feAC t)í An T)onnCAT) fo CAf 
éif ceAóc a íiéifmn. T)o CfeAC fé ReACfA ó tAOit> 50 
caoi£>, Ajttf níof fÁ^ T>ume nÁ T)AonnAiT)e, feAf, beAn 
nA teAnt) ueó 'ua ftiAift A«|t au oiteÁn fom. 

T)o cutfeAT) au CAt tÁ Af n-A t>ÁfAC .1. Ia £eite tTluife 
ha *$ComneAt, T)ia T)oifmAig An tjaju tÁ T>e'n £eAt>f\A, 
f a t>tiAT)Ain 1645. t)'é cfíoó au fgéit ^ti-jt óutfi tTloncfóf 
A*$uf AtAfOAf au ftttAis Af muinctf aii Coit>mmc "o'-Aon 
fUAtAf AriiÁm. SeAóc gcéAT) T>éA*$ X)\oX) vo tuic fAn Áf. 
1TlAf\uigeAT) T)A ficvo ageAfnA T>e 1í1umcif\ C<ximbéit, 

A^tlf gAÚA'Ó *01Af cigeAfnA Agtlf fióe. ÚÁftA AtAfOAtt 

mAC CottA Agtif cigeAfnA Acavó nA mt)feAC 1 n-AgAit) 
a Céite fA ngteó. T)o Ctnmnig AtAft)Atv Af ^aC otc "oÁn 
mnf T)onnCAt) fiArh Af a ttitnnci^. " A f á A ^S-ac," 
A-jt fetfeAn teif An sCdimbéAtAC, u t)o CfoCA*ó 'o'éif an 
CAtA nó t>o rhAf t)At) 'óom-f a niA^ a t)ftnt cn. ,> " tTlonuA*|t ! " 
A^f ' An CAimt)éAtAC, ec if 1AT) An x>& 'óíogA gAn Aon -jtogA 
ut), M 50 t)fuit au ^t) fum 'nA feAnfocAt 50 T)cí mT)iu. 
ílí *ouúAifc AtAfTjA-jt a tuitteA^ aCc a Ctoi'óeAm T)0 
tógÁit A*5Uf av\ ptAOfS t>o tom^t) *óe of cionn a *óá CtuAif 8 

•o\\on bmtte AmMn x>o |\inne X)Á teit *oe'n ctos<vo 
n\]uirm t>o bí ai\\. t)í bá-jvo t>e Ctomn T)orhn<Mtt x>a$ 
b' Ainm lAin tom tTUc T)omnxMtt x\g fé<\t<Mnc 4f An 
"SC&t foin_5n*tA^6An fé avi tx\oi*ó a^ m-Aoi'óe-Arh An óx\t<\. 
t1íor^ t C<Mtte,<yó acc beifc nó c^ití-p x>e fttiag líloncfóf, 
pútMf nÁfjfió -a ru\ib beó fjíob foim av\ $c<\t ná a juib 
nuAfb t>e rhtnncif 1Tlic Aitín ltlóif 'n-A 'óui'ó. T)o fmne 
Uloncrvóf mái'Of eoit\-geme,<\-[Ut Tj'AtAfo-Af avi tá fom. 

Annfom^ctixMt) ITloncfóf -dgtif At^fo^-jt foif 50 T)ún 
T)é ^gtif ttigAUAf Amtif Af -An gCAtxMtt fin. tÁmig 
fUiAg móf *oe $AttAib 'n^ n-AgAit) x\$tif b'éigean vo 
líloncfóf séitteAt) fómp,<\ Agtif t>ut a^ xMf ifn-A 5<\fb« 
Cfíoc-áib. T)'imtig AtAftMf fAn á\$o CiAf x\g cfeacA'ó 
t)úitce Ctomne G<MmbéAt 50 ^ocAmig ctnge Sifl tactAnn 
1T1ac 5 1 ^teÁm, -^on óéAX) xtéA'S tíon a f tti-<Mg. T)'fitteAt)x\f 
foif 1 bpoóxMf ffloncfóf. CAfAt) avi c-x\j\m ^tto-d ^ eo 
d]\Atc éifmn 1 \i-,<Mce 1nbif nxV|t<vnn. ttig tTloncfóf ,<mi 
bfiACdó fíog*óx\ te n~<A 6oméAX> •o'Atafo^ mAC Cottd 
CiocxMg, Aguf ttig ceitf e céxvo coifit)e t>ó -Agtif t)'otvotng 
*óó ^An gtti^fAcc >Af x\n tát<Mf 1 f Aib fé. Acc níof teig 
a ófoi'óe *óó ftn-ne-Aó ó'n qtoit) -Agtif *oo cti^Mt) Am-Ac 1 
n-x\gxMt) nx\ n^tt. Acc ócAnA t>o ttng cfom-fttMg n-A 
ng^tt 50 t)tút aif -Agtif x>o tiom-ám a$ a cúUMb é. t)'é 
t>túf aw corhfxMC fin 50 f^ 1 » píci'óe x\a ng^t^ 1 bf^fcót) 
1 fgiAt Atx\fOx\itt nó gti-f ge-Aff fé r\A cmn *oíob t>e béim 
ctAi^óirh. T)o bfif fé x\n clArteAm -Agtif ctiS-At) cUM'óedrh 
eite tó. ttig fé lonnfxMge a$ x\a 5-AttAib ,<\n At-UA^. 
¥& 'óeife-At) *oo bfif ax\ CAt Af ^AttxMb ^guf t)o ttnc c-jtí 
míte fex\f aca f^n -áf. An n-AorhAt) td "oe'n t)ex\tcx\me, 
fA btu^óxMn 1645, *oo cuife-Ai!) ^n Cx\t fom Aitc éifmn. 

An t)x\fA IÁ x>e mí 1úit (nó T)eife<vo f-drhfxMt!)) *oo bfif 
ITIoncfóf CAt eite Af rhumcif -<\n Óoibmmc 1 nAt^ofc 
flí f^Mb AtáfUAp THac T)orhnxMtt f-A óAt fom, aóz bí <<xn 
cin*o eite t>e'n btn'óm éi-|\eAnnAig ^nn, Agtif c^ilte.A'ó OAipcin T)ioú T)-Af ftoinne-At) TTIac UioOAifT). "O'-á cé*yo 
T)éA5 if exVó tuic t)e $aU-aiu j\a cat fom Aguf fíof- 
ue-AgAn *oe'n cftuag §AetteAtdó. 

X)o cfummg tttác Aitin 1Tló^ Aguf CAoifig an Coiommc 
ftu-Ag eite fá ce-Ann miof-A. Se-Aóc mite coifi'óe -Aguf 
mite m^^c-Aó tion ^n cftuaig fin. texmsmuig -An c--Aj\m 
SACóe-AUc teó 1 gCitt S-Ait)ue 1 ng^ *oo Squiiute. 
&Aott n-A 5^1 tt 50 cmnce n*\c fxMtj T)ut u-Ata 45 tttoncfóf 
ay\ uxMf fm. Tli "óeAó^it) fé u-Ata. t)íot)^|\ 45 ce-Aóc 50 
T>iAn xm-|\ aguf s^n -AriifAf u-a conc-Au-Aifc cáf na njAe^óe-At 
«Af pexVó c-Am-Aitt. tliof géitt n-A néi^e-Ann-Aig ^guf 
AtAfTMf c-|\oig t>o v\a g^ttAiu. 'S-An ^oeijte-A'ó tiAj\, *oo 
ufif an an f UiAg 5-Atto^, «Aguf níot\ f Cxvo ua gae'óit •oe'n 
1^1415 fin 110 guf te-An-AT)^ p<vo ceit^\e mite "oóAg iat>, 
^S^f 5° 'OCtiSA'OAf bÁf t>o fé tfiite x>Á ftu^g. tlug s 
cap-Att THac Aitin ITIóf f tán ó'n ft^ig -Aguf ni "óeAfn-A f é 
fCAT> ná f-AT)-óomnui > 6e 50 jvaiu fé 1 mtXAite aw C-Aif te-ám 
tlu-A 1 SdfánAiu. tá feite tTluife tTlói\ f-A ufogriiAf, f4 
utixvúAm 1645, cuinexvó -ah c&t foin. 

Sc-acc gcAtA Aguf f e^cc f uága tug ah c--A-|\m gdelteAtdó 
foin iT)itf $x\et)it éife-Ann -Aguf $Ae*óit Atb^n.* tli 
\\&\X) f iaiyi -A^uf ní uevó 50 T)eó -A|\m ua CAtm-A ná iat>, A$uf 
11 i mó t>o tíiAif t\utii C-AoifeAó t)A c-Atm-A n«d AtAfo-Af niá 
CottA CioCAig. tlmne tTloncfóf fiTNfe *óe te liugTMftAf 
Ttiog SéAftuf -An c^iom-At) \Á *oe mexvóón fogniAif, f-A 
utixVóAm 1645. T)eió td X)Á éif fin, bi fex3kóc gcéAT) * 1f 1 gCAt T)e 11 A CAtAIÍ) fltl CÁ|llA "OO 1ílÁ5t1Uf ó CAtÁm Agttf 
•o'fGA^AID 11A C^AOIOC |1\JAtA|1 "OO tAOAl^C \>& 11A ^AÍtAlb, 50 

^Áti5AOAf 50 ceA|ic-tÁf a 5CA111PA, aii Áic 1 \[ Aib mó|A-ctii'o A^m 
ceineAÓ v A Á itéip aca^ Tltts f i^ ha CfiAoibe A]t ha 1iAtimAib feo, 
acc b'ótseAii -oóib ctíttisAÓ ^101111 c^om-ftuA5 *oe gAttAib. IIuai^ 
tÁuiis fiA-o 111A n-Áic vóm, -ottbAt|iT: ?e&\\ aca, "beAg a mAtt 
x)\jiiin Atmii teitioAó 5AH put)A|i \? pitéiji." " if ^tott TJtttrv" 
A^tf a ttlA5mir ; <4 tií mótt "oííuiti f itteAÓ A^ttf pítDAf tf pitéif 

fA5Á1t. ,, *O , fltteA"0At1 Afíf 1 tif ATI Alfm gAttt)A A^Uf tu^AT>A[1 

tón p\ioAit.t tf pttéAjt AmAC óti ^CAmpA teó. 10 

éifCAnnAó as ITIoncrvóf 1 n-Áic T)AfAb Atnm ptipfÁó t 
n-Aice Selkirk. tÁftA ceó Ann. Ó11115 Afvm An 
Coitimmc 'nA T>amóeAtt, Aguf Leslie 'nA tAotfeAó offvA. 
t)í <mi rjumeAn éifveAnnAc Ag cfvom 50 CAtrriA Aguf gAn 
fútt a£ feAf aca te ceAóc beó Af. 5^^^ cáijvoe 
•óótfc ^S^r A n->AnAm t>o tAt>Aifvc teó, aóc a gcuiT) Afvm 
t>o teA^At) uAtA. 1lmneAT>Afv AmtAró. CutfeA'ó óttm 
bÁif táitfeAó iat>, CÚ15 céAT) a tíon, A^uf mumctfv An 
CAiiipA. Ufví céAT> beAn, Aguf T>fvons rhófv T)e pÁifDírj Aj;uf 
T)e fetfvtMfeAÓAirj t>í >óá teAnArhAmc. Httg étfeAnnAó 
AmÁm Afv rjfvACAó An fíog, óuifv 'n^ ttmóeAtt f ém í, geAffv 
f ttge rionrie, Aguf tug An rvíg-meitvge f^tt ^ e1 f 5° 'ocí 
ITIoncrvóf. CrvpcA'ó TTlÁgnuf Ó CAtAm 1 nT)ún éAt)Am 
5^n ftú An T>ttgi , ó T)o cuf Aif. tug pÁfvtAttiAiT) nA 
tiAtbAn ofvTmgA'ó Afv ^n uite CtfveAnnAó T)Á fvAit> gAtitA 1 
bpfvíof únAit) nA tiAtrjAn T>'éif An Ue fm T)o ófvoóAt) fUAf 
^An cútfvc ^An T>tigeATj. 

Ó'n uAtf T)o fgAfv AtAfDAfv wac CottA te riAfvm ah 
fíog Aguf te tDoncfvóf T)'éif CAtA Citte SAVórje, ní fAit) 
acc mí-Ág A£Uf mí-fvát ofvfv^ S° ^ el f • *Oo gAt> Tflumcif 
CAtmt?éit CottA Ciocac, AtAif AtAfOAtf, Aguf ófvocAT)Afv 
Af ófAnn a ttim^e fém é. 

t.Áint5 AtAfOAfv fém 50 hétfvmn 1 ftt nA btu^ónA fom 
.1. 1647. t)í TTIufvóAt) n.A ocóiceÁn Ó t)fviAm, ctgeAfvHA 
1nfe tlí Cumn, fÁ'n Atn fom Ag cofnAtfi nA iTluttiAn T)o 
pÁfvtAmAit) nA SAfAn. An UigeAfnA CÁf t>A óeAnnpofvC 
Af An Afm CifveAnnAó mx\ Ag^ró fm. t)í btu'óexvn coiftT)e 
Ag AtAfOAf m-dc CottA f ^n Afvtn éifveAnnAó. C^fvtA cAt' 
roifv A11 T)Á Afm Afv Cnoc nA nOf 1 gConnT)Ae CofvCAtge, 
roif TTUg AUa Agttf CeAtm CturvC. tng AUfOAf t^ t1A1 5 
Afv Ati tett ótl T)'Afvm Vlí t)fviAm, Agiif ctttfv óttm ceióró iat>. 
te n-A tmn fin, T)o gAt> ah iQAt eite ^o'Armi tlí t)fiAm 1 

-OCimCeAtt Afv AtAfT)Afv, Agup ^AVJAt) é. 'O'lAff fé A 
AltAtn Afv Atl 01PS 0A C *00 gAO é, feAf T)e 1T1tl111C1fv $HÁT)Alg n 

■oob' exvó é, aguf paAifl fin tt-Afó. teif pti CÁ11115 oipi5e<só 
S^tiac, Major Purdon a Ainm 3 -Agiif *o'f 1 4ffuig ^e' 11 
$f<vo<Aó cia'|a^' é feo fu-Ain 4 Atum u-avó. T)'innif fé t)ó 
cia'fb' é. T)'iompuig ^n S<AfAn<Aó, cóg piofcot Agtif 
f5-Aoit Ati c-uncof cfé mcmn AlAfO-Aifi rfitc Cottd. 

T)'fÁ5 AtAfO-Af ftlOCC 'll-A *Ó1xMt) -AgUf cá ,An ftiocc 

fom ipiA gtnmib 1 sConmMe Aoncfom-A 50 T)cí -An IÁ 
A€Á mT)iu ^nn. 

Sé-Atnuf niAC lilicit fttt4fó n'nc AU\fUAif mic CottA 
-An lilintmn rinc AtAfUAin nnc CotlA CiocxMg, if é ^vn 
T)occínf ífl^c T)on'inAitt m> T>o cuif -Af bun peif ha 
gcÚUfifeAó 1 mt>éAt f eiffoe cá bfeif -Aguf cé^vo btu'óxMn 
ó fom -Ann. 

Cá cunime &\\ AlAfo<Af m-AC CottA aj; g^ 6 " ^^ 1 ^ nA 
IUUIxaii 50 fóitt, -Aguf if lom^ó-A fgéal AtÁ -Af mnfmc -ac-a 
a-\\ <a gníoniAftAib S A1 r5 1> ° ^5 ll T *\\ & C-Atm-Acc. 1f be^s 
T)Á cuitfme azá -Af m.AfCAin 1 néif 11111, -acc cá pofc -Ann 
TXAjub -Ainin 111-AiffeÁit AtAfo-|Uiim, ^guf if é cu4ifim ha 
iroAome gujub é -ah ponc fom t>o femnc<yó t)ó <\n 
Cfiit bí f é Ag stu^f^cc cum c-aúa Afl Cnoc ha nOf. 12 II. CAit|\éim CtAinne. ttAgriAitt. 

tlutl tTUc tíluifexVóAig vo *óe,Aóctiig. Cf AccAim A|\ ní éigm uÁf éijtig fe tititi m'-áimfijte jrétn. 
íf é fá fí fe tmn mo céAt) óuimne .1. ^n tétfo S&ajtttif 
nu\c *oon cfeife<A*ó Sé\Amuf *oon cjteit) SautxAjvo-Aig. A& 
f o ctHT) t>o n a tiu-AóCAf ÁnxMti t>o tri ^f ^Aoi'óe.AtAiti f-Án f íg 
f-Ati Aimfif fm .1. Íl-Agn-Att Ó5 m-AC TUgn«Aitt AjtAnnAig, 
tTl^fcóf AoncjtomA -Af x*n TIúca Agtif Ajt n-A gtmmt) 1 
néifmn, A5«f SiottA-G-Aftnns Gaoó rtiAC 5iottA-CAfbui5 
$fti^mxMg mic 5iottA-C^fbm5 T)umn .1. ttUjtcóf 
CAfft-$AOit)e<At ; Sif tAótumn THac 510 tLA Góm, cigeAf r\A 
tht&AifVo ; Com tnúroeójvo-Aó m^c T)omn.Aitt ttitc -Aitín, 
CAipcín Ctomne TtAgtixMtt -A^uf uige-Afn-A tÍ1úi"oeó|v*o 
-Asuf thfcifc, Com mac Hu-Arófí fhóif tíhc teóro ha 
tiGAf a"ó ; Sif DomnAtt gofm triAC giottA-GAfbtns tilic 
ÚotrmAitt ufi-At Ótétttce -A^uf Cfónu<Afnif, cúifcéif móf 
A5 ftf SéAftuf ; ^suf tlutt xmi C-Aiftém mAC Tléitt ttlic 
tléitt tXAjtjuig ; t^ótumn m^c Cóm ÍXAitt) ttlic fiongume 
ah cSjtACA ; Com 5^1^ ™ AC 5 10 ^ Cottnm tlAAjtfAig. 
Cóm 5^1^ ™& c (5óm AbfAig, cige^fn-A CotA xvguf 
tnufcxvó tTUc 5 1 °ttA £óin toóA tDui*óe ; T)orhn-Att an 
cSfówi iimc AongufA rhic AtAfDxMf, cige-Afna 5 l1nlle 
gAfAt) ^5uf CnoroefrAfc 'n-A feAn-LAoó 1 "ocofAó mo 
cuinme ^Suf -a ua 'n-A ósÁnac -Af táirh 1 nT)ún £auahi 
-A5uf 'nA t)iAit) fin 'n>A rhófmAO|t Ctomne T)omn-Aitt .1. 
Aonguf mAC AtAft)<Mf mic *ÓoriinxMtt ; ^Suf Aitín m-AC 
T)omnAitt t)uit> 'ha u-AóCAjiAn &\\ Ctoinn CAmffóm ^5 t1 T 
a ua f^m 9 t\A (Vgán^C .1. Co&ati m-AC G&Ain rhtc AtUn 
nuijtfeAf fóf ; -A^uf Seofuf T)onn 1TIac Comnig Ó15, 13 

UftA Slotptnfc, u&tVA#At\ Clomne Comnig ; Ajuf 
'Oomtuvtt X)ttAO^it tTUc <k>í)A, tu tTUgnutf, .1. múftrfiAOft 
ttlegfVAt, 'n-A Ce-A-nn aj\ TÍIot^SAnaACAiO ; ^guf mófiÁn *oo 
"ó-AOimO mxMte oite x>o Oí 'n-A n-u-ACCAtún-AtO f-An -Ainvptn 
fin, -aCc tiAó fSfíoOtAfl ^nnfo -aCc n-A T)«Aome T)o Conn-Atc 
mé féin -Aguf f eAf cotm vá nsmomxvpt-AiO -Af cutmne <A5<Am. 
gtóexvó, if fututfO-A *óutc «Af Ati ue-Ang-Ai'ó CoicCmn in^ 
OfutteAf 45 fSfíoOxVó fAn fíogACc fiof -a|\ tfioOlóro 
iia lMimfi|\e *o'f,AgÁit, -aCc fo ^m-Átn, sujiaO ctttmneAC 
ttom stttuO txvo n-A tiAtO^n-átg if c-AOfg-A *oo tionnfS^in ati 
co^a'ó fo tfn^ Ufí ítfog-ACcAtO ^uf náf O'tAt) SAgfAtiAig 
nó éineAnn-Atg ;. ótn, CAjt éif CotOme^ncnó cottíiCe-An^At 
T>o 'óéAtt-Atn i n-^g.Ató ^n fíog -Aguf á-A^fAnAC nm n-A 
tieAfOo&AtO w Cttf ^f gcút -Aguf PfefOicfí *oo Cun 'm 
n-ionA*o guf Cutt # \e.A , o,Af\ fiof ^n & tuO^ *o'oift5e^C-AiO 
AtO^n-ACA ifti-a fíog-ACc-AtO etle caoO tAtt T)'fAiff5e Agtif 
50 tmeAmtA'O-Af Ai i vo-CommAti > o,Ait i i T)'AlAfo«At\ leiftí .1. 

feAn-f^tgTHtltf T)0 Oí [50] fAT)A 1 gcosxVó ^t* ^Ot^CfíC. 

X)o gttixMf -An c-A|\m ftn ,Art a n-Agaró 50 S^^fxMtt ; if é 
fm -An C&vo Afm T)o cttifteA'ó aa coif 1 n--Atmfij\ ttíog 
SéAftutf <A£uf if 'n-A .Ag-Atft X)o Oí fé. X)o CÁi^ó n-A |\íogACc.A 
C|\é n-^ Cétte ó fin .Am-AC 'f an Otu*óAtn *oon ^nnÁt-áC 
cáfLA fin 1639, A^ttf 1 t)ceAf n.A ngnóroige ftn vo Ctttn 
fn,A|\cóf Aoncfiomá .1. TlAgnAtt Ó5 m^c íUgn.Aitt AttAnn.Aig 
pÁt,\c.Aig Atfm .a néttmm te hotvoug.A't) ^n túog 50 tiAtOAtn 
«Aguf •o.Aome uAtfte txá Cine-At) teó .1. ALAfOAf m-AC Cotta 
mic 5 1( >t.tA-6Af0ui5 -A^uf Cottenett S&Amuf m.Ae Somuifte 
mic SéAmttif nA t).Ann.A <A£uf 'DAOitie tt^ifte otte. T)o 
CttA'OAtt 'n^ tomsexxf 1 mtXAtte Ó-ac 1 mí tutí, 1644. Híoft 
g-AOA'O^t^ c&l&*ó nó cíjt 50 fÁnSAt)-At\ C^ot ttlutte ^guf x>o 
Cttit\eA*OAf tétgeif má CxMftén Cmn IoC-a ttAt-Ann astsf 

*00 g-AO-A'OAjt é AgUf "00 fÁ^f AT) O^-JVOA'Ó-A A1f. T)0 gtU-Alf- 

eAX),Af -Af f m 50 CAif tén íhío'óAifi'ó ; vo g-AO^'O.Af é te 
móf f,AotAif ; vo fAjO^ T)Aome ,Aif x>& mtimcif. Vo *4 

gllUMf AtáfOAf 1)U\C Cott-A -Agtlf -A11 jf^flCAtg T)Á ^COtf 

50 C&ot Ueice. T)o feot aii totnge^f 50 toc Cif eójvo f au 
Sjutt 50 Sif 'Oorhtt^tt— T>q bí ofrjug<vó au |\iog -Aguf ^n 
ittAjtcóif .Aoncj\onu\ tnn óe-Annitf tu\ iroAome t>o g^b-Ail 
Cuige -Aguf > Q*éif$e leó A^uf £-aó Tnnne tjo ét|\ge*vó teó. 

teAt-btuvóAm foitite ftn puxMf Sif T)orim.Att bÁf. 
U^in^eAf AtAfO-Af m<AC CottA ce.Ann.Af tiA tmAome T)o 
Sif Sé-Aitiuf 111.A c T)orim-Aitt ^^ttf T)iútC4f Sif Séx\muf ftn, 
óifv btró be-Ag teif 411 curoe-AóCA -Aguf <ah ]\íogAóc tnte 
'iu\ n-Ag^iX) ^gnf gxMi jv\n curoeAóc .Atc C1115 cé,AT> véA^ 
fe<\f, stijt b'é coniAifte t>o ctnf AtAfOAf fowie pitte-At) 
Afl Aif 50 tiéiftmn, ó r\Á\\ fpe.ASitA'ó ofotig^'ó .An fí u&tá. 
"p\\n Am fin cángxroAtt cfú tong-A mófu t>o tomge-Af cog-Ait) 
n^ p<Af tAtneince Atb^n^ige ctmóe-Att ó tíce guf feótmAf 
50 fÁnSATMft bttn loó^ tiCifeófvT) .Aguf tomge-df AtAftMifi 
tfctg fAti toc ; cug^TMtt c-ftoit) T>óib, gróexvó tjo 5-Ab-At) 
tomgeAf At.Aft)Aijt, lonnttf suf b'éise.An T)'.AtAfT>Att 
AntftAW fAn ftíog-Aóc w.a ■ocÁf tA, otc -Afi riiAtt teif é. 

5tti-Aifif itomie CAjt Cx\ot fteite, c^f\ monAt) Cuaió, 
Af fm T>óib 50 gte.Ann S-AftA'ó, 50 n , oe,A ; jm 1 AX>-Af\ CAmp.A -Atin, 
A^tif fti^ttA'OAit m.AfvC.Aóc go fxM'óbitt *o<Á riitnnncift -Agtif 
níof ér|\ig a Dexvg t>o t>,AOinib. Af f m T)óib 50 t)Ároewe-Aó 
Aguf t>o finneAT)A'|t CAmpA Ann fom. T)o frógtiA'o.Ait *oo 
rhumnctf h-a cífe fm ccaóc tfce-Aó 1 n-Atrni -An fíog nó 50 
toifSpeA*ó .Av;uf 50 ^c-jteAóf aí> An cíf *oo cAifbe-Án^ó au 

C-OfT)tlgA*Ó *ÓÓlb A^tlf T)0 tÓsjbATíAtt tdf A1l 0^*0^1 g^\t) f 111 

CtAtm ttltnf eA'ó-Atg t)ÁiT)emeAó -A^uf c-Atpcín -Agtif ceAtm 
peA^ónA m-Att x>Á bfutt fém fómp^ .1. CogAti Óg nuc 
AnT>ttA mic CogAin cu^ c-(tí téA"o feAf *oÁ furt fém teif 
1 n--Aftn -Ati |\íog ^guf T)o bÁT^ti fo-fe-Afrii-Aó f^n Afni 
A11 pe-A*0 T)o riiAif An cosa^). T)o éimg CtAim ponntAOig 
t)fÁtge ttl-Afti teó -A^uf ceAnn pe^ón-A vá bptnt pém 
fómpA .1. T)orhn-Att Ó5 m-AC T)orimxMtt tfnc fionntAOig. 
'Oo gUlAlfCAT)Af -Af fin 'o'/ít-pVol .a ^guf cii^U t^fU 15 

tHunCfóf T>óib 1 uilJtÁf ah &t&-1fórotA 1 SCjUit ceAtttititfce 

cUjWiJe ^S u r uiÁitín fÁ n-A bfÁgAiT) Af T)Ce*Cc ó 

&ASf-A1t1 Agttf OfTHlgvVÓ Atl |VÍ()g t£tf UUl sJllltClf 

iva iiAfmAite t>o beit -Atge A^tif AU\fT>A|v nu\c Co Ua 
'11^ riiÁrofeoif fmifeAt -Ai^e Aguf t>o $U\CAT>Af 50 coit- 
eAriuMt cuca é. T)o gAb ufriióf feAf ÁtA-póT>tA teó, 
CtA.nn T)onnóAiT> A^uf ScuibAf\T>Ai5 ÁCA-frVotA. T)o 
bí cofAC au fogriiAif aca 'nuni Am fttt, Agtlf t>o gtuAif t>o 
cum au ttlACAife j^AtVOA. Uu^ AftnÁit tfióf t>o va 
CombmeAnCAif\fi comne *óóib 1 n^Af t>o f)eifc uia fAib 
occ tníte feAf Agiif ní fÁn^cVOAf fém tu\ tfiíte coirroe 

T)0 ftUAg, AÓC pT)eAT) fU$AT>Af\ bUA1T) Of ÉA ', 11Í T>CACA1T) 
Af T)ÍOb ACC A f\U5 tUAf CAC UACA. T)0 §AbATU\f peAfC 
A£Uf T)0 bAT> éATUÁtAC 101intí1UfAC 1AT> CAf\ élf Atl CAÚA 

fom peifvce. 11í uaoa acc CÚ15 tÁ T>éA5 eiTUf An cac fni 

T)0 tAOAIfvC AgUf CAC ette T)0 OfvlfeAT) A^ ObA1f\ t)eAT)A111 
Af UA C0lbltieA11CA1ff1 5 Á1C A bft1AfvAT)Afv CUU1Af5 CJVUA1T) 

A^uf cfoiT) teAnn cofAim-bofb. T)o iitéATnug buAró ati 
t>á ca£a fin nuftieAó A^uf meAnumA $AoiT>eAt ó fin auiac, 
lonnuf 11AC cu^T)íf cút T>o uáu'umt) Af comtfvom tu\ Af 
au óotntfvotn. 

UÁftA TK) fílAC CAltíll, .1. lAfvtA CAf f\-$AOlT)eAt, A bdt 

'tiA ceAun T)on pfefbicfví Aguf 'ua uffAiT) riióif vo va 
CoibmeAnCAiffi Aguf 1 n-AgAro au fvíog A^uf cáuuc fé 

T>'Af\T) UA fnUfvCOtl A^Uf TX> Ót11f\ fÍT)f1 ttlÁ CA1ftél1 

1TlíoT)AifviT) A^uf níof cmn teif a tAbAifvc auiaó. Uáwic 
Cóm múiT)eófvT)Aó ón CAif tén Uifiim T>'ionnfAige av óAmpA 
f1U IÍ11C CAltín Afv 1AffvAT)Af titic CaiUu, Ó1fv fÁ T>óig te ttlAC 
CAitín 50 n-éifgeAT> eóm tTlúroeófOAC Aguf CtAnn 
TlAguAitt teif 'v.a Afm fém 1 11-AgAiT) Aifrn An fíog. 

Tlí f AT>A T)Ó f A11 ÓAUIpA I T>0 f itt CAf\ A1f A^Uf T)0 tlOUÓlt 
feAÓC tllblfC A^Uf d^e, 1ÍKl1T>eÓfvT> A^Uf Áf AfÁ1g A^Uf 

if í céAT) feifbíf T)o fvmneAT) teó .1. SúmeófT) T)o CfeAóAT) 
£An bó 4 vAti CAOfA T)'fA^bÁil ir.tire Agitf A T)CAbAifc 50 ib 

iwitcc ah C<\iptóni Cif\im, Agtif oo 6uif\ pó t)ointi-Att a 
iiu\c te ctiro *oon Cj\eic fin t>o Cum ua mUáfVO t>o bí Af\ 

CvMf tén ÍÍlíO'ÓAIftrO. AgUf f Atl Atll 6éAT)nA CA1Í11C At<\fT)Aft 

iíiac CottA AnuAf ó tíluncftóf T>o tAbAifC |\etíf vo Caif tén 
tÍTíotxdlftró ; Agtif cÁf\tA AtAfDAft A^uf T)oriinAtt niAC 
Oóm 1Í1thT>eófVOAig t>á óéite Ann Agtif fÁ tútgÁifteAc iat> 
fÁ n-A céite T)'fAiCfm ? óitt t>o b'é fm cúf a n-eóUMf Aft a 
6éite. OtigA'OAft Af f m T)on Catf tén Uiftim. Aft bfÁgbÁit 
AtttugA'ó bÁtvo Aft CxMftén rhíot>Aif\i*o, t>o gtuAif Cóm 
ttlúroeófVOAt A^tif iat> pém T^fUfÁig Aguf T)o Thófffón 
Agtif *oo 6uif\eAT>Aft ceA6CA T)'tonnf<Mge TTnc 1601*0 X)Á 
n\f\ftAro Aif ceA6c tf ceA6 1 n-Aftm An fíog t>o ftétf a 'ótigit) 
A^uf t>o tnútc f é *oóib Aguf cÁn5AT)Aft t>o CnóiT>eóftT> Aguf 
cÁf\U\ Aonguf m<\c tmc AtAfDAtft tuú Antifm, Aguf *oo 
bÁT)Af\ a^ lAftftAró Aift éttvge Aguf ní *óeAtttiA f An uAif fm. 
510*0 e.cYo, *oo éifttg T)orhnAtt S !™ 1 * T)eAf\btUtAif\ a AtAft, 
teó Agtif An 6uro btró rhó T)'feAtuib Cnóroeótvo A*5tif 
Jtmne gAtu-í). T)o tfttAttAUAfi ó ce^nn 1o6a 11eirheif 
AtnAó tlUm Ctoó Atvo 50 I06 hAbAf Aguf T)on t)tUige, 
Aguf *oo étf\ig T)oriitiAitt gtAf uiac mtc ttAgnAttt Agtif f ift 
aw "DftÁgAT) teó, Agtif cáimc SaubAtvoAig riA tiApAn 6uca 
Atm fotn Aguf CtAnn CAÁm $tmne CorhAn Aguf fift 
$ttnne tleirhetf Ajuf a fuib caob toift T)o 1ó6ai*ó t>o 
Ctomn C-Amfftóm. T)o gUuif eATUft Af f om 50 tMroeineAó 
A^tif c^f\ rhonAt) 'Ofttiim tl-Acc-Af -Agtif 50 tDtÁft n^ háta- 
)TóT)tA, ^Stif cAftA ítlAfcóf íTítmcfóf ftin x\nnfin «A^tif 
fÁ btiróe-Ac é *oon cotóeAfCAt ftttxMg fm *oo ctiifteAt) 
te tiGóm intiiT)eóttT)A6 6tnse t>o "óé-AnArh fetftbífe a f\íog 
fAOg-AtcA. X)o cuit\eA*ó corhAtfte cos^ró 'n^ fui*óe f^n 
bAtt fm T)'féi5fm c'Áic a ^CAitfe^'ó pAX) aví 5eirhfte^*ó. 
1f é fAOite<<yó An fmifeit gutub Aft $AttOA6c T)ob' 
ion6Aitthe An seitíifteA'ó A^uf tk> rheAf cÁ6 ^ttfub Aft 
$AoróeAtCA6c fá "OAmsne *oó au c-Af\m t>o beit. Xte> 
Aonctng muncfóf An ní ftn Af\ 6omgeAtt 50 bfuigeA*ó 17 

Atl C-AjWl 1>UVÓ A^tlp lÓtf'OttléA'O Atltl AgUf X>0 CUl|\eA v OAf 

fiof au Aonguf riiAC Aitín Thub 50 tÁCAiu ua coriiAiute 
.1. mnne u-dfAt T)'feAj\Aib Jtmne CotfiAn. T)o cinu 
llluncfóf ceifc au Aonguf nÁ|\ b'eótAó Atm 1 T)cíofCAib 
1ílic CAitln nó ati bf uigeA'ó ah f tuAg biA*ó nó fof tonspofo 
ioutica f<\n geitrifeA'ó. T>o fueASAin Aonguf au móftriAon 
Aguf if eAtt AT)ubAi[\c 11 ac f\Aib bAite nÁ teAC-bAite fÁ 
tigeAtuiAf tíltc CxMtín nÁu b'eót T)ó Aguf, t>á bfógnA'ó 
agce T)íouaca Agnf bA ueAtrifA uiau biAT') ue GdtteAtfi 
tonncA, 50 bftngeA'ó T)ótb é. T)o CAicm au fueASfA ptf 

A11 UIAUCÓf AgUf T)0 AOtU CflAtt T)'CAf f-gAOI-ÓeAt. *Oo 
gtUAtf A11 f tUAg A t)fÁlge ACA-fÓT>tA A£t1f T>0 CUATMf K° 

tiApAmn au 1íleinnémig A^uf T>o toif£eAT)Af í A^uf Af 
fm T>óib 50 ceAnn Ioóa Uáca Aguf t>o toifg fiAT) au ^ac 
CAOb *óe A^uf cÁnnc CtAnn $fiosóiu Aguf CtAnn au AbA 
cuca T)o óun^nArii te tiAfm An tuog. X)o cuifeA'ó Cóm 
tnúroeófOAc A^uf a mumncif fém A^tif pu au ÍJuÁgAT) 
au f Ugi*ó Af teic 011 Ó111T) eite T>on Afm T)o > oéAHArii cf edóAt) 
Af feA*ó ^ac cífe, lonnuf 11 Áu cÁftA j\e ITIuncfóf é 50 

fÁn^ATMf Cltt lílÁUCAin 1 nJtAffAlt), A£ttf cu^ A11 

cuiT>eAecA fm míte bó au Aou-fmbA y ó *oo cueic irceAc 50 
CAmpA fhuncfóf. tli futt ue fÁ > ó aiu aóc £un cueAc<vó 
^S^f 5 l1 u toifSeA'ó cíouca Tflic CAitín T)on coif^-fm Aguf 
guf mAUbA'o occ ^céAT) Aguf ceitfe f1Ó1T> A^Uf CÚ15 f1f 

T)éA^ 'f t1A CÍOftAlb SAn btÁf J^AVi tí1ACA1fe T)0 tAbAlfC 
10UUCA. T)0 gtUAIf AVi C-Afm A llCAff-^AOI'ÓeAt CAf 

AV\ CongAlt lA'ÓAfUAlg A^ flUOAt gAC CÍfe gO fÁn^A^OAf 

InbeAf tóóAit) 1 loó tiAbAf . 

flí fAibe 1TIac CAitín T)íoriiAom, óif *oo óuif fé lAffAiii) 
Af tigeAf ua Aóai'ó ua mt3f eAC Af 6ifmn ótuge, óif T>o bí 
1 néifmn ó tof ac atí óo^ai^ó A^uf T)útAig lAf tA AoncfomA 
At^e A^uf a bAitce mófA Af a tÁirii A^uf Aftn ^nA feAfAtn 
Ai^e lonncA. 'Oo óuai^ó av\ mAf cóf * fém 50 T)ún éiT)m 

* .%. TTI^C CAttÍTI, 1A|ltA eA^t\-gA01T)eAt. iS -oÁ ó-AfAOVO \\e Cotitoifite tu n<\U)Aii iiac juib 1Yltmci\óf 

r.ó dtAfUAIfl 111AC Cotl-A ^S ft111te,AC í vi r ^ Ctim CAtA T)0 

tAbxMfC *oóib «\siif x>o ctnfe.A'o.Af iteifimemc óvng cé<\*o 
teif *oo fAigTmnfíb rhxvp ctmgnArh «A5tif mAf pu^m. 
CÁrnic nge-Afn-A Acai'ó ha mt>ite.AC x\f éhfmn ctiOA -dgtir *oo 
§At5 nni\e Agtif *oii\\cc é mA|\ f tiAif f é Aft n-,A tofSAtt -Agtif 
a\\ n-x\ cite^c^t) a ^óntAig ^ a óionn. H>o óf\timnig fé 
CUnn tileis "Otnone 50, tíonriiAf téiit-tionóitce Agtif »00 
cfiAttct'OAf x\f tofg ^n Aifm fm tíltmcfóf -A^tif AtAfO-Af 
n'nc CottA, -acc, -Af T)ccacc t)o itltmcfóf 50 nlnbCAf 
tóc-Aró, CÁ1111C Sif toctAinn tWAC gipttA 6óm ctiCA Atm 
A^tif Aongtif niAC nnc AlAfVA^ , cigeAfnA gtmne gAfUt), 
acc *oo bí 'OAome mtc rrnc AV&fo&$ fAn Afm itoirhe fm *oo 
gn.Át x\5tif , A V ngtti-AfAcc Af Inbe^-jt tóúAró t>on c<Aob cti-Aró, 
ní fxVOA *oo cti-cVOAit AntiAi^ cÁmic f5é,AtA cuca 50 *ocÁmic 
ttldC CaiUii -AStif a rhóf-fttiAg fm 50 ti1nbe,Att tóóAro 
A'£UV S^V toif5e-A*o-At\ t)fÁige toóA nAb-Af. T)o fittexVOx\it 
a Citt Ctnmm 1 n-ObAif t^ifb Ati c-x\fm fm tlíog Sé\Aitttif 
fAn tix\if fm x\5tif tn^fcóf tTltmcfóf 'na gemitex\it aca 
-Agtif AtAfOAijt m^c CottA mtc 5iottA-6Afbtii5 'nA mAigeof 
5mifeAt -Agtif nx\ titix\ifte fm Ctomne TlAgn-Aitt -A^tif 
Ctomne *Ootíin,Aitt .1. 6óm Vft&meéfVAó m^c > Oomn.Aitt 
rrnc /Attín -A^tif a rhAC T)omnAtt -A^tif Aongtif iuac mtc 
AtAfOAf, cigex\|\n^\ gtmne 5 < A-|tA > o, ^5«f & gcinexvó -A^tif 
a ntMoine mumncife fém teó, ^sttf n<A cfí iteifimemce 
6ifeAnnAóx\ *oo *óex\itb- > óAome mtnnncii\e 1x\titA Aonctiom-A 
*oo bí x\nn, a 5cmn f eA*ónx\ fém fompA .1. Coitnett Sé,Amtif 
m^\c SorhAtfte ttnc Óéx\mtnf n-A t>Anr\A rhic ÓotriAiitte 
t>urúe A^tif Tlx\gnAtt Ó5 mx\c AtAfo-Ajt rhtc AtAf^ft 
tfnc Aongtnf tlAibmg, xvgtif tTligntif mAC au $iottA 'Ótnb 
í CAtÁm, T)e-At\b-óorhAtCA ^a^Ia AoncforaA. T)o tAob 
tTlic JiottA Cóm Sif toótAmn, ní fAibe *oo •óAOimb 'n^ 
foóAif aóc ctiAifim T)Á ireAjt *oéx\5 r>Á mtnnnciit x>Á 
óoimrocA.cc. X)o bí THnne mAit <Ann *o'tiAiftib AlbAn ,i, 19 

TllófriiAOf OsUbí Agttf d rii^c, •oume g-AfO-A, .1. Sif Cámóf 
t)o gtuAife<vo-Ai,t 6 Ciit Cttwifti c<m,\ tAiftc tti|\tWMT> Ajttf 
ifceaó 50 JteAnn ttuáró .Aguf caiflif' ^ 11 SUoAtAm Agi r 
cÁftA páfCAig T>on nÁrnAiT) *óóib xMin fom A^uf >co 
teAnfAT) 1-at) -Aguf T)o niAfrjA'ó a n-ufriióf .Aguf An •ofoi 5 

T)0 Ctl-AfÓ ,Af T)ÍOb Cttgd'QAII fS&AtA T)011 Camp-A AgUf T)0 

bí AnmoC T)14 S-AttMinn -Att "occaCc oftA -An c-jUt tUn^TiAf 
Af Corh-Aif a nátftAT). T)o ótiAi*ó aii ftu-Ag [ftn] ltlic CaiUti 
Af a scoim&AT) A^tif t>o bí fottAife gAC fttt,Aig *óíob ^5 
LáriiAó -Af «a Céite -d|\ fe-AT) n-A tioróCe. T)o Cu-aitj TTL\c 
CxMtín fém Via ttiing «Aguf *oo frájjAtb cige-AtmA ACai-ó 
tiA mt)fe.AC fe tiAg-Aró t\a tnofg.Aile, -aCc 1 bfíof-tOfAC 
na mArone *oo cóifige.A'ó n>A catA 1 n-e-Ag-Aii -Aguf 1 
n-ófvoug<yó T)u T)orim,Aig tá £éite t)t\ig*oe -aii C&at) iá 
•o'e-Afttuó Anno T)omim 1645. T)o cutfe-At) Am^ó a tiAfm 
&r\ fíog cuvocaCc-a -Aguf ftlÁgnuf m-AC -ati $k>Ua *Ótnb 
t C-At^m riomp-A, -Agttf T)o ctnfCAt) cuvoe-ACCA eite 'tua 
n-AgAró ^f xmwi tíhc CAitín 45tif SiotLA-O-Afbtnj; ^ 1 ^ 
5iottA-G-Aft>ui5 Ó15, ogcAtm.A tiA bpmsmse-A'ó. Uu^ 
An T>-d T>Átvc.Aig cttoiT) T)Á Céite. Ttíott b'pATM £uf bftfe.A'ó 
é|\ -An páfC-Aig fin .Aittm TÍTic CAitín gutA cuife.A'ó 'n-A 
Scottp fém 50 ti.Aiirroeon.AC ut). T)o Cii-avó cofp ^n -Airmi 
oút) >a Céite t>e fin, cug-At) ^n AT)bxMinfA oftA .Aguf t>o 
bttife-Aij uite. T)o rriáttb^vó utttiióri -An CftttAig -Aguf *oo 
bÁtAt) lUomAT) T)íob A|t bun tleiriieif. T)o m-Attb-A'ó cigeAttn-A 
Aóxmtj n^ mt)t\e^c A^tif cige^rvn^ CÁttATnut -Agtif pttóbifo 
Citte 1t1unn<A. T)o ^Ab^ cige-A^n-A ah t)iit\tt í)t\ic, 
cigeAtttu 05 Cif^tnt, TTI.AC Íorii-Airv n^ pmsmse THóitAe. 
T)o £Ab,At> An curo nÁr» m-ArtP-A'ó t>o óme^ij TÍIic CxMtín 
tnte ^n tÁ ftn. C^rb^ -Airim ah r^íog .1. Uómóf m^c 
TTIórvtfiAoiri ÓgtAbí, CAipcín t>ttAin A^ur feifeAr* T)o 

f^lgDIÚIfíb. 

5tuAtfif TTIunCfóf CAf éif -An óAtA fm ^guf Afm xmi 
|\íog wn c-Aob a vzviavó -Ajtif tÁmtc TTIac Commg .n 20 UvfU Síotpofc cuca Agtif ctij; a bfiAtAf 50 T)aocf Att /pém 
*\j;tip a T\\ome teif 1 i\-Áfm aii ffog tk\ CtnTmigAt). Do 
ótitf fé cionót Agup aomfACAt) a\\ a mtimncirv a teo'ótíf 
A^tif Af ^ac cíf\ oite T)Á fAb Aij;e. lomttífA flloncrxóf t>o 
óAit pé An c-eAfttAC mp An CAob a T>ctiAro Ag neAftctigA'ó 
a Atfm pém Agtif cÁmig nA gótvoónAig VÁ scorhmófvA'ó 
Aj;tif 1Tlóf\iiiA0^ Sórvoón ^ 1 ^ fílAticóf Tltmctí Agtlf TK>b' 
f eiffoe iat>. f Án Atn fin cÁmig Attm nA CorhAifte AtbAn 
Af An caoo a nT>eAf ; Agtif cÁTmc TTIac Commg Agiif a 
Afm fém ó tfÁig feAf teo'ótnf Aguf An otfif a , ociiai > ó. 
1f é ní *oo fmne TTIac Commg fém A^tif a mtnnncif /00 1 
T)'ionnfAige Atfm nApA[\tAmemce Agtif a focAtT)o OfifeA'ó 
a-[\ Tntmcfóf Agtif Af Afm An fíog. UÁf tA Ag Atc étfmn 
Tlluncfóf Agtif Afm An fíog 'mÁn Am fm Agtif tTlófmAOf 
górvoón Aguf a rhAtfttiAg Agtif a fttiAg coife. UÁtmc 

tlACAniAt S ^" 0011 ori 'f°fA1f^ CtlCA A£tlf Cttg f^ÓAtA 

•óótb 50 fAOA An nÁmAro 1 ngAf *oóio ; niAfCAC mAit An 
f eAf f m, tÁm f tntceAó ÁtAf aó ; ah ^óipoónAt Caoc Amm 
ette *óó. 

T)0 CÓIflgCA'Ó CAtA StéAfCA 5tAn-AfmACA gAOI'OCAt Att 

óorfiAif a n-eAfCAfAt) A^tif ctigA'ó An tÁrh *óeAf T)on rhAfc- 
fttiAig gtomn-rfiif ^ójVOónAig Agtif x>Á mórtrhAOtt Agtif 
fCiúfA'o ctnrvp An óAtA T>on ttlAfcóf rheAf rhótvóÁtAC 
ITItmcfóf A^tif gAOAf Sif AtAfOAif Attm-'óeAfS éóc- 
rhmic .1. mAC CAtmA ctifAncA CottA CiocAig rfiic giottA 
OAfbtng rfnc CottA rhic AtAfOAf tfnc Cóm ÓAtÁnAig tÁm 
óté An Aifm cm^e pÁ corhAif tÁime T>eife nA nÁrfiAT). 
Agtif Af mbeit > o'At^t v OAif a^ cóftigA^ó a rhtnnncir\e, 
cÁmic Titime tiAfAt ón mórirhAof te ceAóCAifeAóc ótnse 
Agtif T)o tAOAif f An bf oifm-f e : 

" T)o ótiAtAmAf, a Thic "ÓorhnAitt, 50 fAbA coirhóeAnSAt 
Agtif CAt\AT)rv<vó Ag Áf fmnfeAfAib fé céite Agtif nÁf 
btiAiteAT^Af btntte 1 n-AgAit) a óéite pbé aj\ bit ceAnnAfc 
*oo biA*6 evotf An Cum ette "o'AtbAnACAtb Ajgtif iat) A^tif 21 

nÁ\\ mó ctú cnu«vo-AL\ Afl cnj*\b*\ib oite t\Á oft*\. Af 

A11 -A'Úb-An f111, *o'x\tnt1x\*Ó>A'Ó A11 C0lrilCL\A1l5-Alt b-At) 1Í11-A11 

tiom a C01151UVÓ -o'fAgb-Áit u-Aib-re <\5uf if í rm m-AtAinc 
coip'óeA'ó ati óé-cVT) Ui t)oni feinbíf T)oni níg fao&Atca — ir 
6 fin, 1110 fttug coire fém *oo g-AbÁit cusaT) -Aguf "oo 
coirnJte-re ■oo ctin cusaui." 

'Oo nmne-A'ó 50 íiacIaiii te IvAtAfo-Ain hiac CottA -aii ní 
rm '. T)o étun "oeióneAb^n x\$uf ceicne ficro •o'ionnfxMge 
1l1ónriix\oin g ^* 0011 ^ 00 11 ^ f e -An-fAigT)iúiníb Af 11-4 n*oe.AnbA\t) 
50 nmnc 1 món-'óocn.Aib 1 n-ionuvo T)'Aicib ; «A^tif cáhhc 
ctuse 'nA n-Áic rin cní cé\AT> coifiX)e t>o iiitiinncin t)ojyAig 
11 a 5 A01te ^5 li r SpAta t)At5^ig <\£uf t)nÁige ah íÍUC^inc 
nÁn cte«\cc cuiiu\ir5 iu\ cnu-Ait>e coiiiL\nn 11Á cofAnn 
cne>At<Mi-g<\nb cnouA. Aec gén b'otc *o'4\U\fUAin An 
n'iAtAinc rni, ]TÁ 111AIC "oá liuunncin í, óin ní nAb^"0-An 1 
tnbtÁn 11Á 1 f^einnur nu\tii $Á fAoine *óóib 11Á é ; x>s\\ teó 
11 ac n<Mb *oo cún<\m <\n liuncftti^g iu\ ngónwn^C *\cc 
a beit A5 cex\fAn5<\m 11 a 5coipt)eAX) ón uite concAb*Mnc. 

lomttifd AtAfo-Af, c*\if n^eAr -a riiumnan <\nuc -a S^nfóA 
1 ii-v\ *ocx\nt<yo*\n Aj^uf xúqq congAib -Ai^e T>á gn^t-triumncin 
péw -acc t)eicne<\b*\n Aguf t>*5. ficit) *o-a t)A.\oinib uxMfte ; 
^5 t1 f ctnnif cúige^n Af fiéro xriob fm f-An cé\At) n-Ans-A 
Agtif ctngeAf <\n f lófo fsMi fAn^A T)éi'óe«c\ii ( AC tríob, -A^uf 
vo t-AffAing a tní céAt) coirróe 5 f° 011 ^ ' 11<A uie-A'óón, 
-Aguf vo gtuAif f ém nómp-A. Aguf if 1^*0 *o-Aome c-Áf t^\ -Af 
a sconixMf féifimemc tige-AfHA l_x\bx\if, TKA0ine c^éx\n- 
Aitce t)é-AncA ^^uf TMome uAifte leo*ótíif 1 5cuit)ex\óc 
-a óéite. 

T)o tionrif5x\in cof<\nn na cfot)-A, -Aiiix\it if ^nÁt f*\n 
uite iti<\cAife, Aguf níof riixMt & fut^ng fm ^5 11-A 
coifi'ótib "oo bi 1 n'oixM'ó AtAfo^f mic Cott^, óif ní 
ctumfe-A'ó cum *oíob fionnf-A fxMg*oe nó fe^t) peitéif iu\c 
*oé\<\n-<yó cfomA'ó cmn nó iomfx\tt xMfoin . 1f é f-Á cofiiAiii 
'o'AtAf^if x\n uAif fm, a^ imte,<\óc 1 trouit) a ctiit, ^5 22 rméfoeA'ó á Utriie áf á ffiutnnctf mtfnedC rhatt ^Stif 
nu\iffeÁil Atl&ril t)o tXumumíi, -Aguf 5-A11 •o'feróm ^s A 
■óAonnb UAtfle vá *ótwiu\rii aóC ^s con$bÁit & gcuroeAccA 
'iu\ n-oivoug,vo nó 5111^ fÁtung oftA. T)ob' xMtnró t)Aiíi 
OAotne x)o ftnne mAf&A'ó a]\ tix\ cotpótttt góivoónAc^, vA 
5Conj;fr&tt ó bftfeA'ó "oo gAbÁit. lllA-jt *oo óonn&tc aii 
iu\riu\ro aii nf-fe a 'o'étritgeA'OAft -a n-ionnfAige -Agtif aii 
c-v\|\\tc *oo CAbAi-|\c. Úug AtAfOAtf oivougAt) .1. aii 

S-Af ftK\ Af Afl tf 1Att AtXAf fOtffte ftn X)0 tAOAtjtC OfttA, AJJUf 

cAngAf oftA fdot ftn te pícíb AStif te fAigotb. T)o 
bÁtu\f <\5 'o&AUArii nu\"|tbtA oftA A-ft s^ c CAob t)on g-AftvúA 
uu\ Ófu-Atf au curoe-AccA ifceAó Atm. T)o bftf ctoroeAiii 
ALAfaAf, ^giif ftiAtf fé ctoróeArh oite '11A tÁm'i, A^tif ní 
jutB cunnne At^e féni cia cu$; t)ó é, a£c t)Aotne -AS.CAu-Aifc 
bAfAintA gtijt b'é a ctiAriiAin 1TIac 'ÚAróe .áift) tia Cfotfe 
cug *óó a CtoróeAtii fétn, Aguf t)o ttnc 1TIac T^áróe fAn 

UAtjt flll, Agllf peAtVOOttCA 111 Ag ACOA, AjJUf *OA011ie UAtf te 

nuMte oite nu\ t)ofuf -ah gAftvóA, t)o bí A5 fAnriiAtu pe 
hAt&fOAtjt tx) óufv ifceAó fómpA. ^Suf A«|t irout 
-o'AtAfOAi^ tfceAó fán gAftvóA, t)o cutn stéAf ct\ot>A 
Ajt a tutb ifag Ann t)o tAbAijtc «petífe x>Á rhutnnctf *oo bí 
Auung A£Uf fÁ triob &&gnAtt uiac T)oiTwaiU tntc Aonguif 
1Í1tntig 1Í1tc CeAtiAin. 11í téisitn to«|tm au beASÁn fo t)o 
Cuf ftof t)A gníoriiAftAib :" 

T)o i,\AtA *oó a bett Att fiubAt imeAfS n^ n5óttt)ón-Aó 
(-Aguf nl tttonArin c^ob -oon g^tt^óx\ s i1 f A V> S^ D f^ ^5«f 
An curo ette t)o -ó^oinib uAifte x\tAft)-A|t t)o bí tme-Aft; 
iia nJófOón-At Afv ftub.At) nó S 11 ^ tnotutg fé ^n ce-Ap-Aft 
Oi óu]t uiA tua f tmnótuMb -Atge. T)o tompÁig ^ ^gAró fe 
ti-a náttiAtt). T)o bí a ótoi-óeAfh 'mÁ btvágxMt) -A^uf f 51 At 
Af a Utrit Cté ^uf ^untiA 5tAtce 'ua Uim ^óetf . T)o CutfA 
fé An gunnA pú Ajuf *oo fCAt)Af curoeAóc t)o tuóc píce-At) 
OO W 'iu\ *6u\r6 5 nu\fi cAftA ftige óuriunS |\OmpA. tctf 
fm 111 fAbA "outue t)Á curoex\Cc fóm t)o bl 'n^ 'óiaití) sau T)ul ttoirhe. Do bí \y\a}\oax> cuig a% ttiCc bog<vó '5Á •oádn-Aiti 
a\\ 11A coifi'ócib g ^* 001 ™^» 'ttUn ^m fm cdfUx T>'fiof 
bogA a beit Ag fiot feACAt) ^f TUgn^tt Agtif é a^ ctijt 
fxMge^'o Af góf'oónAc^iD ; ctrg fúit CAf ^ gtiAUMtm a%u\> 
*oo connaic An ftnfe^C t)o Ctn^ ítdgn-Att <df ttiCc íía 
bpíceAt) Agtif t)'iomp<Áig a LÁiti ón bfe^t* t>o bí ttoime, *oo 
fCOt A fxMgCcVO &■$ tÍAgn-Att, *oo btlAtt f<M1 peifceAtt, *oo 
ctnf vor\r\ t>í axwaó a^ av\ bpetfceAtt oite. Annfin vo 
fS^oit TUgnAtt av\ c-tifCx\f -dgtif ní ax\ fe^f av\ bog^. 
Ueitgif ^n gtmnA ti^A -Aguf ctnfif t-dtíi 1 ^ce^nn a 
Ctorónti. T)o 01 a fgiAt a of-AX) uava AniAó t)x5, mróroe-An 
^tt pícíb. Utig MffAit) *oA ctoróeArii -Agtif ní cáuhc teif , 
óif vo \mt av\ cfiof ctmCeAtt teif ^gtif ní C4imc ah 
ctoi'óexMti AmAó. Utig An TMfU fe^cc Agtif ní txMmc. 
Uug An cfe^f feAéc, Ag te-AgA'ó tátttie r\A fgéite fÁ n-A 
AfgAitt a\\ tftiAitt >An ótoróirii, Agtif cngAt) AtndC é. 
gróexvó, *oo cmfietfó ctng píce eiT)i|t av\ CíoC agtif av\ 
f meig ^nn teif ay\ bfotmtigxvo fm, ^cc ní \\aoa ofitdC aí\ 
TK>irime 1 n-&An-áUvt> vá nT>e-dtmxVO>Af Aif ^nnfom. Se^t 
a^ ^n feot fom Ag ge^ttf^'o pícexvó -Agtif Ati mém T)o 
Cufttáot 1 fÁf nx* fgéite tríob. T)o tA-jAf fé a t)ftnm fif 
^n ngAttftíA t>o Ctim a CoiriiéxmA, 4gtif *oo oí x\g X)éAn4m 
imte^CcA -a^ éigrn 'o'ionnfAige ^n *ooftnf. T)o oí ttiCc 
11 a bpíceA'ó Ag *otit 1 n-éA'OÁnACc Aif , ón rhéxvo t)o t)í a^ á 
nSe-AffAt) ^óíob, -aCc -Aom-feA'f vo bí *oÁ tti^fgAm 50 
tuf^tmcA lom-A-rxC^C ; t)Att teif ax\ bfe^f fui go gcomiéAt)- 
fA*t> -a píce g-An ge^tWó ^b^f S° ^octncfeAt) a fe^f 
comtAinn teif . T)o bí TUgn^tt Ag éif ce-ACc f e íiAtAf t)4if 

Ag gAbÁlt "OO frACA A^ $Ó^*OÓt1AÓxMb f-Á OtC^f xM1 tÁttlxMg 

*oo b^*OAf 'oo •oéxMiAm *oo tdbxMfc fetífe *óó fém -áf ax\ 

\QV\Ai) MT\A fAlb, ^CC *00 bí f é A"S CfMAtt gO t)0^t1f ^n gxXff^ 

céim ^t^ tétm, Agtif ^n tMif T)o f Aoit beit 1 ng-Af *oon t)otttsf 
ctig téim Áx\x> AtUtti ó fe^f n^ píce Agttf cug a Cút *oó 
Agttf a AgAt^ó a\\ An iDoftif, Agttf x>o C^om a óe^nti. $4 

teáttAif feAf 11 ^ P 10e e 5 l1 t* cfom a úeAtm fAot An "oofuf, 
T)o bí AtAfOAtf f An UAtf fm t>á bf eicttfi Aguf cug bttttte 
X)'Viof nA píce, Aguf géf b'ACtAtfi t>o óttm tompót'o Afíf , 
if eA*o cÁftA ceAnn An ógtÁig x>o buAtAt) fÁ ha niof gAUAtb 
-&H RAgnAtt ón btntte cug AtAfU<Mf t)ó. UtnceAf a cottp 
fAn t)otuif Agtif a ceAtm fAti gAftvóA. Ajt ntrifgeAt) a 
•óftomA t)o ftAgnAtt, Aguf Af n-AtfiAfC 'ha *óiavó Af An 
T>ofuf, Agfm mAf connAtfc & compÁtiAC. X)o geAffAt) ati 
Cf AtgeAT) *oo ti)i 1 TUgnAtt AgUf CUgAT) Af í AgUf f UA1f A 
ceAn^A 50 niAic Aguf cumAf tAbf a, ní nÁf fAott. 

Dob' futuifOA a ^Áx> uac 50 citn-'óíorhAOiti do bÁT>Ait 
An ctim oite *o'Afm aíi fíog fAn uAif ftn .1. tTlAfcóf meAf 
meAnmnAc mifneAc-móit fTlunc-ttóf A£tif fnóitmAOf cfó'óA 
cujuncA gAfT)A ^AtAncA gAtfseAmAit g ^* 0011 5° 11 "' A 
uAifttb 'tia fAftwó, Aguf aii curo 01 te tx>n T)ttotn5 >óÁnA 
úÁfACCAtg "ÓomnAtt^tg Aguf *oon féim tvún-btnfb tto- 
óAtmA tteAcc-Aij5eAncAig fUgnAttAig, acc cugfAT) 1 
n-AgAt'ó a nÁmAt) 50 nAfitACCA uffAnncA, gAti uAtfiAn, jjaii 
imeAgtA buttte nÁ ufCAtf . Aguf cÁftA *oo fhuncttóf, a 
n$;ionAttAt, 50 tiada fé n-A ftuAig Aguf é Af Átvo cntnc, 
A^uf X)o connAifc au guAfAóc Aguf ah sáijxVó iua ttAbA 
AtAf^OxMf, Aguf tf é ní vo tunne vo téi^ jgtAot) móf Af 45 
bfofnugAt) ua n-úAtfte A^uf An CftttxMg x>o bí 1 n-Átc 
OifceAóCA t)ó, Aguf if exvó A*oubxMfc : 

í4 tf móf xmi nÁijte ^oútnn ^n c-^on ^otnne Ag CAbxMfc 
Áfv gctú ^óínn x>o gnÁc, m^tt bfifceAtt Af An utte nÁiiixMt) 
^óm-Atnn ; a^ fm AtAfDxMf Af mbfeic bu^^óA <df ah 
mumnctf vo bí óf a óotrixMf fém *oon óac Aguf cuSAt^ó-fe 
An At)bAnfA 50 gtéAfOA stto'o-AcUm." 

X)o ftteASfA^ó 50 fuifeAóxMf ^n fógtu fm ón ^*o- 
gemifét, tonnuf uac tubA mAfC-áó n^tt cexvnn a fÁt *|te 
HAfSAttt a eic nÁ coift'óe nÁf cttuxM^óig a céim 50 CAtcmA-tt 
cf oig-éAf x^avó Aguf 50 f Annc-ác f o-tÁtriAig, lonnuf 50 
troeACA-OAtv imeAf$ a nÁniAT) t)on ftiACAf fm, Agtif *oo 25 

bjMfeAt) aq riu\tfUu\g ha nÁriuvo guf cu\\\qso imeAfg na 
gcoip-óexvó iao. 

lonitúfA AtAfOAf, t>o riiotuig t>o meifSe rftói^ Ati fiog 
a$ ccacc a\\ cút ah i\ei"orinieinc *oo Oí a$ caOai^c civotm 
*oó. Annfin *oo cui^ ^téAf -Afv a riiuinnciu x>Á 'DCAfiftAttt;!; 
aiiiac Af Atl nSA^vóA vo cuni cfo*OA, Aguf cÁunc nttfCAC 
ó liluncfóf ctiise fAOl fin. Cuj AlAfUAif a úAOttte Af Atl 
gAfivóA, aii tfiéro vo Oí mfeA'óniA t>íoO ; 5it>e axj, xx> 
fÁ^AiO feACc bftfl t)é^5 w Oí OtiAttce, ifcig, t)Á -úaoiuiO 
uAifte nÁf fé<vo ceACc Anu\é CAifif Af uiaivOax) X)íoO. 

T)0 Ctllf £téAf CfOXM Af A11 £,CU1X)eACCA Agttf X>0 lOHHfAlg 

a iumiumx) ah feAcc CAtiatfCe Agttf x>o lonnfAig Hluncfóf 
Af ah tÁnii otte iax>, lonntif gtif tuic ah fterofttttetnc ftti 

ClgeAfllA ^AOAIf Agttf Ufrilóf fe-Af teO'OÚtf ltiA|t A011 

1\iú 'ha 1U115A1O. T)o teAtiAt) ah 1UIA15 oftA guf CeAfAtfg 
InOeAf 1loif A11 cuit) *oo téAfiiA Af X)íoO, Aguf ip Afl 615111 
"00 (UA1X) íllAC C011l11lg Af Afl eAC, Af £CAtt A XJA0111C 
AgUf A CtÚ. IDoO' 1011UJA U\til ÁtAfAÓ X)0 *Ó01ÍinAUACA1 

Ajjuf $óivoóuacaiO xjo Oí fAti L&tAtfi fin, 5A11 101111UVÓ &\\ a 
heAngnArh tu\ Af a hÁfX)-co f^Af ; AriiAit AXjeif Hluncfóf 
ax; ce-Aóc Af ah U\ 1 11-ÁIC 01 Le, gufAb Aige fém vo 
comuMC ah retfeAf tf 1110 x>o gAO nnfe Aguf xjÁfAóc CAtA 
50 utAfOAXj x>Aome xu\ Of aca fé -Aige fém nÁ 45 "0111116 oite 
1\oniie nó 'n-A "Ó1A1X) ; Aguf yÁ X)íoO 11x\c>Amet gófoón Aguf 
UAgiiAtt 05 111AC At-Ai^OAit uiic At-Aft)-Ai\ n'iic Aonguif 
tlAiOfig Aguf ITIóivitiAOf 501V0Ó11 péni, -Aguf ciMtín oite 

pOé 1A*0. 1 t)CÚf f-AUl^Alt) CUjyVO -A11 Cx\t fO AltC 6l1\11111 

f An OtiAt)-Ain 1045. Ua-|\ éif cu^ aii OtÁii\ *oo téi^ fiAt) 

A fgíOf CAtHAtt 1 limitAlg 111Ó1\111A011\ ITlAffAlt VO Oí 'llA 

CoiOmeAnncAif A^uf 'ua eAfOAfAVo t)óiO. 

Oimc AtAfOAif uiac CottA 50 cfiig vo tó^OÁit t)Aoine 

A^\ $AOlt>eAtCACC AgUf 'o'lAffAlt) 1TllC 5 1 °^ ^ ^ ^5 l1 f 

6óm fhúmeófVOAig. tf Ann x>o c\u\\ ah CoiiiAiivte AtOAtiAC 
Afm aj\ a Coif Aguf Snniveit béittí fónipA Agtif IIIac 26 CaiUii 'tid 5cuit>cacc. T)o oí fgéAtA aca fiti 50 fAib 
AtAfOAif Ag cfAig. T)o étnfeATMf fómpA coinne t>o 

tv\0<\1fC T)0 ttlunCfÓf 11Í tf CAOfgA tti tlOCfA'O AtAfT)A1fl 

AS«f Ati curo oile t>o $Aoi*oeAtAiO T)A cungnArii, Agtif 
cájUa ati 111 pn. Uti5AT>Af comne T)Á cévte 1 tiAtpofc .1. 
Sttitjtett t>éittí -Agtif ITIac CaiUii Agttf Afm ha CotfuMfte 
AlbAiiAtge 50 UontiiAf téif-tionóitce. Agtif tf iat) fo 

T>0 Oí 1 OfAf\fA*Ó 1l1uilC|\Óf T>'Aft11 All |\ÍOg .1. HlÓftÍlAOjt 

Jójvoón Agttf a riiAfcftuAg gtéAfCA Sfoig-éAfgAit), 
5ó-|voónAc '11A focAi|\ ; ^guf Aonguf, mAC riitc AtAfT>Af 
ageAftiA $tmne 5^1 u>ó f^ 11 t1A1 f f 1t1 > ^5 ( T ^ fAOA to 
Ctomn tlAgtiAitt 'ha foóAif, Aguf ftf t)ÁiT>emeAó Aguf 
pAfCAig T)'feAfAiO ,<StA-pQT>tA. Aguf, aj\ OfAiCfm a 
céite T>o ha ftuAgAtO, t>o cutf eAT>A',\ gtéAf fíoct)A 
ftiAttiiAf fíof-AttAtii oftA teit Af teit. T)o cuifeAt) ó 
xvfm ah fíog buit>eAti T>'feAfAiO ÍMrDemeAc T>'fó;gf\A ha 
T>eAOtA Aguf t)o tionnfSHArii ha cf ot>a Agtif T)o cuif eAt) 
buroeAn oite 'ha n-AgAit> fm ó Aftn tusi p^f tAniAtnce. 
Ann fm T)o tAOAit\ aoh T)o ha coiOmeAtiCAtffe fe n-A 
Afm fém Aguf if eAt> A*ouOAifc : " 1f gnátAó tetf iia 
T>AomiO azá m Otif n-AgAit> cúf $aó ionnfAige tk> Oeit 
aca oj\aiO A$uf ua" cugAiTV-fe An cofAó ftn T>ótO 111*0111 
acc lonnfui^ró iat> 50 liAttArii AigeAncAC ; " Aguf t>o 
tAOAif feAf 01 te 1 n-Afm ah fíog .1. HlófriiAOf 5 ó 1 moir : 
" ÍU bíot) fAicceAf Af Aon AgAtb nAó auOfA mife t)éittl 
cugAiO Af riiuméAt a meA'óón a cutoeAccA." 1f Antifom 

CU£ Atl T)Á ÓU1T)eACCA f1tl T)Á "fUAtAf feAÓC1Í1A|\ fO- 

tumeAfnAó 1 5ceAfC-óotii*óÁit a céite. t)AOi *oo tuAf nA 

mÁ-|\fÁtA T)0 fÓtlfAT) 50 nT)eACA1T) CtUfp AU T)Á Afm 'ua 
Ó6ltC f Ut tOtfg Atl T)Á pÁfCAtg *0O ÓUAlt) UAtA T)0 ^ÚfJA'Ó 
nA CfOT)A A011 UfCAf Af A CéltC, gUfAb é nt T)0 fÓUfAT) 

béit a n^unnA'ó ^o'iompói!) A|\ óofp Ati Aifm Aguf at\ tAT) 

T)0 Oí 10nnCA T)0 tAbA1|\C T)ÓiO AgUf 1f UAtA cAmic A11 

c-ut\CAf cubAifceAó téf ttnc móftiiAOf góf^oón Aguf é 27 i 

<\5 cut\ a Lám'ie jv\n ófiof ciorónfi t>o bí f-A" bfAgAit) Smifcit 
t>éittí. T)o bÁD-Af n,A ftu-Atg 1 tToofÁtiAio a céile f-Aii 
nAif ftti, An mAcftu-Ag -AS l1 f a nSfUAS-A 1 ivoofiixMb clé a 
cétte Aguf ia*o x\5 5AOÁH t)Á bpiof CAtAib 1 501015111!) Afoite 
Agtif av\ ftuag coife 5-ah fiof -ac-a cféAt) •oo-gémtnf 6 
ouAi'ofexVó a n-e-AC. T)o b'ftA*ó,Am Aif fin xVtAfOxMf m-AC 
HAgiixMlt n'nc Aitín, óif if 6 fém Agtif A1U11 Ó5 111-AC nnc 
AtAftMf t>o b'oifi^ig t>on Ctomn U-Agn-Mtt vo bí jwn 
tÁfcAif-fe, ói«|\ t>o oí ui-ac rrnc AtAftMf fóin jvmi cfup-A 
f-Afe Hluncfóf . /At>eit\ xU-AftMif hiac TtAgn-Aitt 50 f ad-a 
féin cauiaU, «A^uf biof-tnAf a cloit)iin fe LÁf 5A11 fiof 
415^ cia a\\ a mbuxMtfeAt) buitte 5^11 -Aitne -Ai^e -Af 
óAfAi'o feac nÁniAit). T)o bÁtxAf m-Af fni nó gu-jt fS^Mfc 
-An c-oifise<Ac c-Ap-Afó IHxMgef titMf fAti ce-An^xM'ó IJéAftA 
n-A tietó uite t)o fe^ff ugA"0. Ilíof cuaU\ Atl f oc-At fm -aoh 
riiAfCAó nÁf gUMi a eAó fém -aiiiac 6 11--A coifi*ócib. 
fin AniAó fuAijt xmi tnte ■ótnne ctiniAf fe<Atmu\ *oo úéAttAfíi 
te 11-A IA1111 A^uf te 11-A tomn -Agtif níof teise-At) -aic- 
lompóio tx> mAfcftuAg n^ ^coibmeAncAiff acc a te*MnfuMn 
Af á nt)f uun t)Á fbf-niAf b-At). T)o ctuf cuicnii l1lófiíiAoif 
5óft>6n *oo cfÁt) offcA 5tif fóSfAt^Af 54 n ceacfiAriiA t)o 
fcAbAifc t>o ^óume Af bit xMi Ui fm. tlíof fitt *oume 
a\í btofc 011 |\U>A15 t)o riixMfcftuAg filuncfóf nó suf pgtt 
4 n-eacfxvó, ^suf t)o bí cigeAfn^ $tmne 5^1^*0 V ^ 11 
ftuis Aise Af UUfcóf CA^-S^onoeAt nó 5u^\ fSítig 
caó f^oi ^suf é 1 11-Aice ff^xMfC * *óó t)o gn-áfc ^uf 
rii-AtAi^tc An ffl-Afcóf cfí neió au tÁ fm a& ceióe^ foune 
50 n'oe-AfcxMt) ^f te tu-Af a e-Aótui'óe. 

lomfcúf-A AlAfVA^ riuc Cott-A t>o gtu^Mf f é ó fctUig ajuf 
ó n-A gAfb-ófíoóAib A^uf cuit)e-ACc-A riióf riixMfc teif, .1. 
a í^va ^5 b^ite -A5 Cóm 111úit)eóft)Aó *oo ^onnb 05^ & 
•óútfcA ^suf a Cmit) A^tif T)oriinAtt a rii^c fomp^ -Aguf 

* .i. 1 n-Áic |tA-6Ait\c. CIahii ^iottA Cóir) ó tihnte Aj;uf SaubAivoAig ha tiApAnn 
45«? CtAtiti S"P 10 S'" >1 1 X ^5 u r FotfleAtin otte. ,Af fioccAm 
t)óib CAtnpA tHuticfdf vo bí fAitce mhó|\ Ajjup ttttgÁif 
aj ftluncjióf Agtif Ag các oite nómpA. T)o CAifbériA'ú gAó 
euroeAcc Af tetfc t> oo *oon jmifeit Aguf cug ah curoeACc 
fni nnc Com itltíroeótvoAig (vo CAit;béiiA , ó) .1. T)omtiAtt, 
feAf mAtroA Cfoc-Aó lúfAC tieAmfocAtAó 1 bfiATjtiAtfe a 
óAfAt) A11 feAf fom Aj;uf é tieAfcmAf tieAmfgÁtmAf Af 

AgAtt) A eAfCAfAT) AgUf 1 5Ce-A111l A flÓeAT) bttA'ÓttA t)Á 

Aoif fAn -Am fom. UÁftA comiuVó An oróce fm 1 *ocemc 
Ati $mifeit erotf ah JJtntpeit Ágttf An mAigetf siotiAfAt, 
.1. -AtAfOAtf mAC CottA, 50 tmubAifc ílluncfóf nÁf móf 
Ati curoeAccoo CxMpcín Ctomne tlAgnxMttgAn tíon cfetce 
*oo tAbAtf c ifceAc 50 tiAfm An fíog [Aguf ] vo ctif te 11-A 
rfiAC cuige. X)o ff eAgAtf AtAfOAtf guf ctnf f é fni teif . 
X>o éifig AtAfOAtf Af aii cemc Ariuc Aguf fÁmic ah 
tóifoín hia fAbA 'OonmAttASUf vo fÁro f if : " A'ÓorhtiAttt, 
a 11110," Af fé, " *oém tittmugA'ó t>o mumncf e vo cum 
cfeAó >oo t-AbxMfC t)on cAtnpA Aguf broíf féit> a^at) 50 
5tu-AfAóc Af mArom AmÁfAó Aguf ní juca te-AC aóc vo 
niumncif fém Aguf tucc eottnf *oon cíf t>Á mbí Af 
n-oivougAt)." X)o fUAfA'OAf a n-ofT>ugA > ó Af mAiT>m 'iia 
^oixMt). 'Cw%&va\\ cfeAó-A mófA wn óAmpA 1 tt-Aimpf 
-Atgoif ro t>ó. T)o txMcm f m te ttluncf óf Aguf teif Atv Afm 
tnte, lonntif gttft *>'£ T)omttAtt Aguf a liiumncif if mó x>o 
juntt cfeACA x>Á f^ib fAn -Afni tnte. Cum > o , At)bAfAib 
n^ IgcfeAc fin *oo cuic xMf CAf momib oite, vo bíot) 
mófÁn t)o S-AOi'óeAUib 01 te vo cuftAOi vo cógbiit ófeAó 
Ag imteAóc teif n^ CfeAóxMb w-nmíf t)'ionnfAige ,a 
t)cíf e&?> f ém 5-A11 ce-At) VÁ nginif At. 11í > óé&r\A > ó m-AC Cóm 
lÍlúmeóf-OAig An ní fm, óif ní téigpe^ ne,Aó VÁ mttmncif 
te cfeic tiá te cobAfCAó ua^ó-a, Agttf -A'ób-Af oite, n^f 
b'ufufo^ vá mumncif ^o'fe-AfAib ha n-oitéti ce^cc te 
r^\cACAib t)'ionnfAige a *ock>ftA féin 011 tTlACAife $AttOA. 29 

iia iKvV)VMi\v\iV)-pe *oo ttuc CfK>m n-d gcpe^ó'op óttfl "ooti 

r.\tii|\\ fÁite ah cfAiiif avo pm Aif. Uu>; fé CfeAC rftófl a 

T)útAig lÍlófiiiAoif ÍÍUffAt Aguf cfeAC ó lllACAife Aonguif 

A^uf if é tx> ófeAC au ttlAOifne. OftA f CAnT>ume onófAC 

T)óib A£Uf iat> Af au ó|\eió fin T)o bí at; tnntfiti fgéAtd if 

feAnóAif T)óib. 1 ^ceAnn ^ac f^éit eite *oÁf mmf T>óib 

ATnibAifC nÁf cfeACAt) aii tÍlAOifne ón Ainifin T)o cfCACA-ó 

Le T)otnuAtt a tiíte í Ati bliA*óAin cti^ fé CAt JjAfbtoc t>o 

Tinnbce tTlufCAT), " Agtif f AOitnu, a ó$ÁtiAig, 511U Af 

ftiocc ha ivoAome acá fib-fe, md'f fib CAipcín Ctomne 

ttAgnAitt." 

i 
'tllÁn Atn fo T)o cruiinnig CoiiiAifte ua liAtbAn 1 gceAun 

a eéite. T)o riieAf * fiAT) gtifl nÁi\ Agttf fgAntiAtAó T)óib 

pÁfvCAlg óeÁg Alftll T)0 ^AOrÓeAtAlb VO CÍOfACATJ HA 

ruogACC-o. ttnne fin *oo óui|\eAT)Af\ crvuimnugATj Af\ 

ftUAgAlb tlA fUOgACCA Ulte A11 tflélT) T)0 bí 10tlA1ftU Tjíob. 
T)0 gtUA1feAT)Af 1 HT)1A1T) 1TUmCf\Óf A^Uf ^AOlTJeAt A11 

mófftuAg fin iia hAtbAn, a n-uAifte Aguf a n-otftjtg, 
a tiiAfffceAiinui k óe A^uf niAi|\néAtAig, lonnuf 50 fAibe 
ct'n^ míte niAfAi'óe 'ua j;cuiT>eAccA nÁf tforo a\\ cíf fiAifi 
gtif A11 uAif\-fe. AnuAif T)o rnotuig au beA^-ftuAg fin 
tlíog t)feACAn Ajguf $AoiT)eAt au ní fm tx> cutfeA*OAf 
^téAf coirhéAT)A oftA fétn t>á nT)íT>eAn ó tíf 50 cíf Ajjttf 

fACféCA OftA £AC AOn IÁ A^Uf HTlteACC Af 01^111 ACA-fAU 

'gÁ *óéAnAtn 50 tiuffunnuA eot^AfAó. 

1á *óóib ó Coitt TheA'óóm Aguf f ACféCd 50 ceAnn A$uf 
miteAóc Af étgtn aca, T)o b'é tÁ f Á mó au c-Afm nArriAT) t>o 
óonncAT)Af fiArh 'ua nTHAfo. OftA T)o tfiAC Cóm 
ttlúiT)eó«[\T)Aig A^uf T)Á mumncif a beit fAn fífAf ah tÁ 
Aguf au mAigdf fmifeit A5 feAf aui a pofDA f ém Af aou 

f1Ú A^Uf CfOIT) T)0 gnÁt A^ A 11ÁU1A1T) TX) COn^bÁlt OftA. 

T)o bí Aon tiiAfCAC Aff auua foirh 6Á6 a^ ceAóc ifceAó T)o 
* miof , céx. 30 

ffojt 101111CA lonnuf iia6 ceAngrhA'ó béAt ÁtA nó Attamn 
tuú ua6 cutffeAó a\\ mAfCA6 ftn buArót>e,<vó móf tonncA 
Agttf v&\\ le a mutnncif Agtif teif f ém gttf b'é aou Um 
feAtmu ha tiAtbAn 6 (CoituutAfv *oo b'Atnm Agttf x>o 
b'otps t)ó).* Utig fé a Cf\í nó ceAtAif t)o ua tteA6Aib 
bAgÁtfoe 'oíob au tÁ fm. X)o bí Aonguf mdc Aitín T)uib 
Af T>eifveA > ó a curfjeA6cA fém Af\ mtnn et6 gAn jjtttín §Ati 
xnÁttAT) Aguf gtmnA fÁOA cfAfT)A Via u6c Af\ a béAtAib ; 
ní *oo ttiutn ei6 fÁ snÁt tetf con;gnArh x>o 'óéAnArh a6c t>á 
óoif. T)Af\ tetf guf\ rhoturg av\ mAfCAC Ag *oéAnAm ttAif\ 
nó tjó Aif. ttAif x>'uAif\ib x>Á ucáintc 1 nTMAfó Aongutf cug 
Aonguf au 6of f\e tÁf\ Aguf uo téig a eA6 fém uAró, x>o 
ótifji a gunnA Af\ 6toi6 50 tiAttAtr» Aguf t>o totfg <vn 
c-uf\6Áf Aguf vo ttuc feAtt ax\ ctttifS^m •oeifs fó 6ofAib 
a ei6 te a fgAtujAib f1^6it Aguf te' tÁf t>Aib Atf 51*0. Uug a 
mumncif gÁifv rhóf\ T>Á 6A0ineAij ; x>o fAobuigeAiJ é Aguf 
fÁgrjA'ó Ann fin, Aguf ní' tÁttuj; An n-drhAtT) ní btró "oáua 
nÁ fin oftA ^n tÁ ftn nÁ An tá 'tiA tjiaiij. T)o bÁT>Af\ Af\ 
a\\ orvougAij fm a Cf\í ^o&dg nÁ ceitit\ T>éA5 x>o tAotttb 
£An f uAirhneAf Af\ btot a6c fUAis T>o £nÁt oftA, tTUmcfóf 
Ag T)éAnArh t>íóitt gttoCAif ^o'féACxMn ax\ rjféAX)fAi!> An 
c-Af\m móf t>o t)í '11A i)\A\i) ix> fSítiugAt) Af\ rjAtumAit 
50 fgAOitexVó cutt> t>!orj uAtA 1 n*oói$ 50 DféA^OAt) bUf 

•00 tAtí)A1f\C T)Ólt), gl^ÓeAt!) t)0 £>í t1A f AlgX)1U1f\í t)Á fSÍtltlgAlC) 

te x>ít bí-ó Aguf cot)AtCA. Af "oceAóc 1 ngAf\ t>o Cttt 
SAróbe T>óirj Af\ ftubAt oit>óe vo %aX)at>a^ CAmpA Aguf 
ton5^)Of\c fAn tonAii) fm. tTloó nA mArone Af\ n-A rh^f\^6 
cféAt) xjo-óí'oíf a6c An c-A|\m móf, ett)if\ mAf\cf tUAg A^uf 
coifróte. 1f é ní tx> bí Atm guf rj'éiseAn t>'Af\m An f\íog 
atí CAmpA X)'fÁ5rj-dit gAn feóit gAn AfÁn "oo CAiteArh, mÁ 
bí fé aca, Aguf s^f ^ 0>0A ^ 10 cet6ró t>o 6uf\ of\tA. X^f\ 
*ocAf\fum;5 ua scuit)eA6c, t)o 6uAt)Af\ a n-uAtfte Aj;uf a 

* aliter ('f eA*ó btít) Aintn 'óó Coi|tnilAft. ) n-oifi£;ig 1 scoiiuifte cia aca ■oo-géAiiAiTríf btÁn tk> 
t&ttatftc \\A ah f&cftéc. T)o i^t*f flltmcttór 411 ttnf t>o 

16i5Cxmi fAoi bfeiteAiiitiAf iia fAigT>iúii\e Agtif au Aiftn 
tnte. Vf é 111 AT>ubAinc ah ftuAg tnte T)'AiteAf5 Aomfin 

gtlft b'fe-Aff btÁf T>0 tAbAlfC Af ifléAT) A ÓU11t1CAbA11\C r\Á 

f 11A15 t>o beit ontA tx> tó Aguf *o'ovóóe t>o gnÁt. CtnneAf 
ITIuncfóf cfonip,AX)óif T)'ionnfAige ah Ainm nióif te 
f^éAtA 50 bfAlgTííf UIAÓAIfe tk> óon^O-Áit flú. tlUft *oo 
úuaIa A11 niófftuAg fm, but> 11'ióf a meAnmnA, 101111 11 f 511 n 
téigeATMf «gÁftA mófA Aoibtnf A^uf tntgÁife óf Áitvo 
Af ca. T)o cóifigeA*ó 1 n-eA^Af Ajtif 1 n-ojvougA'ó iat> : 
T)o ciufeA^ó Cfí 11*1 íte T)o tnóc píceA'ó A£uf n'iof^A^ó Af a 

UlbéAtAlb Af Cfí f501111fAlt) AgUf TK) CÁIfH^eA^) A011 ríiíie 
T)ÓAS feAf 'llA mbACAltlél1AlO Af A Ótít fm, Asjtlf T)Af tOAC 

bu'ó cnuAiT) aii obAij\ T)o beAt;Án btifóne AgAi*ó *oo tAbAin c 
oftA 'mÁti Am fni. T)o cóifigeAt) CAt cofAiiCAó ctuiAit)- 
ófonúeAó ^tAn-AftiiAó J^ 01 ^^^ Agtif tf é a n-tnmif 
ceitne míte coifií>e Agtif ct'115 céAT> niAfCAó. 1f é mneAtt 
T>o CtnneA'OAf oftA coftomnoóc Aguf a témce 1 n^AbAt 

^AO A0111 ACA Agtlf téince ^CAtA Af UAÓCAf eAffA'Ó A 
niAfCfttlAlg. 

T>o gttiAif eAT)Af 11A foifne f eAf AintA f eAf5-Ai*ól)feAó f m 
1 n-AgAi'ó tiiofSA'ó A^tif n'iói\-gunnA > ó bÁT)Ait fe 11 -a 11-uóc 
f A11 tiAif fin. T)o cioiinf5Ain A11 CfoiT) te cogA i\eifimeince 

T)0 gAOI^ÓCAtAlO élfeA1111AÓ A£Uf AtDAUAÓ T)0 bí CltÍHCA 
Af tÁlflAÓ A"$Uf CCAgtÍlA Af CfOIT) A£Uf 11lÁ1T>f e01f tAÓAimÁm 

fompA Aguf AtAfOAif mAC CottA '5Á n^feAfAóc, T)o bí 
•oÁ i\eiT)fimencoile fefeitíf T)o tAbAinc T)'AtAfDAiit A^uf 
T>on btiróm T>o óu.Anfr fíof Af T>ctif .1. feiT)fimenc 1Ílic 
JiottA 60111 Aguf iteiT>fimetic T)ouinAitt n'uc 60111 
ITIúroeótvoAig, aóc t>o b'f oifge T)o tfotT) T)o tAbAifc CtAnn 
giottA 6om T)o tAOb a n-ofT>uigte nÁ CtAim TlAgnAitt 
Ajuf t>o bí T)o teAf tia cfoT)A Af TTlÁmfeoif tAóAnnÁm 
gtif fSAiitc AtAi^DAif niAC CottA 50 t)eifii\eAó •peitíf. TApUv c£lt (viécAnvnAip ]V\n i\a\\\ pm cfoijv T)otf1ttAl f t mAC 
Com lÍUiraeófOAig AStif TJorivtiAtt niAC e^ÓAHi Ó15 t1lic 
5iolU\ Com nm tofAó *out fíof, sitjcatj seAffAif CtAnn 
Ua§tvai11 ati Cf tige CAf ujt ÁgAro CtAtnne 510 Ua Com -ágtif 
t>o ionnf tng nA f sonnfAiTve Af a f aoa An nÁriiAm TJoriitiAtt 
111AC Com íhtimeófvoAig fe h-a riunnncif A^nf pÁT>fAis 
Caoc 1Uac 5fio^óif ^5tif a riHimnuif 1 n-Aon ferofimemc 
A^nf CtAtm UAgiiAitt.< Uti^vó An c-AfÁtc Tj'Aomfétm 
te tiAfm fAtriiAf TUog t)feACAn f ah tiAif fin Agnf if é 
A11 uiac fm Com itltimeótvoAig céAT> Tnnne t>o téim 
fSjonnfA nA nÁmAT) tjíou At;tif a tfitimncif 'nA tjiaitj. 
T)o ctnfeATj 'nA ftiAig riiATjmA tmeAfg An Cf ttiAig rhóif t>o 
oí fe n-A gctit iat> Agnf tjo teAnATjAf các 50 tji An 

TJÁfAÓCAC 1AT) Agtlf T>0 Uf1f Af AV\ fttlAg tflóf tUte 5° 
fAOA'OAf feATJ A11 tA01 1 ft1A1£ OftA TM teAT)A1fC A£t1f TJÁ 

tÁn-cofgAf Agtif Af scfíocntigATj Af 5;ctif An otÁif tjo 
gAUAT)Af CAmpA iii tlAmAtctm Agnf cÁimc eoófACA ah 
óAiftém riióif ó "Ónn émiti ctiCA A^tif t>o fCfioc AtbA 
tnte tjóiu. 

T)o geiúmn mófÁn fe v\-a fgfíouATj tjo fSéAtAio Af 
gnóiTjitj nA nAimfife tjá sctuffmn fotíiAm é, aóc if é ctij; 
ottm An oifeAT) fo fém tjo fgfíooATj, mAf tjo óontiAifc 
mé ^An lomfÁfj Ati biot Ajt $AOiTjeAtAit> Ag An fgfíoonóifri o 
acá a^ ccaóc Af gnóróiu nA tiAimfife, An tfmmncif t>o ttmne 
aii Cfeifuíf tnte. 

1omtt1fA ttlA|tCÓ1f rhtmCfÓf T>0 gttlAtf Agttf CU1TJ TJÁ 

Apm teif Af ftigiTj T>tit 50 SA^fAin t>o tAuAifC feitíf 
T)on fíg Agtif é 1 n-éi^eAn a^ SAgfAnAcAio, A£tif tk> 

DflfeATJ A£ pit1pfÁ6 A1f AgUf níOf féAT) ftlfCAÓC t>o 
tAUAIttC T30n fíg. 

UÁmic AtAfOAtt mAC CottA ó óAmpA ÍÍAmA tctin 50 
Cmncíf e Agtif T)0 gtAn tjó fém í A^tif T>o fó^Aitt Aifce 
CtAnn 1Tleis "Ómone. T)o tógAio T)ún ÁDAfCAig mAjt 
T>AinseAn. "CÁmic T)omnAtt mAC Com lílúiueótvoAig ón. 33 

CAmriA ftn llAinAtcún t>a cíf pétn Aguf *oo bí ttttmcttóf 
A5 ceAócón bfvifcAT) [ftn] ptip£AC fAn a\ob a 'ocuavó Aguf 
a^\ tfi&tf Ai^e t><> *OAomib. An ah feot pn •oúitt feat 
■o'-Aimfin : tthmCf\óf fAn CAob ttiAVó T>'.AtbAin A^tif 
AtAfOAin mAC CoUa 1 £Cmncíf\e &$ cun "oíte a^ &A$fr 

$AOVÓeAt AJjUf A|\ CothgAlt A^tlf Af\ 11 A CfVÍOCAlb AgUf 

Com tlhivoeó'fVOAó 'ftiA SAf\b-ct\íoóAib 1 "OceAnncA pe 
CfÁig. T)o óuavó Com IttúvoeótvoAC A^tif a itiac, "OomtiAtt 
50 híte A^tif a bfeAóc féiti teó A^vtf t>o pó^uv'OAn Atpce 
a f\AbA t>o Ctomn lilei^ *Óinbne mnce. 

]?Án ahi fni cÁmiv; lAftA AoncftoniA a héhf mn x>o 
Cmncítte T>'piop Ati Aitwi ftti t>o bí Ai^e pétn mnce A^up 
T)o ctiift piop Af\ a f\Aib mAft aoh pe tthmcf óp Aj;uf cÁn^A-OAf 
fin ctii$e T>on céAT) lAfifUVó. UÁini$ *óe fin tthmcfóf t>o 

*ÓUt 4f 411 fUOgACC T>'iAtV[U1 > C0115A11CA Af\ fÚOgAlb AgUf -ífl 

PtnonnfAíb oite t>o con^nAm te Ríg SéAftuf A^uf /n 
bpitteA'ó *oó ón cufuip ftn *oo mitteA*ó 50 neAfonófuc 
te CothAifte 11A nAtbAn teif 11 a CoibmeAtiCAiffi é fém 
A^tif ttlAfcóf Vltinnctí A^uf móft&u T>'tuMftib oite *oo bí 
An tAob ah ftíog. 

T)o óf\uiunig cuvo tfiAtt T>'uAiptib tnfe ^All 50 hlAfttA 
AoncftomA, mAft cá, CtAtm $10 Ua Com Ajuf CUnn 

IvAgnAlU. T)0 bÁ*OAf\ Af CÍ AlfWtl *00 ÓH^ Af\ ÓOVf AfVÍf 1 

teit ah fvíog. Sau Annfift cóathia cÁnnc ofvougA*ó An 
fvíog 50 tilAfttA AoncfomA f5AOiteA > ó t>o téi^eAn T>on 
Aftm, ót|\ *oo bí An tií fAn Am fm Af\ tÁnli a^ á nÁirhTnb .1. 
PxMttAmemc ÓASfAn Agtif AtbAn T>'Aon-tÁim 'ha AgAit). 
T)o léig lAt\tA AotictioniA fgAoiteAt) T>on A|\ni, Agttf *oo 
cttAit) fém Tí'éifinn. 

T)o An AtAfT)Ait\ mAC CottA 1 g&tmrffe Agtrf T)o-foign ^ó 
•OAigtieAó * mnce Ajttf 1 nTte. X)o fnvó nA 5^ 01>ó1 t oite 
•oo bí 1 tett An ^íog 1 T)CimóeAtt a bpeAjunn fém '^á 
fe Af Arh Af nÁrhAiT). 

* « •oo-ttniti© *OAitistieA6 (x)Aiti5e^ti ), 34 

CAnjyAf 'nU gctiAifc oftA fÁ *óeovó te nAfm móf Si|\ 
TUttat) teiflí AJtif 1Í1ic CaiIíh. 5° Cnmcírie "Oóit) £,An 
DfAt *o'v\Agáit -Af A tnbeit ^5 ce^óc nó 50 tUnjjATXA|\ ^n 
te-Ajts, <Áic ina ttAit!) AUf&Aif -Agtif a rhtnnnci-|t fjjdoitce 
ó n-A Céite. T)o Ctnfe-A'ó «Af a Céite An CnroeAóc fin 

AtAfO-Af' T)0 JJAttxVÓ íUgn-Att Ó5 1TIAC AtAfDAtt 1111 C 

Aongtnf Agtif *oo ctnfexVó 50 tUf 1 nlnrjeAf xXgtUt é 
CAmAtt 'iia > óiai > ó fm. 

T)o Cti-Aró AtAfO-Atf rriAC CottA 50 tiéifmn «Agtif x>o 
niAftiAt) 1 gCnoc 11A nT)of é A^tif mótUn 'o'ti.Aif ttrj oite *oo 
Ctomn T)omnAitt fAn gCAt ctig mtifóA^ó Ó t)fi-Ain *oóiO 
fxMi t^ttA^nA 1647. 

Omic An c-Afm mórv fo *ÓMat> teiftí ^Jtif lllic 
GAitín teo 50 tiíte ^Stif 50 1Yltnte «AStif tk> fCfíoc -ah 
tnte tnnne *óóifj aCc Cóm 1Tltn > oeótvo,AC Via Aon^r* .Agtif 
Af gAtt teif , 11. 

CAtAt tttAC ltlt1ineA > ÓA1$ cecmic: 
[•00 ^ÚomnAtt iiuc Qóm 1ÍKn > oeótt > OAig ttlic "ÓomiiAitt.] 

Cóif fÁitce fe fe-Af t>o fgéit, 

A fif [te'] IDC-Áng-Af ón CfÁig : 
SgéAtA tiom óf íofAt * uAit), 

X)A TDCíofxVó m'tiAitt óf cionn CAig* 

t)mne r\Á ceot cfoc t>o fgé-At, 

A giottA g-An toc gAn teon : 
Acaoi mAf of^Án óf fíon, 

tTlA'f corhfÁt) fíof *oo £>aoi f 1*0 tieot. 

* ífeAt, MS. t M' 35 

Rom-feintvoe a n-éifceAcc |\etn beo 
Ati fSéAt-ftn te a TICÁ11115 cn : 

X)o ine\Aoui$ ceAfC teAm ^ac tÁ, 
UeAnn 6 CÁ mo nex\f\c a-iiíi. 

111o-géAHAf t>o |\iacc nn fiocc 
T3'éifcéACC féT> bfiAtfAib 50 beAóc 

ÓT) f^éAt fro 111 úASiunn tonc — 
Uníb ahocc CAT>tAitn 50 ceAfc. 

Pfít teAC *oo miAroróeAcc haoi, 
A btiACAitt if ^AfOA gné : 

SpaIa teii ceAnsl<ró ino ctí, 
SgéAtA ón cí tc|\ me&'ófiA'ó mé. 

T3on'niAtt niAC G0111 cúi ha gcUvó 
1lím t>o fseoit, a gAftXA §Iaii : 

UCACC CAf CUA11 10111 tÁ1l T>011 fK>]l 
C1011 T)Á 10m|lá , Ó 1f THlAt TMll'l. 

A teAóc f tÁn 50 tieAiuiAif> 05 

f Át fni T)oni ineAnniAin Af tnéAT) : 

SIac 1 5CAOitn-tiof cfAtm 11 ac túb, 
Ag ftiT) tn'Aoibmof A1111 50111' éAg. 

T)Á féACA111 CIAgAim Af CÍ1f 

X)o tUAgAtt 111Á géAbAnn stiÁf : 
1116 itn téitn 50' CAiT)feAin $aii CfitAf 
'S céitn ftiAf fe m'Ai^neAT) a£ Áf. 

'Oo-cím é ? gÁ frofgUvó f út, 

An cé tef bfontiAT} mo bfíog : 
*Oo-nvm CAf mtiifi T)'Aitne tiAim 
; A gftiAiT) gAtf te "o'fctnl niAf £íon« 36 

CféAt) ik\C n-<\itninn a Ctit Odf 
T)o •óúl jie' maicne x>o tfiedf ? 

5iViVó q\omi-ingeAn fíogiu\ ó Rof, 
Dof 11'iíonlA ■óomn-ingne.A'ó troeAf. 

AitneoóA'o fém bfiAtfA a beoit, 
'S An *oéAT> m.Af néimmn Af néltti 

1UC iioCca 50' mnttnf "ónm, 
'S An ufint ftntúif fotCA féiriu 

x\itmgim ped'ó n-u«|\CAin tiAim 

An mAtAit> ^ceifc gctimtA 5CA01I : 

510 Ua f^of fé a nwACAif *oféim, 
'S ah uaoO féi*ó mAf eACAit aoH. 

T)o AitneoCxMnn cénn a Cof 
5o ViAttAm A'£ téim iia tiof : 

T)o t)féx\5 cfoi'óe nA mbtixVó mbfAf 
5tAf mo toite tiAm £An fiof. 

1U *OorimAitt mo meifneAC rhóf, 
1Tlo f eif e comtAinn f ém Cút : 

fflo féxvo é x>Á n^AX)Am 5fÁ*ó, 
1Tlo fé tÁn if m'AbAtt úf. 

Hlo tnte btixVóA f a me-Af ; 

1Tlo Cfitte-f e An ctiAnnA CAf : 
TTIac ftAtA Af nÁjt foitgexvó fiof, 

tTlo Cfiof CAtA An bomn-geAt bfidf* 

Af n-tnfse cobAif nAC CfUig > 
Af nmff a co£;ai , ó t>o Ctóft : 

fÁt Af mife ['f ] -Af mtnfn fAOf, 
&V Sctnfm *>Aoy 's^ tiitte a tiOf. 37 

TVIo ótome-Am, mo óAOit-ftcAg óOftS 

tTlo togA j>Aoi > oeAt tf $Att : 
Acá aj; CxMfgit) a yúr\ fiom, 

'S mo rinonn fút f\e' fAicfin ann. 

Sinn fi4tfi |\e xmtóAf a^ *ot\éim, 

"Oo-Tmm Af tk) *óútfuóc t)óig : 
ttlo neA-fc nl óeitim ót)-cím — 

Ufíb t)o-geibim ce^fc if cóif. 

Cóif fÁitce ^e feAf *oo f^éiU 111. 

tomttífA 60111 ttltíroeófVOAig rtiic 'ÓomnAitt mic A1U11, 
cigeAfnA Ctomne TlAgnAitt, x\-[\ n-A cféigfin *oon tirte 
•ótnne CAf éif tnttncfóf -Agtif tÍlAfvcóif tltmctí *oo ctif 
ctim bÁif A^tif A-p tfiAi-f beó T>o v\a tMif tib *oo bí 1 teic An 
fíog Af TMb^eA'ó 1 gcfíocAib ciAnA cotfiAigteAóA, *oo bí 
f eif e^n 'nA AonAfi a£ f AntíiAm Atmng ón fíogAóc Agttf An 
c-iAffmA t)o rhAift *oon mtnnncif x>o bí 1 teic ah fíog a^ 
•ocionót 'mÁ cice^tt. T)o bi ce^ccxM^eAcc te comta 
xk> gnÁt Ag ceAóc ctnge ón t\íogAóc t>á acaó ttm j\éice fiiú 
Agtif níof gAb, acc *oo ctn-j\ «a iúac T)omnAtt 50 tiéifmn 
^S^f W tíi&ifi Aige 'o'éife-AnnóAib -Agnf ctiro t>á tMomib 
tiAif te AtbAnAóA teó Agtif *oo f aii f ém Agtif An cttro eite 
*oon rhtnnncif Ag feAfAtn a tmtóA. 

lomtúfA "ÓorhnAitt t>o gttiAif f é & trthbifc &y> ftige^c 
^té^fCA t>o ttim^ $AttT)A "oo bí ^ige Agtif xxf ttim^ f at>a 
J^oi^eAUMg 1 T>cimceAtt c^t céxvo v oo f Aig'ounfib T>éAncA 
TmtóAntuvCA fAti btut>Ain 1648, Af fnt *oóib 50 C&ot 
nitnte/ go CotbAnnfAíg 4511 p 50 Caoí íte. OfvU tong 
tnó-[t xtótb xvnn A^ttf t)o gAbAT>At\ í fÁ 11-A tticc t)o ftot 3« 

CófllA. t)o glAOA*OAf lOtl^ Olle fAH CUAJ1. 11í fUAflfAt) 

é.\t>ÁiL a\\ btoC tnnce. T)o tétgexVOAtt uaca í. T)o feótfA-o 

50 tlél1A11111. U115 fCOIjWl 0|\t^ Af xMI OltACAf, 10111lUf 5111,1 
fSAfAt) Ó Óélte -A n-ÁftttAlg. ÍU1111C CU1t) ACA CUAU 114 

SCcAtt t)e«Aj;. T)o cu-Ait) T)orhn,Att -Aguf ^Afi te«An fif Afi 
cíf a\\ óo[\iiáh ^1^*0 lílerg 5iottA5Ám. T)o téig u^tt) h-a 
tiÁttqtAig 50 tiAtb-Am. T)o gtu^Mf 50 ttAcA'ó T)Á CAttAt), 
Áic %t\A X)rA\\lA 5eitie^fT)oii CAiivooAtiixMt t>ótb» Af ftn 
t>ótb 50 CuuncAOt ah CdoÁm, Áic ma *ocÁf\tA pttp Ó 
IvAibitt fiú .1. ctgeAtmA 11A círie fin x\j;uf caiia > óóib-feAn 
T)o gtuAtf Af fin 50 ITItiiteAnn CexMtf ua tílvóe ^gtif t>o 
fÁgAib a iiititniicitt xma ceAt-twh.A f^n bxMte fm ^gtif t>o 
gttuMf fé fém 50 Cttt Commg, bxMte ma ttAibe Cotfi<Mf\te 
n a liéitteAim 'n-A f tifóe. ptiAifi f é otvottgA/ó é f éiu Aguf a 
riitiiiincirv t>o *óut ifce-Aó i n-Attni na CoiiiAif te f a cúuiAtiT)A 
Simrieit Pfiof'oón. 1f é fm dfm ioa juib xVtAfOAif 

111AC lAVvtA AonCfvOtllA -A^Uf -Afl ITIxM^ t)'AU)A11ACxMb AgUf 

•o'CifCAiuiAóAib t>o 011^1*0 te liAtAftMirt mAC CottA 50 
tiCir\iiin vo Ctomn T)otimAitt -Aguf *oA nt)Aoinib mumn- 
ccAtvóA.. tll jtxMbe -aii fcmfimeinc-fe gAn ctítj; céAt> t>éAS 
t>o togA UAome tiAifte tnnce. T)otiinAtt iiiac Cóm 
1Í1tnt)cóf > o-Aig '11A tif cenxMtc coitmeit mnce, Aguf Aongtif 
nu\c AtAfO-Af cige-Afn^ ha tcAfSAai Ceiiinci*|tige 'ha ccwo 
cAtpcín mnce. 

Se-At fAH -Afvni f m [t)óib] fv\ ctú Agtif f & onóif 45 Cx.\bxMf c 
bAitcc mófA -A111AC ó n<A nÁniitnb nó guf bttif fiAt> Amx\é a 
tu\fiii A11 ptttofcúnxMg go fi«S-á*ó ofCA f-An CunnuAig 
Ui-A.bAtg. T)o bí buit)ex\n trióft 13'éitte-AiinACAib t)o Caoiíiáiia- 
c-Aib tiiAitte fu% ^S^f ^* f^ ^^ c GoU>if X)ótb Agttf ah 
uAif fÁngA'OA^ fiti eottif a gqtíoó fém -Aguf ffA'óAfc 
coitte^-0 "00 bí 1 bfoifge "óótb t)o tetóeAX)4f -^S^f "° 
f AgfAt) fif cáó, lonnuf go iDC^mic An nAniAit) 'ua tneAft; 
itxeAó oftA ^uji cutfeA'ó Af a céite t^t) s;utt SAb^t) 
T)oiiiiiAtt, cigexMmA Ótotnne UAgnAitt, Agttf Aongtif, 39 

cige<AiuiA §tinne g^t^* *0° cuifiexVó 4f táitti *oo Citt 
Couimg iat>. T)o tiÁTMii fin f edt 1 bpfíof ún nó 50 £>f uxMti 
tTLvfcóf^&onctionvá ftige a^ & OftMfSUvó. 1f tu-Aifce cámic 
mac mio AtdpoxMH Am-Aó ná mac Cóm TíIúto eófVOxM 5 <Aj;uf 
t>o tjuatt mdc mic AtAftMf\ Anonn &$ fAifitge 1 n*oiAi*ó 
xxn tuog, ^S^f T)o fág T)orhnAtt jMn pttíof ún -aguf *oo £>i 
feAt -ann nó 50 n'oeaóxMT} ctntte<yó «diflgro x>Á fuAfgUvó* 
ó ttuicf e-Af bucmse^m .1. bex\n póf ca til^f cóif Aoncfomd. 
T)o CiiAi'ó fé -Af fm 50 toó ^f™^ 1 * ^ ctnneA'ó tong 
te ITlA-fcóf Aonc-fom^ teif nó jju^ ctnf fÁ ttf 1 gGAotaf 
ScÁUig 1 ntlir3ifc é -Aguf Aongttf iuac nuc AtAfDAif, 
cige-drvn-d 11A te-AfS^'ó? inx\|t aoii p[Uf. £Á tútgÁifeAó -a 
óÁirvoe fÁ 11-A teaóc t>á n-ionnf<Mge. UÁngxmAf & *óAome 

U-Alfte gO gf\OT) 'l1A 'ÓIAI'Ó -A-f tumg T)0 gAtMTMfV -Af xMI 

otp^Af éif\e<Min,Ac. T)ot>' iat) 11-A TXAome fm T)o CuxMt) 
teif "0*611111111 .1. HlufOxVó tiiAC 1Tlic T1éitt tXdffxMg, T>ume 
móf\ rn-AifeAó ^guf 6 cféigteAó > oeAg-CAt)^ft-A fu^f, 
AtAfUAif mAC Com n'uc A1U11 'ha rju-AóxMtt (?) 05,* 
T)ornn-Att 5°1 n11 t1l ^ c A1U11, T)omnAtt Ku<a*ó rriAC T)ornn-Aitt 
tfieic toótumn 1Í1ic 1Í1uife<vóAig, Cóm nu\c T)omnAitt 
p*\gtAC 1Í1eig tíe-AtxVó, Aonguf m-AC AtAfDAf riitc gofcf túi*ó. 
UÁ1111C Cóm m-AC bfiAin 1Í1eig tíltiifle-á'óAig -Aguf curo 
dte t>o 11A tmohiiVj -Af f tigvó eite t>óiO fém. 

Af\ T)ceAóc *oo T^ou'mAtt ón cufuf fin t>o óxMC a ACAif 
^guf é fém a n-,Aimfif\ Ag fexvfAfh a ivoúfccA nó 50 vjf uxMf 
fMt) fíotcÁm 011 fíogAóc. gi'óeA'ó, t>o Dí AmrjfiACA 45 -a 
n-eAfcÁitvoirj xVg fÁf o*[\tA fe^t) ua 1i*Mmfife fni, guti 
f^gAiíj fÁ teatctiom T)o gnÁt ut> fém Aguf a ftiocc 'n-A 

UT)1A1 , Ó. 

Anno T)ommi 1670 -ah t^tiA'ónA tx> teAfD^ Com 
tY1úiT)eói\T)Aó 1 néitufgAig 1 ntliúifc Aguf T)o cuit\exvó a 
óojip 1 T)Cog ttlóf, Af t)fA5Mit a mte, .1. T)omnAtt, 

* bvtAiUog = bf itAtUeos ? 40 

<\s;up qmif nigeAn, .1. Illóf, bAincigeAiMiA CotA ; 
QdiujtfonAi bAmuigeAfnA t)Aiv|iAig ; Agtif AnnA, bAinuig~ 
oAfnA t)emne t)AgtA. T)omnAtt niAC Com ThthT>eó-|YaAig, 
fé btiAtmA *oé-AS emif bÁf a AtAft Agtif a bif. T)o caiú 
fé 11A fé btiA'ónA T)éA5 fin *pé gnóiTnb fíoúcánA, feAt Ag 
feite-Atfi ctiiitce LÁn t>o cion Agtif 'o'onóiit u-jté feAbAf a 
b&Af djjtif a t)e-Ag-ioniótii-[t Agtif feAt oite Ag bAtte jté 
Triot AmbfiAC. T)o é^s 1 sCAmiAig fAn btiA'ónA 1686 
ah btiA'óAm céATmA ueAfT)A An T)AfA 11í Sé^jtttif. T)o 
ctniteA'ó co-ttp ah T)orhnAitt-fe 1 T)Uog THóft 1 n-Aon teAbAit) 
•jte a auaiji, -Ajt bfÁgbÁit T>eife niAC Agtif uttiúit mgeAn 
'ha 'óiAit) .1. A1U11 ah uigeAfHA Agtif HAgnAtt Hlójt, 
Agtif Seonóm A^jtif tTldifve r\A timgeAnA. fflóit, mge-An 
6óm itlic teóiT), a mÁCAift ; A^tif 1Tló-|t, mgeAn HtixM'ojtíog 
itlóiit, mÁUAiit a n-AUA-ft .1. T)omnAtt. £Á rnóit An utttnme 
Atjtif An u-titvótibA > ó t>o ctnit bÁf An T)eig-pitt-fe A}t Innfib 
5-Atl AriiAit uAif bénuAft 'tiA riiAttbnAit) : 1V. 

inARttnAit) T)orhru\itt rinc eóm iítái , oeóii , aAi$ 

tfé&S fAn btiA'óAm 1686. 

niAtt itiac rhtJineAt)Ai5 ccu. 
1. 

T)eiitcA > ó T)'AOibneAf 1nnfi 5^-t 

Ca*5 Aom-fiit ah tofgA'ó tom : 
CofAó ctnfiAt) 51*0 eA'ó An 11 

T)uoa > ó iiac [fAiin] feAt) 114 bfonn. 

II. 

Ó bAf fémmt) fotA Ctnnn 

11í fuit cfot-oe jgAn ftnéfó t)umn : 
5^n An^if 6 éAé T>on ctomn 

Sotjtb 50 bfÁc *$AbÁit a ngitt. 4* 

III. 
íWac 9óm tílúmeotmAig tfióifi tfnf, 

5ioftu a jvé if 5&Af fom gum : 
Ufiu-dg mo toifs 1 n*oeoi*ó -an frtfi — 

T)o toifs fm m'feott dgtif m'fuit. 

IV. 
tloó-A n-f-AC-Af Aon m-Af é 

A-|t gAfDAóc, -Af gtome a gné : 
Af féite, Af feauAf tim ní 

'S jtéfóe Áf fí (mo cfeAó !) fAn cfé. 

V. 

An-Atqu é if oi*oe ^f fSot, 
Ajt n-Ancjtom, a "Óé, 4 *óut : 

T)o g&vo -d fAogAt mo fe&ó, 

Ce-A*ó acc b&vo baog-áit W|t mbun. 

VI. 

teotíidn é 4f g-Aifge a gníom, 
ACc 11-dó ca'óLa'ó 111 but> nÁf : 

pe-Ajt ce-Ann -ag f eoUvó nd fio*ó, 
ttl'xvunfd *oíon ■óeoju'ú if •ó-átti. 

VII. 
ieon Af mo cttovóe 'gÁ caoi, 

TteofAit) if t)ume 5-dn ní : 
tVhfe Af buite, gé bé mé, 

A "Óé, 'm^m futfe 'f 'mAtn fí. 

VIII. 
ITIeAf a me^nmA Af gofc gti<vo, 

CeAnn feAt)n-A jjah eice.Aó n-áig : 
lám nÁf tMX f<<vn comtdnn óftitáfó 

DoinnAtt 50 mbiutró 9 r\Á bAif bán« 4 2 

IX. 
aV|\ lonc^Mb fo-t^ime <\ fíog 

Afm T)'iomcut\ óii u.<mi\ vo Aotfi, 
l)ut) FfeAftdé &]\ fttAoó rl<A tribUljt 

U\oc md|t mo gtú'ó fe-Afríiaó fAOf. 

X. 

Comnte bu'ó bfAife 'f jjaó btáft 

t3ut> roifbe -a tAif e t\e ctuiAg : 
A5 fo -ah cfoi'óe btró ce,At\c SiU'ó 

'tU toige -Af tÁf fe,At\c nx\ f ti<yó. 

XI. 

00 feite 'f aii bf<vo,Án btiAf 
1f > oeij\e-A > ó ha fíog ó tlof : 

fío <mi cít\-fe cix\t\ r\A ngeAnn ngtAf 
ffio gex\tt x\f if C1A11 w ctof . 

XII. 
Ón óofp-fA ctnfe.A'ú 1 n-ti,Aig 

1f bocc m'fuit\ex\c &\\ btot bin : 
11-aó fé<\g«Aim gtif te^m a \,\xxb 

CexMin 11A fttiAg x>Á n^oéxMiAim tún. 

XIII. ■ 
lonró<\ peAfl 1 ntliuifc £11111 

xN^uf be-An 1 mbuite bfóin 
1TU tfi^t t>o ctett ifm ófiAit), 

Sgi-At nx\ bfix\n n-Áf teic ó tóif. 

XIV. 
ttíof b<\c TJomtull 'oíom tve' "óut 
tlí fi^rh T)o triAoit)f mn m-Af riiot) : 

1 mbeimi bAog^Mt 111 bixvo te^m 

IHo gfi-Aii ge-At n-Áf CAomAtn cfo*ó. 

T)eit\e-AT) "o'-AOibneAf 1nnfi JjMt. 43 v. 

riA a$e<\KiiAiT)e tM 1 scoriiAimsm teis ^\ti 
ti$T)AK (.1- te niAtt mAC rhtnKe<yó<\i$). 

é fém x>Á n-ÁittexMii. 

Cuit\feAT> Atm fo fíof mnc, a téigceoif, ^aó A011 azá 
1 ■ocigedflnAf 1.M11 xMnifíf-fe Af ftioóc eom rhic Aongutf 
Ó15 fe' n-AbA|\t^.oi 111.dc T)on'inxMtt Agtif móftiMof n-A 
nOitén Agtif Kí pionn-$Att. 

StlOCC Kd gtlxMtt Cé&T>-\Y\AC GÓ111, máfl .d'OtlOtUMtUAf 

foniie, Uige-dfn-d Ctoinne TtAgiuMtt. 

A1U11 tnAC T)oiiitiAitt 1111 c eóni múiwófUdig 11110 
DoiinuMtt 1111 c .<\iUn n'nc eóni 1Íltíit)eóivo,dig n'nc AtdfUdif 
1111C Aitín riiic Ru-Ai*6fil linc A1U11 ó' iw\lMt\Cdt\ Síot A1U11 
rinc HdgiUAitt ó' tUMT>ceAi\ CtxMin HdgnxMtt 1Í11C Com n'nc 
Aongtitf O15. 

ui$eA\Kii<\ jtmne 5<\iu\T). 

ALdftuMf tiu\c Kdgiu\itt n'nc T)oiiiiu\itt $uifm m1c 
T)oiiirixMtt tinc <\onguif n'nc ,<\U\fUdif livic Com n'nc 
AtAfo^Mf n'nc T)oiiinxMtt (ó' nmi X)\\at) Síot T)on'inxMtt) 
mrc Kdgiu\itt n'nc eoin ifiic .Aonguif Óig. 

ui$e<\Ktu\ mOmóui. 

Aitín uuc ,<\itín tinc x\itín lílóif nnc AUfTMif 11110 
A1U11 lilóif tinc TXuugditt tiuc Kdgn,ditt ÍMm tinc Aitín 
ítnc KuAi>ót\í ttnc A1U11 tinc Kdgn,dittiiiic eóm tinc Aongtnf 
0i5- 

ci$e.AKiu\ tnnne Oa\$L^. 

TDormtdtt ^opn tiiAe KdgiiAitt Oig riiic KdgiixMtt tfnc 
Áttín rinc Cóin 1ílúit)eótvo,dig rinc &Uft),dit\ rrnc x\itín 
tnic KtiAi*ófí. 44 

11í ftnt tx> ftioóc peAjvó-d AgAin \\e n-A ctifv fíof A]\ 
fLiocc T)oiíiiiaiLI a liíle a$ a bftnL cigeAfnAf acc 

Siof T)omiu\LL iiiac T)oiimAiLL iinc Sif SéAmtnf ttiic 
T)orinu\itt $tii|\ni Ó15 n'nc 5 1 °tLA-CAfbtn5 triic T)omnAiLL 
£uijuti SAgfAiiAig iinc T)oiiinAiLL Jtnfim *° niAfvbAt) mÁ 
OtLén T)oniiÁm tinc T)oriniAiLL $iuiAmAig 11'nc T)otímAiLL 
JaLLaiJ ir»ic tlúifcnnn (ó' fÁiceAf SíoL tltnfcttim) rfnc 
cVLAfOAifv a íiÍLe nnc T)omnAiLL a tiÍLe .1. céAT) tAflA Roif 
tjo CLomn T)otiinAitL tfnc Com ríric Aongwf Ó1£. 

tnAticós AonunoniA : 

.1. RAgnALL Óg mAC tlAgnAiLL AfAmiAig ttnc SorhAifvLe 
thiróe tfnc &Láx*Q&\y tfnc Com CAíÁnAig riiic Com rrnc 
T)orhnAiLL t)ALLAig ttnc Com ltlóif\ tfnc Com ttnc Aongtnf 
1 S í ^JS^f ™ac a TjeAfbfvÁcAf 'ha oigfe Anoif Ajt An 
ttlAfvCóf, .1. IxAgnALL Ó5 mAC ALAfOAif rhic RAgnAiLL. 

tlí fAicmi X)o fLiocc A5 a bftnL mnme T)Áf gem ó 
Com tT1óf\ acc tAf La AoncttomA Aguf ctgeAf nA nA leAf^n 
Cemncífige Af fLiocc ítAgnAiLL t)Ám tinc Com tVlóif, 
ctgeAfnA tia bpinsinjgeA'ú 1 sCmncírve, Af fLiocc Aongtnf 
ÍLig tinc Com CAtÁnAig. 

| SÍOt tCOIT) AgttS SÍOt UORmÓVO. 

Uofmóx) Ó5 niAC Com rinc Com tfnc (.1. RtiAiTjfí ttlójt) 
tinc Uoftnóro trnc ALAfT>Aifv mic ttiLLiAm rfnc Com mic 
tliLLiAtn trnc gioLLA-CoLtnm tfiic UofmóiTj ó' fÁiceAf SíoL 
Uofvmóro tfuc teoro ó' fvÁiceAf SíoL teoiT), mAfv cá, IVIac 
teoiT> teoTJtíif Agtif 1TIac teoro nA nCAtuvú. 

T)o b'eoLAó T)t3mn cm^eAf hiac An tltiAiTjfí tílóif fin 
.1. Com A11 ctgeAfvn<\ Agtif tltiAi l ófí Agttf UofvmóT), LhLLiAm 
Avup T)oifitiALt. IpibéAL ingCAn T)on'inAiLt tínc AongtHf 
r)o rtiAc<\if áCA .1. UigeAfvnA aii cSfóim Agtif ^Lmne 

^AfAf). 45 

11i<xtt íTlótA tTlAC 1Tlui|teAt)Ai5 ccc. 

*oo tttnvi'ófi* Wóf tTUc teoro. 

I. 
Sé noi-óóe ^óArh-f^ j\aii t)ún — 

tlíon o'é An comnriie f Attfa ftuvp : 
Cuifm Uontn^f '5Á tntie a nóf — 

pon-Vjfug móf if tíonriiAf ftti-Ag. 

II. 

UeAgtAó ah nge -a^ $ac caod, 

£á ní <an friiie riieA'ófuvc riióf : 
peff*oe ftiAHtine-Af fútA 411 fío£ 

tíon CAt-d 1 n-nAigneAf pá ót. 

III. 
5áif n^ sctÁi|\feAó 'f n^ ^ctiAó "oqvom, 

A5 iiaó gnÁtAó f tuvt 11Á f eAtt : 
5ái-[\ n-A mbtei'óe VjfteAfSAó Ofionn ; 

tionn nie-Afg-Aó if ceme te-Ann. 

IV. 

Hí ó' n-ototn-f AisneA'ó úf, 

Cong^Ait) a óAraf eArii jaó ctuf : 
'TU fíog-Oftig ní tiAiftms ót 

X>Á ftóg tíonriixV|\ fAiffm^ fidt. 

V. 

pce meif^e tmn $ac Uvoi— 

tloóAf teif^e tmn nó té : 
£iú 1 ne-Aju; Áf mbe^t-di'ó t>o t>í 

CeatAif j a C|\í, /A fe^cc te fé. 

Sé. 46 III. Suinre-Ajt'óAóc if !&&ol AtAft)Ai]t 

rhic coua. 

[StioCc teAttAitt t)uit> Cuwne ftAgnAttt.] 

— ♦ — - 

CottA triAC AtdfOAijt mic 6om CAtÁnAtg A^tif 5 1 °ttA- 
eapbtiis -nA triAC At^e fo A^tif mgeAti 1iltc t1it)tm fÁ 
mÁtAit\ >óó. T)o tfiAC a^ 5 1 °tt^-CAft>tn5 .1. CottA ; ct\níit\ 
niAC a^ CottA evot-jt é A^tif mgeAn ttAgnAttt rhic SéAmutf 
.1. 5 10l -tA-GAft)tii5 ^S^f tlAgnAtt A^tif AtAft>Ait\ ; t>o 
CAf t>Án An c-AtAfiDAtx fom é fém 50 íiéif caócac tÁ thiti 
T)óiu\ig Atrif te comifion Ttíog SéAfttnf 50 tiAtbAtn. 

1\Agtu\tt AtuntiAó riiAC SoriiAifte rinc AtAfOAif iinc 
6oin CAtÁnAig t)o ftiAitv ceAtmAf fteAóCA Com lilóif .1. 
lAftA AonCftomA. T)0 gdt) CÓtjt Af A v ÓÚtAlg ó ílíg SéAtntif 
ah feifriieAt) ó t)tm t)AntiA 50 CotvjiÁn tAtAfnA, obiií 
1636* ct sepultus Mergia.: 

AtAfDAt^ mAC Soriuifte t>A tmme Cfó^óA teo gAivcA ah 
^Aif^eAó fom, 50 tiÁifigte t n-AgAró SAgfAtiAó A£nf 
Ctomne thtitm. T)o cttAtó vo ctmsnArii te ínngm 
^óeAfOfÁtAtx a AtAt\ .1. 1ngm T)uit> SéAtntnf, An ti>eAn x>o 
t>í Ag Ó T)otfmAitt .1. Aoi) ttiAC ITlAgnnif 1 n-AgAró 
ÓAgfAiiAó Agnf T>o ttnc fé te CAipcín 1TlAt\mét te íiatmif 
oróóe A^uf *oo beAtuvó a ceAnn *oe Af ótun 11015 AbAif^ 
tocA tApÁm, Agtif x>o ctnfeAf) 50 t)Aite AtA Ctu\t am 
coAtm -ojtif T)o ctnt\eA*ó a óofp 1 niAmifcif t)eif\c. AtiiAit 
A'ooi}\ t)fiAH Ó 5™™ : 

I. 

111ionn fút CifeAnn 1 n-At CtiAt — 
1T1o g-pÁfj *oon t)éit-T)eAt\s nÁf £>Aot : 

CeAtm 50 fío*ó-fntiA k ó cémi óf óáú ; 
A gnÁt fém 'j;<Á míon-gmtA'ó riiAot. 47 

II. 
"Oo 01 T>'Aijv6e 1 n-tu\ n^ sConn — 

ftí xríob QAit\bjte ua ^cuaó feAng 
'gÁ juibe Ge^|\c 6LÁi|t n.A bponn — 

óf cionn 6Á1§ gn^ 6tCA6c a CeAnn. 

III. 
A beit 5^n fior nío^ b'Áitt teif — 

A gnÁt £ur A-mug A-tioif 
'5^ 6éib ríiíon-ríu\oit 6tAnn-tn«p 6-Aif, 

'gÁ ríiAtt-ftut gtAlf f\íog-tdoi6 j\oi|\ 

IV. 
An miAti butt £iu\t *oon §caI t)onti 

Anuig 1 n-.&t CltAt 'jjá 6101111 : 
T)ob' é nnAii -a iyu\La6 feAtig 

5aii óeann *o'f\\lA6 *oon pAl fionn. 

V. 

CeÁnn au f-Abju ttotrAig "óttíit 
lle vi^f A1D S^tibA, f\e s-áoit : 

Cu\tt 1110 ríu-ríu\Annu\ óf cionn 641 6 
Tflionn bt.Áit aii rhín-e-Af\LA ríiAott. 

VI. 

putAtis ftieACCA 'gá fotc F U P 
T)o 6teAéCA > ó t>á 6-|\ut m&fi fmtu\t : 

Aom-6eAnn *oob' oiivoexVj\c,A ^níoríi — 
Síon fju\oi6-te,Ann oigjte-AncA fiutjt. 

VII. 

CeAtin 1 n-Aitvoe aj\ fiogjtAib cf\omn, 
A Aifvoe 111 niongn-A'ó tinn : 

TMot a togtA 1 scAtAoiit Ctnnn 
11ír>*\ ttntt c,AtA0i|\ C|\omtA cmn. 48 

VIII. 

Um óearm ngcAt í fidCxvó tiifi 

? 5<* mbi.Aii-g^'ó ce^f Agtif ctiaró 
niirnc bium-eoiii Af\ ftit> n-áig 

5o T)Utis , 6Ái& 5Um-feoit ^ gtiuaíú. 

IX. 

CeAnn í CotU 'gá ng-dt ge^tt 
T)ot)' fAt *oó A ÓO-jU óf a gcionn 

5«^ ti'Ainitt *óóit> "o'tixMfte Atin 
tUifte Játt stijt Cóif fán gaonn, 

X. 

tVTionmume te nA^órJAit) f-AOitt 

tTTionnrhAf te gAtUMtt '*& $f uavó : 

A ftoft btró coitt •o-Ag-f-AfgAi'ó T)tiinn 
le ftnt moitt x\LAfT)xMf ti-Ain. 

XI. 

5núf nÁ«|A 50 nT)éA*o ftiom-gtAn feang 
SgéAt ton^nA'ó te CÁ6 ón Cionn : 

Cottt coiméATXA CfíCe "^Alt 

foigé^A a CUnn ttfíte tjfionn. 

XII. 

JeAtt ón fóf 45 Sfíf A St^At), 
An ce^nn t>óf mAtt T>o £>í f \Án : 

5^n Cteit T)o £>í-f ean 'f *oo £>ia*ó ; 
A £>eit fiAífi ífCAt níof t>'<Át.* * tt*iU£R.O. 49 

XIII. 

Acá uaiui 1 n-Aot-iiiúf Jyxtfe 

títo óeami T)Á óaorif-éúl cuac bfionn ; 

t>tu\ige fiem bf\eic-fe 'na ^ceAim 
CeAnn Ati ifieic-re ITUifle Af\ mtonru 

Illionn fíit 6i|\eAnn 1 nAc CUac. 

T)0 Ctllf A11 tA01*Ó-fe T>'fiACAib a\\ ^AttAib CCAim 
AtAf > 0]U\n T>0 tAt>A1|\C AtlUAf. 

[t)A COt CeAtjUVI^ 'O'.AtAI^ At AfDAI^ 1111C CollA All 
C-AtAfDA^ fO.] 

CúiseAf 111AC t>o bí Ag AtAfOAii\ h'iac Com ÓACAHAig 1 
n-éAgiuMf *ÓoiiniAitt t)AttAig t>o bí t>aU. ^\iO*t\ 'óíob 
fo t>o *ónt fttiAg tnófl 'ú'éif 11111 .1. SéAinuf Ajguf Aonguf 
tUibfeAó Aguf SoriiAifte, 50 nWAf 11^*0 ton^pofc teo 1 
ngteAim SeifS 'rnA 5 lirm1 ^* lléitt .1. SeAÁn riiAC 
Cunm t)ACAig rinc Cnmn rinc énifí n'nc CogAin T)o CAbAi-fC 
Amnif toii5po|VC of\|\A Aguf Aonguf tlAibfeAC t>o riiAfoA^o 
Atm. SéAmnf t>o gAbÁit bnAitue Atm A$tif T)o éA^ 1 
nTXm JeAiiAnm A^tif t>o ctutteA'ó 1 t\Sfto IÍIaca. 
SoriiAi|\te, Af\ nibeit fAT>A a^ tÁnii *óó, *oo téit;eA > ó Af é, 
Agtif "oo póf TllÁit\e ? mgeAn Cnmn t)ACAig. 

CottA 1T1AC AtAfDAIJt íiuc Com ÓAtÁHAlg, A11 CfeAf 111 AC 

fA" feme *óíob, t>o fuig ah fttiCA Af tÁriiAib Ctomne tlibtm. 
X)o éAx; 1 n*Oún tibf e, A£uf T)Á éif f m T>o gAb SoriiAit\te ah 
KuTa. 50 IV. motAt) SmnreAH Ajtif 5^oit 

AU\rOA1fl ttllC COttA. 

— + — 

Ó lié<\rmA t>o funne fo T)'eoin a tiíte. 

[StioCc teAt)Aif *Ótnt> Ctotnne Ka$tiaiU.] 

I. 

Ce-dnn^f S-AoróeAt t)o CtAtnn CottA — 

Cóif a f óSfA : 
Siat) Afíf 'n-A scAÚAit) cé-AtmA, 

ftAtA fÓT>U. 

II. 

Ce-AnnAf étfteAnn Aguf AtbAn 

An ftnnn gfi^n<ái$ 
AcÁ a's ^n *ofeim ftnttg f^ottfAig — 

CtH^rÓ CttAtUt'Ó. 

III. 

pti^m ceAtin^f nA UAtcme tnte 

eom a níte : 
fuAi«t\ /AUvpuAif ftat n4 féite 

TUt n^ fíge. 

IV. 

'OorhnAtt, eotti At;tif T)Á Aonguf 

MílÁn ftAt f-Aoitró : 
CeAtjuf x>o £>e,An ft^f t)o fíogAtt 

'S T>Áf gt&tt ^ 01 * 011 -* 5* 

V. 

DorhtiAtt if TÍAgiiAtt *oon fíogrvAit) 

tliAtíi nÁf ciígAt) : 
SotíiAiftte nAf tfieAtt a motAt) 

Cednn ha gcutiA'ó. 

VI. 
Ce-Attut\ ó SorhAifte fíit-got\m 

Sti-Af 50 Stnttne : 
CcAtfAf fni nÁf b'fóttt * n-inntfie — 

Cóif\ a sctntnne. 

VII. 

SeifeAf ó Ótnrjne— fíom rvAttnaf — 

50 tlíg CottA : 
pon ,ACA fÁ X)-\\ua6aiX) tXAtWA 

A CUAÓA10 corvfvA. 

VIII. 
TM n-Áifrinnn a T)CÁmi5 tnme 

T)'ttAiftiE> $A,oróeAt, 
t)éim Af én-gtúm u<Aró go rufa>Aini 

ttí ftiAi-r\ Aom-feAfv. 

IX. 

A5 Y° ZfG*T *°° $WeAtAÓ $AOrÓeAt, 

tn^f x>o ge-AttAf : 
An T>t\eAtn-fA fif ri-Áf £° 1 t* corme-Af, 
'S T)Ár\ óótp ceannAf . 

^Oob' é Com a titte feo céATi-ttlótvtfuotv Infe Jy\tt ; 
'o'&Aj fé ctiAJfrm 'f Ati t>tiAt)Ain 1386. 'Sé Aongttf Óg 
tTUc T)otfinxMtt T)ob' AtAif t>ó, Aguf nAit) fm mArv ah 
ScéAT)nA *oo fíotftng CtAnn T)orimAitt AoncfvomA Af\ Tríob 
AtAf T>Aif mAC Co Ua. 

* ttAc £Ótll, R.C. — - 52 
V. motAí) tthc *Óotím<MU. 

pte éigm fo &**»• 
[fílioóc teAPAif ^OeifS Ctomne TtA$nAitt.] 

I. 
píof mo tíiotA'ó : Af tíUc T)onitiAitt, 
Cnf te' sceAnstAtm : curi gAó corhtAmn. 

II. 

CftofOe teorhAin : tÁtii nÁf ctigAft. 
5tiAi|\e S^oi'óeAt : Aom-feAf "VIUvó. 

III. 

[Aom-feAf 'UtA'ó] : cÁt ha bpobAt/ 
UofS te' ^115^*0: cofg iia SCogAtt. 

IV. 

5l\iAti nA nJ'Aoi'óeAt : gntiif 1 CottA ; 
^a bftiAó t)AtmA : tttAt a tongA. 

V* 

Ctntéti conf ai'ó : coifgeAf fogtA. 
Crioifte cnnntA : bite tUntU. 

VI. 

Uíf 'ha ceAnnAtt : ^oetfs Via fteAgAró. 
A beAfC btmAi'ó : ceAóc 50 UeAtfiAiji. 

VII. 
1YleAf jj<vó ttlrúe : onóú fte. 
Pféirh nA féite : CféAti ^aó cífe. 

VIII. 

tlíof éAf Aom-feAf : nó *oÁtrh T>oittg 
CfAob ftAt omtg : ó fiA*o n-Oitig. 

IX. 

tlíof fÁf tnme : aóc fíognA tf fíogA— 
ptugte fíorvd : fíofl mo rhotA'fr. 53 

ITIac CotUx. 

He-Aó|iAr»tiAó .1. gUflK\ t)e-as ttUc 5 1 oLU llltn^e t>'imiif« 

♦ 

i. StnpeÁ-n AUfoaif . 
t>Á l CotU T)uO 41111 Agtif OÁ itl\^ Aige ah * tu\0 AU|U\in 
ttUC CotU -Alf Agtlf fUAIf A 111ÁC<\11 1 \ 04f ^gti^ póf A AC.\1J\ 
-AftífC Agllf CA t\<\0 í 3 (.1, x\ IIIÁCAIf céite *) nuit T)Ó AJJUf 

Oíot) é 5 a' mit -<\ tuige tiú ctiicim * iu\ tioi*óce. ^s ahi 
f uipeif iaaca'ó ife te n-4 f uipeÁf Agtif 'oeifeA'ó í 50 món : 

11 eífig, <<\ AUfoaif , if ^Uc "oo fuipeAfw" 

TteifeAt) eifeAti : 4Í goi'oé tÁ 'uti ? " 

T)eife<<yó tfe 50 OeAg : " JTeoit *oo con ééif. 7 " 

TteifeAt) eifeAu : " C\ gUc mí fréiii. 8 " 

T)eifeAt) ife : " tÁ 9 é OUc." 

T)eifeAt) eife^n Afífc : " Cax> ac<S. 10 " 

Avmfiii t>eif eAt) if e 50 móf Annf in, t)óig if 50 sctumeAt) 
a ACAif \ '$£ Cuf Af a coif : " eítug ! eífig I " 

["O'-posluim gtAt/bA t)eA5 An fgéilín fin ó AlbAHAc, aji cuhia 

50 fAlb " 5tACC " A15G A1111 1 H-1011A-O " 5tAC " ACÁ A5 11A 

UeACjtAniiACAib ; ntAji fin *oo nu"OAíb eile leif .1« u cat) AtÁ," 

11. A11 Oit)óe I0115A11CAC. 

X)Á AUfOAf 45 ah *ootuif. T)uOaii,\c x\ ac<\ii\ leif : 
í; 501*06 ati feói\c oi"óce acá aihi ahocc ? " 
" O," AffA AUftMf, " oit)óe féAbogAó, fófoogAc 
í\u\tcogAc, gex\Uige, 5A11 tutut), $<\n uifge." , 

" "Cá omce longAncdc Ann," Aff' ah c-AtAif. 

1 .1. bí. a .i. a. 3 .1. t/í. *.i. a leApiiÁtAi|i. 5 .1. fé. 6 nó 
le c«iciin. 7 "cér.'' 8 " liér." 9 CÁ (1 UacIaiIwi). i0 Cax> 
acá (UAclAinn) .1. niÁ cÁ. 54 

11 Caii ptnt n&f ll ionjy\tic<\lSe iu\ niotc tn\\t^iv\ b!t ,a 
'5A úrAfoeAéd'ó 13 Agtif 14 é 'na Aineot 1 * *ó,<\tTi-pA ! " 
l)\\itnig v\ AtAif v\nnpm m\C iu\b 6 <\' jMgáit óific. 11 

III. Cojwn <\n Ux\ipb. 

Cé l>\\|\ bic, b:\ c&fto móji pctceAó ag x\ Ataifi AS^Í 1 
T>ub\Aif\c *\ iíiácai-|\ óéite tcip 50 t>o 16 u\^\ a <\t<\ii\ ai-|\ 
cofAti 17 <\n cx\i-|\b á tv\0^ii\c ifce-Aó. Ciwó AUfOAjt 
<\nu\c AStíf fcAffl&itij; é m\ cojwn -c\p A11 CcV|\b Agtip tug 
e tpccv\c '11111 coigc uvo. 

IV. Connc^T) <\n Uoigc. 

t)Á a a\caii\ pqu\iceit 18 50 fAb é com Uitmi\ <\gup 
C s tU\1t) é x\iimc ^gup t>'Mfit é x\f AUpxMiv x\11 coig A 
coinieÁt), 19 éx\5x\t 20 50 'ocige^ t\obwifiec\n S1 lonnptnge 
au coige, x\5tip cÁim£ é pém mp ,<\n >oot\up, x\' tei^eAn x\ii\ 
Vém sti<|\ i\obx\iit aa a X)Á ann, Agup bi eipe-dn a' ptnpeAt) a3 
ipceAó <\n t>of\uip, 4gtip ^uAi-jt AUpt>-A-|\ cof SiUp^ A^ttp 
puc a * é pj\í"o x\n t)oiuip é 4£up ótni\ é x\n cpúit <<\p a -Atwif. 

[11! t>óc& 50 bpuit ctmiA r\A víttmne A]\ t\a pjgéitíníb 
piti ciix\p, aóc có ói\eiT>pe<vó t>on cfe-Atipgé-AUi'óe-Aóc ? 
tlí't mnci x\óc pgédt.] 11 nAip ipAn 5CAiu\iiu\ini: (jtoim 1-) .1. tiíop. 12 .1. beit. 
13 .1. íipÁi*o 14 " aha Ámneon," iuaji AT>\ibAittAp ; ■oubAinc ^tApbA 
t)0A5 uÁjt tuig pé é. 15 " fair play." 16 .1. 511^. 17 .1. copA. 
18 i. pcnÁiceAiiiAil (.1. bpó\)AriiAit, cóijicéipeAc, iiÍ5méAT)Ac). 
19 ' watcháil." ^-o'ca^Ia. ai .i. nobAi)tí, 5A-oAi\>te. aa .i. 
HobAme, 5At>Aix>e. a3 .i. cioniÁinc a4 .i. ctnji. 55 
VII. Ceót 1f& AtAfTDAItt ITlAC CottA. Tlí ti^on tongnxvó, Agtif -a fiAit) ve cáit «Agtif t)e ctú ^fi 
AUftxAtf rhAC CottA fá n-A gníohiAftAib S-Aifge, 50 
rjftnt CftÁcc oftA 1 ftoinn eite /oen eAtxVóAm. T)o 
ctnfteA'ó ixvo, ní hé -AhUtn 1 fgpítnnn, -acc 1 gceót coth 
niAit cé<At)n,A. 

Uá i)Á píofA ceóit -AgAinn ^n mAfCAin go t>cí -An U\ 
mt)itt 50 rjftttt t>tút-ráAinc -aca te hAtAftMtf. *Oe 
fag-Af éagf-AriiAit 5-aó ce^nn -aca .1. xMhfán -A£tif mátfvfe-Áit. 
Rut) eite, 111 tn n-Aon cíf -AriUtn t>o coimeátXAtj 1-At>. 1f 
ut) oite^n«At§ 1nfe 5-^t AUiAti tx> CAothxMn .An c-xMrifÁn, 
^sttf tf 1AT) fflintfintg ConcAe CofáAige t>o céAtD-fogttnm 
<An riUtffeÁit, if t>óc,A, -A^tif t>o óotn^tb ctntrine tnfti nó 
gttft te-AtAtKAf -Af ftiT) n^ hétfe-ánn í nó fA líltituAin -Agtif 
1 gConn^óCAirj af aon Cfttge. 

Ctngimto 'ÚS, tuat) Af ^n meit) fin, .1., (I) 5^ óotm-tDe^f 
Aguf ^ttf óum>A "o'ALdfttatf 'na AttMruAó nó Via éif eannAt 
— t*A S-Ae'óeAt 6 a^ttf t)^ teóf *oó fm — -A^ttf t)Á tifíg fm 
gtif £Ág fé <d tofs 1 ^ceót -An x>Á t:ír\ t)3n Ufé-fóTj 50 
mhío'ó hAinc Ai^e teó AfAon ; (2) sttf cothfotnn *oi óétte 
Atb-A Agttf éif e tnf -An f5&At fo AtAftMtf (nó Atdfojttiim 
<Ajt nóf n<A HflurhAn) Af ótrniA n^ó fétt)ir\ ctmnc-Af lomtán 
-A rjeit <A$,Ainn ^tjt ó tíf -AriUm -aoa. 

Ctnrvtm fíof «Annfo 1 n-áf ntHAit) <Af rjtt-Att ttm^m t>e 
ttiAififg -Af Ar * v & Pí°V Á éeott : 

Ati uArhjiáii. 

'fíí ^n rh-Atgoean tlAfAt Vit^nn^ó^ tltc UotmAig * t>o 
tiffttng u ALAft)Aif 'hnc ó-hó. n 1 mt><AfriA (.1. oiteAn * Journal of the Folk-Song Society, No. 16, p. 257 (AnrjiÁn 56 

i/1npl) 5^1L) 'fQAó ftuif fí é. Aiii^Un v oe tionin 11 A 
" tunnieos " é, *oo ttinneAt), b'féi'oijt, te U1111 AU\fDAif\ 
péw á tteit beó nó fjgAtAitfifn be-A5 'n-A tHAfó fm. f&Aó 
nu\-|i U\lx\ifce«Att A1111 ,Af rii-Atituvó ÚigeAfn^ Ac^ró 11-A 
nit>|\eAC, Af tof5-A*ó ^tAfóó, «A^uf .Afi OuAiit-TJexVóAin .a 
óett x>6 cjte.ACx.vo, -A^tif gtiji "ÍlVOé " *00 CUótA fe^|\ .A11 
,\n'i«jiÁin curo •oe iu\ f^éAUMt) fin .1. " 5^fóó A ^eit ^5 

*OUt 'll-A tAf-Alfl." 

Ó tÁ]\l& 50 t)ftnt A11 5-Ae^óits ftvmwú a\\ cAoriin-A'ó ^5 

1ngl1l -A11 UotlTI-Alg 'fé l U,t) ^ 00 ^IHH^'Af-f'A -A1111fO -AÓC 

•oéAiiAiii -aii 6i|ieAniiACAif X)o cu]\ a\\ -A11 AtbxMi.AC.Af. Acc 
cui^ce-Af UxMui 11AÓ ftnt oifeAT) if foc>At -Atfungte óm 
U\im-re, niA|i iiaó •oé-AfnA -agc 5t\.AnixyoAc (.1. nóf 5ttxMméif) 
11 & liéitteAnn *oo ctin 1 n-ion,AT> stumxmAige 11.A tiAttMn. 
Í1-Á có5t-Ai\ ottm 5ti«(t com5t>eAf rpí focAit h-ac ftiit 
coicceAnn 1 néifmn, .1. "50 n-eAjttXAinn " (.1. 50 mbe.A'ó 
ftnt ^5-Am te, 50 mbexvó ioniic,Aoib 110 mtnnigm A^Am Af)— 
focAt fíof-Se ( An-$,Ae > úit5e é feo nAó féi*oi«p a f^ttugA'ó 
-ají riiéxvo a -Aoife A^tif a fítunmge, Anxé"t)o cuAtvoóCxVó 
5tti-Aifé-Ann-A -A11 Sc|Uó4n,Aig, erbaid, no-m-erpimm, if, 
111Á cxMtte<Am-Ai|t-ne 1 bfuf é, ní mifoe é Dett beó t^tt ; 
4t uifi " (.1. t3fti>Ac), fin focAt bíof 50 nnon mniic 1 fsé^t- 
xMW-acc Áy leAX)A]\ Utii ; " ptoc " (.1. co^tp, "OxM-jtc, fót)), 
foc-At -a tui^fexVú *ouine Af x\n Scoibge, cé haó f uit f é 
&]\ bAit 1 bpuf 45^11111, t)om iút fétn. 

'Se yxm t)o-ní <An CrArhjtáti fo CxMtféim AtAfXMijt t)0 
ceitc\AbfA*ó 'ótnnn. 

An ttl^ijAfeAit. 

\f toríróA fg&At á\\ " ÍÍUiffeáit AtAfOfuim:" Seo mAt\ 
00 tAbxMjt Smicii 1 11--A fC-Aif -Af Connt-Ae CojtCAige : "'UA 
jWóAf ceoit Ann x\cá ^n-xMfce-Aó A^uf cog4 -aii eotAtf Ai^t 
f\*n itlun'ixMti Ó11 xMnm ITI^i^feÍit AtAfottunn — fitLeAf^ 
fiA*Ov\in é *oo |\iniK\vó 1 11-onóif -An CAoipg fin, ^5uf g \:Á 57 

AifiTj-rheAf as JjAeTjeAtAiO 50 tjcI An \Á azá moiu Ann, 
50 mbíonn tjA femm aj\ a rjfteATjAiD 50 téiri." éifC 
f6f te ruXmeif teif ó St^^^S 1í1 f AT1 CAJt^ ^ 00 6ta1 T* f ^ ^ 
** C6nui$eA6c í!)iArimuTjA Asuf $fu* irme " : " ^ ctiirhne 
Afl 6At Cnuic nA n-Of (nT)of) tjo Oánri puinc píot)AirieA6cA f 
te n-Af* fiutUit f UiAg fhic TiotnnAitt An tá útj. UA co$a 
An eotuif A1|\ 1 nTjeifceAnc nA TtéineAnn ón Atnm tTUin- 
feátt AtAfonutm .1. mÁinfeÁit nó cniAtt -AtAfOAin nó 
AteXAn'OAif/' 

'Sé ÓAmonn t)uncms * tjo 6uif An ponc fo 1 fsnfomn. 
TJein fé Aft t. 1X "oe 6tán AtnmneA6A t>6AftA nA Ofonn if 
nA t)ponc guji 6 píobAine 1 sCAtAin ua tTlAnc 1 sConnTjAC 
íftuigeo 1 sConnAtCAlO a fUAif fé 6. f asauti fom j;u|\ 
nóf pfot>AineA6cA nA ^ConnAóCAó azS Ain fÁ uia|\ acá 
f6 Annfo 'n-ár* nTjiAtTj. ílí fiof Tjúinn A|\ fSpíot>At> nóf 
nA ttturhAn Ai|\ fóf fiAtfi. 

ó'f ní 6 gtifl cui(\ thmcins An ttainfe-Áit feo 1 r-oineA- 
rfiAinc Tjon piAnofoncc te cn6nAn uaitj f6m, tjo meAfAf 
náft t>*foA|\|\ TjAtn nuTj tjo Tj6AnfAinn nA An cfónin fom 
tjo 6ons6\Ait Annfo, mAn ^uriAt) 6 An piAnoforice, p6 toóc 
azá Ain, An 5,t6Af ceoit if cneife Aguf if lomtdme Aguf 
if coic6mne aj\ bit. 

Án nÁTj $Á tjsoitj 'nA teit feo, ^unAt) 6 An snAf Á & 1 
riiAtfi An t>Ait cuineAtfi nó CAomeA*ó a|\ An U\o6 1 uTjetjteATj 
An teAt>Ain inA mtrionn An fCAin Af a OeAtAiTj. Tlí 
fuAnAmAf Aon cutneAtíi Ajt AtAfonom mAC CottA rpiA 
teAt>riAit>, 1 sctó nÁ 1 fSfíOmu, aóc c4 feAnn cuineAtn 
•oo Ooatj A|\ a teit6it> *oe tAOif eAó " Afm-'óeAns 6a6c- 
rhmic " A^uf An " a togA neifimemce t>o $AorOeAtAit> 
óirieAnnAC Agtaf AU>atía6 tjo Of ciúnCA A|\ tárhA6 AS«f 
ceA$rhA aj\ Cfoirj " nÁ An rh^infeiit feo 'n-Af nrjiAit) te 
n-Af tfiAttATjA|\ 6um CAtA ^11 U\ TjeineArmAC tja fAogAt 
.1. IS Ciiuic nA nT3of ? 

* The Aneient Musie of Iroíand, t. 83 "oeti éeot y éin A^uf 
f Aif néif At^e paoi A|i U. 91, 92 -oen CAtnc. V V % 2nast)2im,Tnic, o-no. beJwTTlic SiolU-6oiti CujíuiluJ 
T>o jjab i n-otleAn t)4fifiA, JM 131. 1902. TTl ot> 2. a.b.* (p^|tap 7 uoca) 
?o tneapait~óa in*o. 
(2ltiinlui) ;^i^^^^^ ^p^ 1. '2U-jf-Tuiu mic, - tió! Coll-a 'juf-Tu, - I16! 
(Cnonán) 

^ — í ^ ^^ ^^^f^rj^^^ 2tf no Úútíi ^o n-,0 - ho, 6anbatnn t^p-aó, cuotnetl-e. (lumneo'5) 
3 mm$ 4 éim ^ ?¥^^ - CM etl-;b ó-tií, CdU ó hó uo,CdU eil-ib 6-hdo,CaU 6 hb no Cníoc. p^ g 4 ¥ ^M 4% 4^g ? . i^i CdH-Ait-ó, hdo-fti 6, CdH 6 ho u6,tluo i 6 h6,cuom eU-e. * b. an cfom *oo cutuedf) au an bponn fo. 2. 2tp t>o tatttt 50 w— , 0-ho! 
Sajtbai .nu x^paó, 0-ho! 
TlUftbaT) 'Ct^eaftua, O-hó! 
2ÍC4VÓ tta mbjteac leac, rftotu etle. 
Luiuueo'g: Call eiliB, 7ftl. 

3 'íHaftbaf) 'Ct^eatttta, ho! 
2Jcjuf> uxv mbjteac leac, O-tto! 
tld-ólacaT) t u— , O-hó! 
ULi|t atí toc 7 e, zpom etle. 

Lumueoj: Catt eiltb, 7jtl. 

4. TUf>Uc4f) 1 tt— , # O-ho! 
tXijt au toc' e, Q-ho!^ 

5 S $e bej/5 me petu, O-ho! 
btuvtl mé ploc atft, ^ftom ette. 
Lur uueo?: Call eiltb, y|tt . 

5 7 5 ^e bed/5 tné £em, JÓ-tio! 
budtt mé ptoc jujt, O-ho! 
Cttdta me m*oé, O-ho! 
Sseal uáft bUic ttom, rjtottt etle. 
Luwtteo^: Catl ethb, 7ftl. 

6. CxxaXa mé ttvoe, O-ho! K 
S'géal náft b'dic ttottt, O-hó! 
3>tAfCtt a betc, O-ho! 

7 t)ttt y t\d tapatjt, rftom ette. 

Lutuueo'j: Catt etttb, 7ftt. 

7. 5Ufc5 a bett, OUtó ! 
'Dttt 'ttA taf^ift, 0-ho! 

'S Obaift-t3ea*óatu ? O-hó! 
\ u"oéfó c|teacdT>, # c|iottt ette. 
Lttiutteo^: Catl etttb, 7ftí Tnamsesni auasDmitm ji hívó tjuh cittnjró e noitn <xn mbl.1647. 
TTLtel: «/.=■.. 120— Cnoccan: 8 n-onoUi^. 


/ ij^i i ft f mf m ±rr ffJfil>mjrnl.rfr*J = ?1 

S***-K — # r # * g? — +* h-* 1 — é \ 1 J 5 *P- 


P— •^r^ f- 

P ^^^^ ^^^ ffl J_JLJ — — — #-- J j J J-JL £ JjvJ f* f= f 5 
psí J./ J j. JjLÍ 
f=f- í JjVj.il.JjLi 
f=f^ 


ff-ígSE JCll = — : — s~ m , m . J^rÍ Aj ^ 3= Z^-Li^ > te ÉEE P 
'SS J-<U: J^&J: J^L± 5 
te^ ^^ _^.>. iU' fe J-SrJ- ^: 58 poctói \\ AdaII (now &5aiU), /., apple- 

tree ; m'A&Atl ti]i, my fresh 

apple-tree, is a term of 

endearment. 
A oe^5, anything, any. [Very 

common in Rathlin]. 
Acc ceAtiA, however, howbeit. 
A-obAtinrA, /., advance. 
AtnbjMAC, an excessive or un- 

just debt ; npl. -ca ; gpl. -c. 
Annb, /., blemish, stain. [5u]t 

6'aiiiio corrected from 4 *gur 

bhainidh " of Rel. Celt.] 
Aipt>e, /., height ; "00 bí -o'a. 1 

n-tiA ik\ 5C01111, the descen- 

dant of the Conns was so tall. 
Atmtt rAobAin, edged weapons, 

i.e. swords, etc. 
Atmn teineAT), firearms, i.e. 

guns, muskets, etc. 
Áite, m. 9 = Áiu, /., place. [Cf. 

Áttfd, place (Rathlin and 

Oriel).] 
v\iúeAf5, m. 9 speech, advice ; 

■o'a. AOin-fMn, unanimously. 
ól 9 /., disgrace ? (cf. dat. Áit, 

Wind. ) ; desire, pleasure ? 

(= Áil, ÁiU) ; Rel. Celt. has 

iiill. 

Atiaihi = rAtiAim, I remain, 
stay : -oo aii = "o'-pAtij re- 

mained. 
AnÁtp, metrical for 01101 ^, 

honour. 
An-Alr|iA, m., great foster- 

father or fosterer. 
AiiAin, m., life ; a n-AiiAm tdo 

ÚAb Atpx leó, that their Hves 

would be spared. 
xMicotritrom, disadvantage. 
.AniiiAin = rAtiriiAinc, act of 

staying, remaining. 
Atntioc, late. 
x^nnÁlAC, m. 9 annals. v\nn 1 = i,in ; nÁjt b'eolAC ^1111 
1 T>T:ío|icAib lilic CaiIíii, was 
he not acquainted with the 
countries of Mac Caiiin 
(Campbell). 

A-nú = inout, to-day. 

Aot-íh\i]i, lime-whitened mans- 
ion. 

.AoriiAim, I assent ; -oo Aorii, he 
assented, wished and feit 
able to. 

^1-0-501 ntnét, chief general, 
generalissimo. 

-Á|it)-cAOtpeAc, chief comman- 
der, general. 

AjimÁit, /., army ; gen. -Áile. 

Anoite = Acéite, of eachother. 

^rtiAccA, mighty, manful, 
powerful. 

An^AnncA, fierce, furious. 
[AróncA, cross, passionate, 
furious (Wat.) ; AfiAtmcA, 
cross, peevish, testy (Con.)]. 

^r = rÁr, m., act of growing. 

Auac, m., act of requesting, 
praying (followed by nm). t)Á-OA|\=t)o bioOAfi, they were ; 

used relatively=which were, 

where *oo bí (Sc. G. bha) is 

the present usage. 
ftÁOAp, *oo = -oo bíooAji, they 

were. 
t)ÁÓAr, 00, perf. impers. pass. 

of AcÁitn, I am. 
t)AOi = 00 bí, was. 
tDÁjvoA, m, 9 a garrison ; pl. 

-aóa ; gpl. bÁr«o. 
toAtA, m. 9 stick, staff, cudgel ; 

A5 5<\bÁit 00 bAUA A]i, beating 

. . . with a staff. [Rel. 

Celt. has bAtA here, but that 

is probably a seribal error]. 59 bACAittén, m. f battalion ; d}d. 
-ciiAib. [The modern fonn 
should be bAXAilteÁn.] 
béAx>, m., deed. [Se, G. bettd, 
hurt, injury, harm, mis- 
chief.] 
bóini, /., rcproach, stain. 
biAH-5A*o = tMAfi-5At, skin- 
picrcing or stinging, pcck- 
ing ; '5Á nib., peeking onc 
another. 
biojv-óiAf, /., point. 
blÁjs m., íield, plain ; a battle 
(a secondary sense froin 
' battle-field ') ; 5A11 btÁji 5A11 
niACAine x)o CADAtfc lOttttCA, 
without battle or skirmish 
having taken place in thcm, 
in which mACAtfe is given 
the same sense (cf. ntACAtfe 
ah xniuflÁin, Mayo). [btÁjt, 
" (ield, plain ' is used in Don.] 
blÁc, " warm/' 
blci-óc, /., goblet, drinldng cup. 
&6f ^ 5eóf, pdf, still, yet. 
bnAui-éAti, raven ; npl. bfAtn- 

eoin. 
bnAf, brisk, active, sudden, 

sup. bux> bfAtfe. 
bjtAC, //?., notice, information ; 
5AII X)\\*t 'O'fASAlt Af a 
tnbett A5 ceAcr, without 
notice being got of their 
being about to coine. 
bptfeAÓ, m., rout, defeat ; ó 
b. -oo 5AbÁit, from becoming 
routed. 
bfOftuiJAÓ, m., act of exhort- 

ing, encouraging. 
DtiAtlce, disablcd, hors-de- 
combat. Cax) axá (acá, Rathlin), what 
if it is ? 

CA-otAim, metrical for cox>tAnn, 
I sleep. [Cf. Sc. G. caidil, 
cadal. The a- spelhngs of 
dán díreach were probably 
adopted from the Northern 
dialeotal forms.] CÁit petceAthitAtf, state ol in- 
debtedness a= question of 
precedence (?) i.e. the ques- 
tion as to wliat stato things 
were in as regarded what was 
due to either clan in liaving 
precedence of theother. One 
may perliaps cf. fiach opaid 
of Strachans Táin, p. 3.3. 

CÁi|tx)e— cÁijtx>e aiiiiia, quartcr, 
mercy. [Othcr terms aro 
ahacaI, cotmtfce.] 

CaIax), ?//., ]>aven, liarbour ; 
5ii|t 5AbAXK\)t c, until they 
eame into harbour. 

CaU, w.,actof losing (cAtUeAX), 
CAtlteAftlAttlc), loss. [Jn 

Kerry andCon.— loss, want, 
need.] 

CAjtAX^tAX), »>., frÍClldsllÍp, 

amitv. 
Ccax) — ciox), although, it i^. 

CeAttttAfC — CCAttttAfAIC, /., 

btrife, tighting. 
CeAiin peAÓttA, chieftain. 
CeAnnnix>e ctÁi,tAi5e, timber 

merchant. 
CeAÚfAiiiA, /., quarter, mercy. 

[Otherwise AnACAl, CÁtfDO 

AiiniA, cnniAi]tce.] 
CeACfAthA, /., quartering, bil- 

leting ; Af c., quartered, 

billeted. [So in Mon. ceAÚ- 

|iaiíia, lodging ; Af c. = Af 

ÍÓtfDÍtt.] 

CtAf, k> red " ; gsm. cétf. 

C111111X) ttom, I succeed ; níop 
c inn tetf , he did not succeed. 
[This is clearly the original 
form of the N. Mayo ctitti 
T)ia teif, Vi God prospcred 
him."] 

C1011, a share, portion. 

Cío|v\cax), m. 3 act of subjuga- 
ting, harassing. 

CUvó = ctoiX)e, trencli ; ctit iia 
5ctAx>, defender of the 
trenches. 

CtAiin-nit, clustering and fresh 
(or noble, etc.) ; dsf. -útf . 6o CteACCAim, 1 aia wont, to bo 
or liavo ; ór cionn CÁ15 511^ 
clcAcr ,n ceAiin, thathe was 
ahvays a head taller than 
tho rest. 

cleit, /., act of hiding or cover- 
ing. 

CtiAfi&ró, m., bard. 

clóx), m., act of subduing, 
overcoming. 

Couaj\cac, m., prey, spoil. [Cob- 
±\\t.\c, a prey, O'R.]. 

Coi me&f =coi m meAf, compari- 
son. 

Cotmix>cAcc, /., act of attend- 
ing. 

Coiniuiie, m., coigny, entertain- 
ment. 

Coipx)e, foot-soldier, infantry- 
man ; gph -Cvvó. 

CoriiAi^teAc = conhi^teAc, 
conhtiseAC, strange, foreign. 

CoihmojiAX), m., act of congra- 
tulating; x>Á 50., to congra- 
tulate them. [ComónAX) is 
tlie present form : le c. 
tAbAinx x)on x)íf> to congra- 
tulate (show respect to) the 
two, P. Walsh, Don. poet.] 

ComplAcc, /., company, body. 

Coméftoiii, m., advantage. 

Copa, gcn. of cun, m., act of 
putting. 

Coj^iÁn, m., a point encircling 
tlie side of a haven ; c. &\\yo 
1Í1ei5 5iotlA5Áin. Cf. ConnÁn 
L&tAnnA, the Corran of 
Larne ; ConnÁn thnne, Horn 
Head. 

C 1^111105, /., an artificial lake 
island. 

cp.\obr5AoileAX), m. 9 act of 
disseminating. 

Cjuor, m., belt, sword-bclt ; thc 
sword-belt of tbe time en- 
circled the body from thc 
right shoulder to the lefthip, 
hence x>o ptot au cjuor x;im- 
ceAll leir, thebeltran (went) 
rottnd with it (the sword), 
because, having a shicld in tho left hand and being 
forced to use it, lie hadnot 
his left hand freo to grasp 
the scabbard ; the transla- 
tor and editors of Rel. Celt. 
quite missed the point here. 

C|\otAc, well-formed, shapely. 

C|uuvoÁit, /., hardiment, hardi- 
liood gen. -ÁtA. 

Cjuumx), /., steel ; gcn. -x)e (so in 
Or., whilst Muns. has cjuuvóa 
and Don. and Con. have 

C|U1AX)AC). 

Cuahha, m ., elegant or noblo 

pne or person. 
Cuinró, ?n., feast, meeting. 
Cuinir = x)o cuin, put, sent. 
CúmAiix)A, m., command. 
CunnlA, wise, modest, discreet. 
Ciiji, m., hero, champion. 
CunAncA = cunaxíca, heroic, 

brave. 

*OA5-^Af5Ax), good shelter ; gen. 

-A1X). 

X)ai5iioac, stronghold. [Cf. 
x)Ai5neAc 11 a cúince, the 
interior strongest part of 
the mansion (Or.).] 

"OAinseAn, safe ; comp. 

x)Aiii5ne ; 511 nAb A|t JaoixV 
caIcacx pÁ x)ai 11511 e X)ó ah 
c-Anm x)o he\t, that it was 
safer for him that the army 
should be in the Highlands, 
that the country of the Gael 
was the best place for the 
safety of the army. 

*Oaoiiiiaix)o, m., human being. 

""OÁfAccAc, furious, violent. 

X)eAbAix), /.,fight, conflict ; gen. 
x)eAbtA. 

*OéAncA, inured or used to war. 

*OcA|ib-coriiAlc<\,foster-brotlicr. 
[*OeAnb- as in x)eAnbpÁtAip, 
T>einbpiin.] 

"O'jíéisptti, to consider ; appar- 
ently a mixed forrn froni 
■o'peicrin and the older t>óac- 
fAin. 

T)i<\f, /., two people. 6i 'OíbtteA'ó, m., banishment ; aj\ 

t>., banished. 
*OíofrnA, m. y troop. 
'Oí^jeAT) (now T)í]\itJt.\-6), ?/?., 

act of straightening. 
*Oo bt\oi = -oo bí, (which) was. 
T)o ftnt>, departed. [Cf. gAti 

F&01-0, not to depart (Ór. 

poem) ; fAoró teAC, be ofí, 

flee (Con.).] 
T)o-5éuiT)íf = *oo T)é\\nf AiT>íf. 

they shonld do ; TX)-5éAn- 

AiT)íf also occurs. 
T)óib, to them ; 50 Cmncífe 

■óóib, tliey come to Kintyre 

— in this -oóib is very strange, 

as one should have expected 

50 Cnmcín e leó, le being the 

prep. to express motion. 
•Ooilij;, difficult to satisfv. 
*Oonm-ion5A, red nail ; gpl. 

"001 n 11-1 11511 eAT). 
'Oo jiaIa = rAnlA ; -00 f AtA-óó, 

hehappened, chanced. [The 

old orthotonic form.] 
T)o-noi5mt> = t>o nmne, made. 

[Cf. fomnró, made (Don.).] 
T)orÁn, tuft, forelock ; dpl. in 1 

nT>orÁnAib a céito, in close 

conflict with each other ( = 

1 5COCAU a céite, in each 

other's wool). [Sc. G. dos 

has the same sense.] 
T)xilcAnnAc, adj. 9 veteran, tried 

or experienced in war. [Orig. 

"hired"? cf. -ointcinne, 

hire, wages, O'R., and use of 

AiriAf, AirifAine.] 
THít ó, escape ; nAC f Aib Tmt 

haca A5 m., that M. could 

not escape them. 
TJúcca, a Northern gen. of 

T>ncAi5, /., country, native 

district. éAT)ÁnAcr, /., want of boldness 
or intrepidity ; A5 *o\it 1 n-é. 
Ain, becoming less bold in 
their attack on him, showing 
a less bold front to him. éAgiiAif, /.,=-- 6^511 Aif with -n- 
from lon^ncMf \ want ; 
n-é^5HAif, besides. 

Cati -áIat), anv wound. 

eATi^iiAiTi, m.. dexteiity at 
arms, prowess. 

eAj\bAini, I hope, expect ; 1 8. 
past subj. -Ainn. 

e^f n AiT), knowing, experienced, 
ingenious. 

e.vfbAT), /., loss, casualties. 

CacaU /., purity ; dat. CACAit ; 
niAf eACAil Aoit, like the 
purest lime (cf. use of C05A, 
f^oc, etc). 

écc-iinnic, constantly perform- 
ing exploits of battle, alwavs 
intrepid and daring, dashing. 

érnisnn (éibjnn), I prepare 
eagerly (?) ; 3 pl. pft. *o'éirii- 
5eAT)Af (6ib50AT)Af), but 
perhaps = they called out. 
they shouted. 

Co, m. t salmon ; in secondary 
use = great lord, hero, etc. pá = bn-ó, past tense of if. 
pvo-coimmi-óe, a long stay or 
stop. 

P&SX AT), T)0 = T)0 fÁ5AT)A|\, 

they left. 
f\\obni5mi, I strip ; pft. pass. 
■oo fAobtii5eAT). [Properly 

•OO fAT)b\115eAT) ; Cf. f AObAT) 

(=fAT)bAT>), 'fleecing,' fAob- 

cait) (= vatVuca), 'destitute' 

(Or.).] 
fWoitró, joyous, cheerful. 
fAfcó"ó, ?n. y act of retaining ; 

1 bf. 1, fixed in. 
f\Á cíf, on land (of landing) ; 

nó 511 \\ ctnn fÁ cíf . . . é, 

until it landed him. [Used 

in Don.] 
peAcc, m., army, host, militarv 

forces. 
peAf5-Ai"óbfeAC, of vast or 

great anger, very fierce. 
"PiA-ó, *»., land, territorv. 
"pA-ÓAm, /., a witness (ajj, of)». 62 yiAf)Am, /., force (of soldiers). 
Perhaps for féin, dat. of 
fun, soldiery. 
p're, ways, customs ; in gpl. 
pivíbAÍ) in Aft aoti-tImiida-ó, to- 
gether(?) [Perhaps the 
same as Af a'íi nU, ' to- 
gether,' of Rathlin, Tir Neill 
and Oriel.] 
VI At = ftAit, prinee. 
VleAfgAc, wreathed or gar- 
landed with ornamental 
work, ornate. 
•ptigeAtre, m., frigate. 
VosAiticeAc, good, effective. 
fógnAim, I serve, I suit ; t>á 
rjposriAf), if . . . would suit 
or would answer their pur- 
pose. 
-poigéASA, subordinate or sub- 

branches. 

VoitjeAÓ, pft. pass. of foit^im 

= f ottn^im , I cover ; Att nÁn 

poilgeAT) fior, from whom 

fcnowledge was not hidden. 

■póiU .1. ftiAttAc, wretched, in- 

significant ; nÁf Vfóitt 

n-innme, who had no small 

possessions, who were opu- 

lent. 

poif-óeAfSA-ó, m., act of bleed- 

ing after the infliction of a 

wound. 

potrhnsAX), m., act of emptving 

(the scabbard), drawing of 

the sword frcm the scabbard. 

f ojt Aif e, m., sentries, outposts, 

advance-guard. 
pof n a = offA, on them. 
pof aó, m., rest, halt ; *oo 5A0 

. . . f., halted. 
pof tongpof c, m., encampment . 
fftA-ÓAfC, m., sight ; gen. -Aifc ; 
1 n-Áice f f AT>Aif c *óó, in sight 
of him. [A Scottish form.] 
Pf Aoic-teAnn, fiercely strong. 
p^eAftAc, for f rieAf-otAc, atten- 
ding or serving (Af , on or to). 
pruf — teif , with him. 
-ptiAf fA-o = fviAfA-OAf, they 
found. t?ti Af 5! A"ó, m., act of ransoming. 

-ptnt, /,, family. 

f-tnleAf sss ftntreAf, ind. pres. 
impers. pass. dep., one is, 
people are. [So in Don.] 

pn if eACAif , careful, attentive. ^AbAt, m,= gADAt, /., fork ; 
dat. ^AOAt. 

^ADAf = *O0 JAD, tOOk, 

assumed. 
gAtfte = gAftA, glowing, 

ruddy, flushed. 
^Af-OA, /., briskness ? 
5Át = 3ÁX), need, want ? 
5éAX), lopping, taking, robbing, 

shortening ? ; *oo géA-o a 

f AO§Ait mo feAÓ, my regard 

to the shortening of his life ? 

[From 5A *OAim, I lop, take, 

rob, O'R. ?] 
geAnn, /., (wedge), sword (?). 

The true reading may be 

ngteAnn, of valleys. 
SemiteAf, m., general. 
5eijieAfoon, m., garrison. 
^in, /., mouth ; *oe jm clAróirit 

(.1. te béAt An ctAix>im), by 

the sword's edge. 
Smifeit, m., general ; also 

occurring as gtntf At, etc. 
5mtéifeAcc, /., generalship. 
"S^o-6 eAt) (often gróeAX)), lit. 

though it is so = however. 
^ionAfÁt, general. 
5tAn-AfmAc, well-armed. 
StéAfCA, trained. 
5tomn-meAf , of intrepid deeds. 
SUiAifif = -oo sttiAif, pro- 

ceeded. 
5nóix>i5e = snótAige, pl. of 

^nó, business ; dpl. 51101*010. 
50, ecl. — with ; 50, no change, 

to, for ; broíf féró A5AX) 50 

StttAfAcz:, have them pre- 

paréd to proceed, where 50 
Scoticé is used for ctim, as 

also in *oo ctnn eA*ó 50 bÁf = 
. . . ctim bÁif. 
50 beA5, ina low tone (Rathlin) ^o móf, londly (Rathlin). 

Sf o-o-AtlAm, zealous and quick, 
zealously, swift. 

5t lol 5-éAf5Ai"ó, having ready 
and swift steeds, well 
equipped with good horses. 

^tiAif e 5aot>oaI, the Guaire ( = 
generous king) of the Gael, 
Guaire being an ancient 
king in Connacht famed for 
hospitality. 

2^tmiK\ glAice, a hand-gun. lAffAT)Af = lAffACAf, w., re- 

quest, demand. 
1 leit, in favour of, for tlie side 
of, in behalf of ; 1 leit aii 
fío5, f° r ^ ne king's side, on 
behalf of the king. [Cf. cÁ 
fé i leit tia 5Aex>it5e, he is 
favourable to Irish (Don.).] 
1mfim Af, I inflict on ; T)Án 
inun "O. fiAiii a\\ a riitnncirt, 
that D. had ever inflicted (or 
perpetrated) on his people. 

itnteAÓcA, doings, proceedings. 

imteAÓc A|t éi^in, retreat, re- 
tirement ; both this and the 
Anglicism jiAcnécA are used 
together. 

lomonno, indeed, then, how- 
ever. 

lomtúfA, as to, as concerns. 
[McVurich's spelling is 
usually lomtóf and some- 
times lomtttr. The loss of 
the final -a is probably due 
to Scotticism.] 

1onA-ó, older form of ion<vo, m., 
place. 

loiiAinm, fit to bear arms. 

lonéAib, dpl. of eineAc, m., 
countenance, encouragement. 

loncAitme, p. n., to be spent ; 
5tinAb A|t £aUt)acc -oob' 1. 
&n 5eim|teA-ó that they 
should spend the winter in 
the Lowlands. 

lonjn <yrj, adj., strange, unusual. tÁT), m., charge, loading, con- 

tents. 
tÁrii, /. (hand) ; captivity ; aji 

lÁim, in captivity. 
tÁr at), m., a lace ; dpl. lÁr r aií>. 

[Cf. lAfCAiri, f., a hem, edge, 

O'R.?] 
teAnAif = -oo leAn, followed. 

VeAllfAT), T)0 = X)0 l0AnAT>Af, 

they followed. 

téigeitt, /., siege. 

téif-tionóilce, completely 

assembled. 

^11151111, I spring, make a 
sudden assault ; 3 S. pjt. t>o 
11115. 

Lóif-oméAT), ?/?., accommoda- 
tion, lodging. 

toir^ini dft, I fire at ( = lotfgitti 
lé, Con.) ; rtil loir^ aii -qá 
pÁrrAi5 . . . A]t a céito, 
before the two parties fired 
at one another. [Cf. caic me 
nr-cAr Air (Don.) = -oo caic- 
eAf rocAr leif (Muns.).] 

ttiAf, m. 9 swiftness ; -oo b'é 
ItiAf au ceici*ó t>o finno- 
At)Ar, they fled so swiftly ; 
bAOi "oo ItJAf 11 a mÁrtfÁlA T)0 
tiónfAT), their march was so 
quick. 

Vúb, in 11AC túb, older usage for 
11 ac InbAnn — one notices the 
former still in Rathlin, Man. 
and Scotland. 

mÁ, about, around. [mÁ and 
f Á are both in use in Rathlin, 
and, as in Mid. Irish, alter- 
nate indifíerently.] 

ttlÁ, vbl. part. ecl., before ( = 
ftil in sense and usage). 
[lttÁ = Sc. G. mu'n ; Dóisi 
fé, ' before ' (verbal).] 

fttÁ 5éAbAnu = mÁ seibnn, if I 
get. [Hence perhaps mÁ 
5éA'im of S. Arm.] 

nVACAif e, m., plain, field ; field 
of battle ; battle ; 50 bf A15- 
-oíf m. T)o con^bÁit jm'i, that 
they would get battle, Ut. 64 ttiRt they would gel field of 
battle to be oonteated with 

thein. 
' tnÁ 5C11AIIIC, aronnd. | 'nU 

^cuAi|ro (Muns. poet.); mti'ti 

caairt (Se.) ; mygeaijrt 

(Manx) ; pi c\i^i]ic (Or.) ; 

•imacuairt (Mid. Ir.).] 
ITtAicne, /., kindred, relations, 

elan ; 00 -óut né' riiAicne, 

to follow liis clan. 
mÁi*ofeoin, major. 
niÁi"Ofeoi|\-5eineAT\Ál,) 
mÁforeoin fimneit, f major- 
nu\i5ei|\ ^ionAfAt, í general 
rtlAiseif rimneil, ) 
mAi§e|i, m. 9 major. 
nK\U\, /., brow ; accue. ati 

m4lAró ?cei]\r 5011 mrA 

>co.oit. 
mÁn ~ mÁ ati ; mÁn Am rm, 

about or at that time. 
tTIÁfrOA, mild, modest, gentle, 

affable. [Sc. G. málda ; 

Muns. mÁntA ; anotlier form 

is mÁncA which at the 

moment I cannot place.] 
niA|\, when. 
ftlAti&t'óe, m. 9 mariner. 
niAfctAc, /., cavalry, troop of 

horse-soldiers. [In Oriel = 

1 a cavalcade ' commonly at 

a wedding]. 
mAfffceAnntn-óe, " marcliing 

kerns," Rel. Celt. 
mÁffÁit, /., = mÁiffÓAit, 

marching ; gen. -ÁtA. 
m &trCACC, /., provision of beef, 

1 ' plenty of beef." 
niAtftuA^, m. 9 force of horse, 

cavalry. [Apparently so in 

text, though the word is 

not confined to that sense. 

There seems to have been 

confusion with mAfCfUiAj;]. 
me<yófAim, I gladden ; pft. 

pa88. meA*ófAX). 
meAfSAC, exhilarating, inebria- 

ting. 
meAÚAnn onm, I ffiil ; tjo í'ntwf 0]\fv\ a|1v\oti. they both 
failed. 

nihi oa|\Ia, m.,— míon \»ftA, 
smooth forelock or longhair; 
gen. ati riiín-eAjtlA ttiaoiú. 

niíontA, aoft, well rounded. 

nuonn, /., diadem, crown. 

mionn fút, treasure of the 
eyes, cvnosure ? orig. 
diadem attracting the gaze 
of all eyes ? 

nio-^éAiiAf, blessed is, happy 
is, I delight in. fméAnAn 
(Om.) ; mÓATif a, me'AfA 
(Don.) ; méAncfAC (Cavan) 
commonly in if méAnAf -oinc 
= if AOiVnnn xnnc ; cf. mad- 
génatar (pl.), Strachan's 
Támj. 

monAX), m. 9 mountain. 

món, old n. 9 much ; món 
f AOÚAif , much lábour or toil. 

mótimAon, lord. [Of higher 
rank than the laird (C15- 
OAfnA) in Scotland.] 

mofgA-ó, m. 9 musket. 

mottngitn -oo, I perceive. 
notice ; x>o ihocmj -oo 
meif5e móif An níoj;, he per- 
ceived the great standard of 
the king. [Tlie use of -oo 
is Scottish, the nearest thing 
to it inlreland being riiocm- 
^eAf -OAm, I perceived (Don. ), 
a passive phrase ; cf. mocm- 
5eAf x)ó Afíf An péirc, in 
Duan Fraoich.] 

IU01, fresh, recent. [Cf. 

tlóicwTje, later tUiACfocAC, 
and nóiglinne, Wind, which 
contain the O. Ir. form]. 

ttÁn = nÁtneAc, bashful. 

nÁfAc, bashful. 

tteAmf5ÁcmAf, undaunted, 
fearless. 

neAmfOCAtAC, unpresuming, 
not presumptuous. 

néiriieAnn, /., row of pearls (?) ; 
dat., -inn., 65 nuni, /., splcndour ; dat. in &\\ 
tiéttii, for splendour. [But 
Tiénii may = dat. of ném 9 
Wind., though thesensepro- 
duced thereby would be 
rather inept.] 

11 í nió tiá 50 troeAftiA, scarcely 
did. 

HoccA, p.n. 9 to be revealed or 
made known. 

HuAróróeAcc, /., news. [Cf. 
mtA'ÓAvóeAcc (Muns,).] OtgfCATirA, icy. 

OifeAf, m. 9 coastland, border ; 
gen. -\\\. 

Olovntt, is expected (?), " is re- 
quired" (Rel. Celt.) ? 

Otc a\\ triAit teif é, whetherhe 
liked it or not == olc nó itiaic 
tetf é (Uls.), pé olc ttiAtt 
leif é (Muns.). [The a\\ 
was probably 1 &f originally]. 

Otictí, m. 9 wolf, leopard ; hence 
= hero, champion. 

peifceAtt, m., cheek, jaw. 
[pjieiceAtt, ' jaw, double 
chin ' (Ossory) ; bf eicil, 
' jowl, double chin ' (Cork).] 

ptoc, m., large turf, clod. 

Pfóbtfo, m. 9 provost. 

pvibAtl, /., tent ; pl. ptuble. n,Ávó, "oo, said ; "00 fÁvó tnf, 
said to him ; pres. pass. 
fÁiceAf , is named. 

Tlé, /., moon ; mo \\é tÁn, my 
full moon (term of endear- 
ment). 

néAbogAc, " tearing." [Cf. zÁ 
|iéAb05 tijttA, " they're tear- 
ing at her," " of a girl 
courted by a lot of boys," 
Rath.] 

neACc-AigeAticAC, mighty- 

spirited. 

neAcutviAf , stout, strong, fíerce, 

Hé att = te'j\, with whom it is, nétre, m. 9 peace, agreemeni ; 
\iiii \\. fii'i, about maldng (to 
make) peace with them. 

11iacc, x»o, 3 S. pft. 9 it has 
reached. 

niAtuo^AC = f éAtcógAC, starry. 

RiA|i, /., preparation ; fÁ f 611,1, 
prepared, ready. 

níS-Hieifse, m., royal standard. 

níf ati, m., rear. 

nif, exposed ; *oo f Agf AX) 1 u f 
cÁc, they left the others 
exposed. [Utf (Bere), teif 
(Bantry district, Con., etc), 
v\-|iif (Don.).] 

RóbogAC, " through - other, 
mixed up." [Cf. fóbAT>, 
" tearing in seaweed for 
kelp " ; fób fniti éor cÁfirm 
'5Á jióbvvó ífceAc, Rath.] 

no-"óÁnii, /., thorough assent, 
free will ; gen. -e. 

n.otn-fetff*oe = -oob' peAiffoe 
mé, I wovild be the better of. 

novii-5tiiti = -00 5011T mé, has 
wounded me. 

nótif at), x>o, they did or made. 

nof , pleasant, agreeable ; dsf. 

fOlf. 

nttipe, m., king, chief. 
ntm-bofb, resolute, of fierce 
determination or resolve. 

SÁftt 151-0 oTitn, I fail to do a 
thing ; tió 5ttf fÁftng ofÚA, 
untii they failed to do so. 
[A usual idiom in Don.] 

SÁf, m., trap ; fÁf tta fsétce, 
the boss of the shield. 

SeACAX) ati, past. [Cf. za\\z aji, 
round (Om.) ; feACAT) is 
common in Rathlin.] 

SeAft.\ti5A"ó, m., act of with- 
drawing. 

Seif e, m., comrade, companion. 

Seot, m., method, mode, man- 
ner, way ; f eAt Af Att f eol 
f oiTi (-00 understood), he was 
a while in that way or man- 
ner ; A|\ ati feot fom -oótb, 
they were in that way, 66 ÓeotfAT), *oo = *oo f eotAT>Af, 

thev sailed. 
S5AIHIAIAC, scandalous, sliame- 
ful ; probably used as noun 
kw a scandal." 
S^AoileA-ó, m., act of disband- 
ing ; f. *oo léi^eAn *oon 
Afm, to disband the army. 
S^Afb, m., " trapping " ; dpl. 
r^AfbAib. [FromEng. scarf .1 
From Lowl. Sc. scarf, ' cor- 
morant,' has come fgAfb 
also.] 
Sseitumr, /., skirmish, scrim- 
mage, brush, encounter. [V. 
An V. 5., voc, for local Irish 
forms.] 
Ssíof, /., weariness ; t>o téis 
fiA-o a fsíof, they rested. 
[Also r5 ít, fsífce.] 
S51Ú, wearied, tired out. 
S5Íti5im, I weary, get tired ; 

3 S. pft. fsítig. 
SsítmsAt), m. y act of wearving. 
Sia-o = iat> ; commonly in the 

court poetry. 
Sí-ofi, siege. 
Smineit, m. 9 general. 
Sío-ó-fntiAf), ever-ruddy com- 

plexion. 
SionnfA, m., sough, whirr, 

whizz. 
Sm-o if, although. 
Slmnén (now flumeÁn), m., 
shoulder, shoulder-blade ; niÁ 
nAflmnénAib Aige, about his 
shoulders. 
Sbom-^tAn, sleekly bright. 
SU1A5 coife, infantry, foot- 

soldiers. 
SmtiAl, m., ember, live coal. 
So-lÁniAi5, of good sliooting, 
but the true reading may 
be fo-lÁmAc, handy, dexter- 
ous. 
SoIca, pleasing, satisfying. 
f Apparently adj. in --oa from 
ftux.J 
ScAX)Af, x)o, (they) stopped. 
[Now X)0 frA-OAT>Af in Ire- 
land ; cf. -oo •óeAnmA'OAf (Con.) = *oo 'óeAfmA'OA'OAf 
(Muns.).] 

SuiceAc, " sticking," given to 
goring. [Rath., from Eng.] 

Stm*OA, m., sound. [Better 
caoI, as frequently in 
Scottish topography, indeed 
the real name oí " f tnroA 11 a 
hlte" is CaoI íte, which 
McVurich doesnot forget to 
use.] UAbAinx aitiac = bAinc attiac, 
to succeed in a thing after 
an effort, often to capture or 
take a place ; a t. aitiac = a 
bAmc AmAC, to take it, in 
taking it. 

CACAf, m. 9 fight, " scrap," 
skirmish. 

UA-ótAnn, I touch, resort to ; 
3 S. impft. rA"ótA"6. 

CAifseAf = *oo tAif5, ofíered. 

C^A1f1f = tAf, f eACAf ; CA1f1f 

Af mAfbAX) -óíob, besides 

what were killed of them. 
CAlcmAf, sturdy, stout and 

hardy. 
UAnAirce, second ; An f eAéc r., 

the second time = ah At- 

t1A1f. 

CÁn^Af oftA, they were (sud- 
denly) attacked ; cÁngAf is 
pft. impers. pass. of ci^im, 
I come ; cÁn^Af 'mÁ gctiAif c 
oftA le, they were sur- 
rounded by. 

UAOf^A, Northern form of 
ctnf^e, sooner, earlier. 

CAff, T)0, he put or placed (f e, 
against) = -00 cx\\\\ le (jte). 

CÁt, m., act -gí welding to- 
gether ; cÁt iia bpobAl, the 
eonsolidator of the peoples 
or tribes. 

CAtAoif , /., reproach, contempt. 

UeAcrA, m., messenger. 

UeA^mA, inured (aji, to). 

CeAnnAl, /., firebrand ; dat, 

-Alt. 67 CeAnncA, nearness ; i -oc. ne, 
near. 

CeApAf, the impact of an 
attack or of weapons ? [A 
very obscure word, bub the 
contexthelps much in guess- 
ing its sense. Can it be a 
scribal error representing a 
word ceApAn, connected with 
ceApAifim, I spread upon, I 
daub, or ceApAtm, I stop ?] 

CeAfAif5im, I save, defend ; 3 
8. pft. teAf Aif^. 

CeAfAf5Am, /., act of saving, 
delivering, defending. 

CeAfOA and t>o teAfOA=teAf- 
-01115 (Om.), died. 

C1A5A1111 = téróim, I go. 

OjeAfiiA, laird. 

Cim-Tuoiíu\oin, idle, supine. 

CiomfACAT), m., a mustering, 
ássembHng. [Another form 
of ciomru5AT) ; cf. beAttnA- 
cat) and beAii 11115 at>, etc.] 

CíopAT), old 3 S. past subj. of 

^151111, I come. 
Cuinucv, expert (aji, at). [From 

Eng. attuned ?] 
CoiceAfCAl, m., mustcr, muster- 

ing. 
CnÁis in 11 ac CI1Á15 = hac 

cnÁi^eAtin, which does not 

dry up. See under hac lííb. 
Cf AfT>A = cf AftiA, across. CféAti-Ailce = cféAtt-oilce, 

well trained, well skilled. 

MeVurieh has cfétiAilx, 

which perhaps = strong- 

jointed, lusty. 
CfeAf, m. 9 a spell. [Cf. HIac 

Atl 1oI., s.v.] 
C]teAÚAn-5Afb, rough-waved, 

i.e. causing fierce waves of 

sound, fiercely loud. 
C|\oi5-éAf5<MT), swift- or liglit- 

footed. 
Cjtotn, m., bulk, greater part ; 

grief, heavy loss ; z\\ om eile, 

another sorrow, etc. 
C|\ompAT>ói|t, a trumpeter. 
C|tom fUuv^, strong or numer- 

ous host. 
C|\op5Án, m., baggage. 
C|ttiAill, /., sheath, scabbard. 
C115.V6, pft. pa88. oí cujjAim, I 

cover ; fiAiú 11 Áf C115AT), 

who were never obscured ? 
Cii5fAT> = tti5AT)A]t, they gave 

(went or faced). 
CuiceAf = t»o tuic, fell. 

U]t]iA, m., surety, bail. 
H]i]tAiT), m., supporter, chief 

person on a side. 
U|\]iAnncA, dauntless, bold, 

daring, intrepid. 
UfcofAc, m., the very front, 

van. 
UfÁi-oeACAT), m., act of using, pevvpiwriA .\51if peA|ifAtiCACC. ^(A|'X)M|i | gen, -A]i [i he most 
^W\poA)\ / usual in the 
&l AfOftotn ) Bo o k o f C lanr . ) . 
-Aifl, -flAn, (once), -nium 
(Muns.), Alister or Alexan- 
der. The Muns. form 

AlAf-oponi I suggested in An 
l. 5-> p. 150, as probably 
derived from bhe Lat. accns. 
I am glad to sav that Prof. 
(). J. Bergin and Mr. T. F. 
O'RahiUv have arrived at 
the same conclusion. JNÍr. 
0'Rahilly a < Lds 5 1 wvo &tn (Lat . 
gradwm), cúnAtn (Lat. curam) 
and feilifU|\nn (Lat. silves- 
trem) as examples of the 
same thing.] 
AtrojiA, Andrew 
tXonjtif mmteAC, Angus of 
Mull ; gen, Aonsinf n'UuliJ. 

bétUí, Baillie. 

iÁhac, one of the 
Kavanaghs ; dpL -acaio. 
ClAtiti An AbA, the Mac Nabs 

or MacNab Clan. 
CtAnn CAtnfnów, theCamerons, 
CIahti X)uiíuk\iU, the Mao 
Donnells (Bcoticé Mac- 
aids). 
n "OonncAró, the Clan 
dúnean, the Duncans. 
'M i'a.mii. bhe Clan Ian. 
n VionnlAoij;, tlic Clan 
Finlay, bhe Finlays or Mac 
Kinleys, 

i Stno5Ói)t f the Clan 
tíac I }regors. 68 CtAtin Itlei5 "Óuibne, bheClanii 
Campbell. 

CtAnn rhtuneAT)Ai5, the Clan 
Vurich, the I\íac Vurichs. 
They were hereditary writers 
and scribes, and traced their 
descent from tlie banished 
Irisli bard Muireadhach 
O Dálaigh. 

ClAnn HAgnAill, the Clan- 
ranalds or Macdonalds of the 
Isles. 

CtAnn Uiulm = CtAnn ttróttfn 
(Uijitín), the Mac Quillans. 

CoibineA«cAin, a Covenanter ; 
pl. -jvpi (so normalised, as 
being the least harsh form 
— McVurich's spellings vary 
múch.) 

coinmtAn, Colonel. 

ConiAtnte tu\ hAtbAn, the 
Council (Parliament) of 
Seotland ; also Ati óoritAinto 

/AtbAtK\C. 

CoihAinte 11A liéijieAtin, (the 
Council (Parliament) of Ire- 
land = the Confederation of 
Kilkenny. 

'OÁbA'o Leiftí, David Leslie, .1 

celebrated Lowland general. 

TMtnbce tTltincA'ó, " Duke Mur- 
doch " = Ci the Duke of 
Albany " of 1411, according 
to some. Other authorities 
give " the Eari of Mar " as 
commanding the Lowland 
army that opposedDonaldof 
Islav at Hariaw, 

OoihnAttAC, arlj.. of the Mac 
I ) n i) e 1 1 s (Macdonalds) ; subs, 9 one of the clan so 

named. 
TJorhnAll a MLe, Donald of 

Islay, Lord of the Isles in 

1411. 
•OwtcfeAf totLCiíigeAm, the 

Duchess pi Buckingham. 

eACAin, " Hector." 
eoin CAcÁtiAC, John of (fos- 
lered hy) the 0'Kanes. 

eoin tnúi'oeótvoAc, John of 
Moydart. 

peArrootiCA 1T1A-5 Ao*ÓA, F. 

Mackay. 
perólimi'ó Riiat) Ó tlóiU, 

Phelim Roe O'Neill, a leader 

in the war of 1641. 
£iaca, " Feagh," " Pheagh " ; 

gen. pACA-ó. 
£itip ó riAibilL, Philip O'Reillv. 

[Dialectal form of phitip Ua 

UA5AILA15]. 
£1 tt ha CttAOibe, the Men of 

Craobh = the 0'Kanes of 

Oireacht Uí Chatháin. 

gtAfbA, a local (Rathlin) form 
of 51 LleAf 01115, gioltA-eAf- 
01115. 

górvoón, Gordon ; SórvoótiAc, 
one of the Gordons, pl. -A15, 
and used as adj. pl. -aca. 

tltnr-ciiín, Hutchin, but used 
=A<yó, Hugh ; gen. -inn. 

tAnÍA Síotpojtc, the earl of 
Seaforth, i.e. McKenzie. 

InseAti T)nb SéAmuif, Inghean 
Dubh, daughter of James 
[MacDonnell] ; she was the 
mother of Aodh Ruadh 
O Domhnaill. 

ITlAc Aitíti tnóf, more usually 
H1AC CAitín tnórt, thehead of 
the Campbells, i.e. the Mar# 
quis of Argyle. Wac Ao-óa, Mackay. 

ITIac CAitín (originally niAc 
^itín),Campbell, and applied 
in particular to the Marquis 
of Argyle. [In Don. tlUc 
CAitin = Campbell.] 

niAC Coinmg, Mac Kenzie. 

niAc *ÓÁi-óe, Davidson. 

niAC r^iongtn 1111 e, MacKinnon. 

niAc SilleÁin, Maclean. Also 
ITIac ^iUeom. 

niAC 510IIA eoin, Maclean, now 
often Mac Erlean in Ireland, 

111AC ^ioILa tíliurte, Morison, 
Morrison. 

11K\c £111050111, McGregor. 

niAc teoi-o, Mac Leod. [Those 
that settled in the Ulster 
of the pre-Plantation period 
have become 11IA5 Lém 
(Arm.), 11145 teoit) (Derry), 
Iboth = Maglade, McGlade 
in English.] 

IIIac néitl t)A|ntAi5, Mac Neill 
of Barra (an isíand of the 
Hebrides). 

niÁ^nuf ó CAÚÁm, Manus 
0'Kane (O'Rean, 0'Kyan, 
Kyan). 

nurtcóf 4 tltmtlf, the Marquis 
of Huntley, the head of the 
Gordons. 

niAttcóf mtincruSf, theMarquis 
of Montrose. 

11lAttinél, CAipcín, Captain 
Marmél = Captain Meryman 
of the F. M. who record the 
slaving of " Alasdrann son 
of Somhairle Buidhe " under 
1586 A.D., p. 1855, and add 
that Aodh, son of the Dean 
O'Gallagher. abetted Mery- 
man in it. [Cf. the Louth 
surname Marmion, in Irish 
O meitnomAin, O.S. Let., Co. 
Louth.] 

niori5AnnAi5, the Mackays or 
rather a branch of them ; 
dpl. -ACAib. 

tnótiriiAoji 5ó|roón, Lord Gor- 
don. [Eoin Mac Nóill ín- 70 os me that the Gordons 

of Clare Island, Co. Mayo, 
locally named kí tiA Tttófi- 

nuxoijtnig " = descendants of 

Mórmhaor Górdón.] 
mótunAop 1TlAiifAit, Lord 

Marischal. 
niótuhAO|t lilejiiAÚ, Lord Reay. 

Reay is a district on tbe 

northern coast of Scotlahd, 

astride the border of Caith- 

ness and Sutherland. 
111ó|ihiAOji ha ndlén, Lord of 

the Isles (the Hebrides). 
llluinuiii CAtÁm, the O'rtanes 

of Oireacht Ui Chatháin 

(aroiind Coleraine in Co. 

Derry). 
muintifi "Sn&OAij;, the 

0'Gradys. 
inuncAX) Ó t)|iiAin, Morrough 

O'Brien, earl of Inchiquin. 

ÓslAbí, Ogilvie. 

pnepbitn!, the Presbytery? 

Presbyterian faction. 
pinofcvinAC, An, Preston ; gen. 

-A15. 1lA5n<\lL An<\nnAc, Randal of 

Arran (in Scotland). 
RAJjUAtt nu\c X)oihiiAill, Ranald 

(Randal) son of Domhnall 

(Donald). 
UA^nAttAc, adj., of the Clan- 

ranald. 
ttí pionn-gAll, king of the 

Norwegians or Norse [of the 

Isles, i.e. the Hebrides]. 

Seonói*o, Jannet. 

Smi]ieit t)éitlí, General Baillie. 

Smi]ieil pmopoón, General 

Preston. 
Seoittif = Seoinfe, George. 
Síol tlúipciúin, the McCut- 

cheons. 
Síot beoix), the Macleods, 
Síot Uoi-imói-o, the Normans (?) 
SohiAiiite, Somerled, Sorley. 
StiuuAiro, Stewart, Stuart ; 

SnuD-AiroAc, one of the Clan 

Stewart, pl. -A15. 

UÁp, Taafe. 

Cómóf (Hib. UomÁf), Thomas. 

€0111116-0, " Norman " ; gen. 

-6\X). [In reality the Norse 

Thormódr.] DirmfeAncAf. AbAjt Voca tApÁm, the Abar 
fmarsh) of Loch Lapáin. 
See toc LApÁni. 

Acat) *ÓÁ Óa]\at), Charlemont, 
in Co. Armagh. 

Acatd riA nVb^.cAc, Achnabreck, 
Auchinbrech, in Argyle. 

Alponr, Alford, in Aberdeen- 
shire. 

Atu éijiinn, Auldearn, in Xairn 
about 3 miles south-east of 
the town of Nairn. 

ApAinn, /., Appin ; gen. iu\. 
hv\pAiui ; on Loch Linnhe, 
in Argyleshire. [Orig. 

ApÚAine, Abx)Ainc, 'abbcv- 
land.'] 

Ap,\mn An ttlemn 611115, Appin 
of Menzies = Weera parish 
which stilL contains Castle 
Menzies ; it is to the north- 
west of Aberfeldy in Perth- 
shire. Other writers record 
that the laird of Weem (the 
head of the Menzieses) was 
captured by Montrose and 
Alastair when they invaded 
his patrimonv. 

Á|iAfÁi5, Arisaig, on the west- 
ern coast of Invernessshire. 

Án*o ttlACA, Armagh. 

Áfro ttiei5 510ILA5Á1T1, Magil- 
ligan Point, Co. Derrv. , 

S)\T) tia Cfioire, Ardnacroish 
in Mull. 

Á]vt> 11 a tnnficon, Ardnamur- 
chan, in the north of Argyle. 

ác 'pó-olA, Athole, a district 
in Perthshire, south of 
the Grampians. [ArALt, 
McVurich.] 

t3Ái"oeAnAc, Badenoch, north 
of the Grampians, in Inver- 
nessshire, 71 t)Aite Ati ÓAifleÁm tltiA 1 

SAfAHAio, Xew 

Tyne. 
t>Aile nA ciuvipc, Ballintoy, Co. 

Antrim. " [The Rathlin 

name.] 
bAile mótuvó, Ballymoney, 

Co. Antrim. [The form in 

the Rathlin dialect and in a 

Donegal song. Originally i1 

was probably t)Ai l e t) ú &nAi"ó . 

as the old angl. forms seem 

to show.] 
t)Aite Sac, Ballyhack, Co 

Wexford. [t)Aile tiAC, 

McVurioh.] 
t)AnbA, Erin, Ireland. 
Datiha, the river Bann ; thc 

Lower Bann is commonly 

meant in MacBonnell hia 

tory. 
t) An ]u\i 5 , Barra , an i sland o f 1 1 1 e 

Hebrides. 
ftÁnfi t)ncAC, An, Barrbreck ; 

gen. aii t)Áinvi t)nic ; in 

Craignish parish, Argyle. 
t)eAnn t)A5LA, Benbecula, in 

South Uist ; gen. benmo 

t)A5tA. 

t)lÁn A11 AÚA-pó*otA, Blair 
Athole, in Perthshire. [t3tÁ^\ 
An ApALt, McVurich.] 

bo^AC nA ^aoiúc, the Bog of 
Gíght, in Aberdeenshire. 
[Gight is pronounced Qecht 
(cf. Low. Sc. hecht =height. 
etc.), and hence should point 
back to ^AOicce or ^aoicc 
rather than ^AOite]. 

t)|\Ái5e, An, m., the Brae (of 
Lochaber) ; gen. aii t)rÁ5A'o. 

t)nÁi5e An ttiACAine, the Braes 
of the Machaire (plain), per- 
haps the present Braes of 
Gight, or else the hilly dis- 72 trict of Garioch. in Aber- 
deenshire. The name can- 

not be connected with Old 
and Xew Machar, near Aber- 
deen, for they traee their 
origin to St. Madgar of the 
Book of Deer. 

b|\Ái5e ,dtA-pó"olA, the Brae of 
Athole. [t>]u\i5e ApAll, 

McVurich.] 

ÍiHÁise Ioca h<\bA)t, theBraes 
of Lochaber. 

DpÁije niAnjt, Braemar, in 
Aberdeenshire, near Bal- 
moral. 

totm t>AnnAj Bannfoot, usually 
= the mouth of the Lower 
Bann at Lough Neagh, but 
perhaps = the mouth of the 
Bann at the sea (properly 
lnbe<\i\ CtJAige). 

t)un *Oó]u\i5 (orig. has " dór- 
aig "), Dourie Burn, in Kin- 
cardineshire ? [It is very 
doubtful if ;í la bun dóraig " 
contains a place-name. The 
allusion may be to the prey- 
ing of Angus and the Mearns 
(Rincardineshire) w h i c h , 
though performed by Eoin 
Múideordach, was instigated 
by Alastair son of Colla.] 

t>tm llenrieif, Bun Nevis (the 
foot of Nevis, i.e. Ben Nevis), 
in Invernessshire. CAirtén Cijiim, ah, Castle 

Tirrim, on an island in Loch 

Moidart in Moidart district. 
CAH11A15, Canna, an island 

south of Skye, in the Heb- 

rides. 
CAolAf SCÁIÁ15, a landing- 

place in L'ist. 
CaoI íle, the Sound of Islay. 

between Islay and Jura. 
CaoI mtnle, the Sound of 

Mull, between Mull and 

Mórven, CaoI neire, Kyle-rhoa. the 

sound between Skye and 

Glenelg. 
c Á | \ ao aI , m. j C arrad a 1 e ? ; gc n . 

-Ail ; 011 the east side of 

Kintyre. 
CeAHn Ioca hAlAnn, Ivinloch- 

aline,inMorven,Argyleshire. 
CeAnn Utii]\e, Kanturk s Co. 

Cork. 
Ceinnrí|\eAC, adj. 9 of Kintyre ; 

gsf. -150. 
Cilt C01 111115, Kilkenny. 
Cill Cninnn, Fort Augustus, 

formerly in English Kill- 

cummin, in central Inver- 

nessshire. 
C1II rflÁ^CAin, Kilmartin, in 

Argyle. 
Cill m 111111 a, Kilmun, in Argyle. 
Cilt SAi-óbe, Kilsyth, in Stir- 

lingshire. [CiLl Saoij?, 

McVurich.] 
dnnríne, Kintyre (Cantvre), 

the nearest district of Scot- 

land to Ireland. 
ciATin aoiía btn-óe, Clanabov 

or th e country of the O'Neills 

of Line, partlv in Co. Down 

and partly in Co. Antrim. 
Cnoc tia n*Oor, Knocknanuss, 

between Mallow and Kan- 

turk, Co. Cork. The same 

as Cnoc 11A 11 Or, the latter 

form bemg probablv correct, 
Cnoc 11. a 11 Or, Knocknanuss, 

between Mallow and Kan- 

turk, Co. Cork. 
Cnoi-oebAju:, Knoydart, 011 the 

western coast of Inverness- 

shire. 
Cnóroeófo, indec, Knoydart, 

in the west of Invernessshire. 
Coilt n'leAT)óin,Methven Wood, 

north-west of Perth. 
CoIa, Coll, an island of the 

Hebrdes. 
CotbAnnrÁij, Colonsay, an is- 

land of the Hebrídes. 
Coni^AtL, Cowal, a d'strict of 

Argyleshire, 73 ÓotijAt tA-T)A|UK\r, ah, Connel 
of Lorne ; rfat. ,\n óongAil 
Ia-óajuiai^; ; it is at tho 
mouth of Loch Etive. 

Ooiih*oao AoncftomA, Co. 
Antrim. 

CofuiÁn Áijm rhetg 510IIA5ÁW, 
Magilligan Point, Co, Dorry. 

Co|t|iÁti Iaúajuia, the Corran 
(point) oi* Larno. 

Cjúoca clotnne ÓAcÁin, the 
territories of the Clan 
Chattan ; they comprised 
■ much of Inverness, part of 
bhe oorth of Perth and 
Argyle " and parts of Aber- 
deen, Moray, etc. In the 
recent period t lie Clan 
Chattan were represented by 
two branches, Mac Pherson 
of Cluny and Macltintosh of 
Iveppoch and Lochaber. 

Ouaii 11 a sCeAtl beAg, Killy- 
begs Eiarbour, Co. Donegal. 

CtiAti poticlÁij^o, Waterford 
1 Eaven. 

rúil Uaiciii, Coleraine. 

ÚunnOAC RtAOAC, aii, Co. Wex- 
ford ; dat. vaii óunm)Ais 
10AOA15 ; = ah óoncAe R,ia- 
oac, F. M., etc, all the 
authoritiea seeming to prefer 
this to Coiicac Loca j;a]uuaii 
by which it ia exclusively 
known nowadays ; in Ire- 
land also (Louth, Mon., etc.) 
one finds ciwivoac, conm>Aé, 
conroAC, /., ' county,' in use. 

PnnncAOi An CAbÁin,Co. Cavan. 

*OÁt Uia-oa, a district of Co. 

Antrim between the Bush 

River and Glynn near Larne. 
T)|unni lU\ccA]t, Drumochter, 

the central point of the 

Grampians. 
*Ouoa]\t), m. 9 Duart ; gen. 

-aijvo ; it is the eastern 

point of Mull. 
*oím áV)A|\cai5, Dunavertv, in 

íQntvre, 'Oún *Oaoi, Dundee. 

"Oún &A*OAin, Edinburgh, [This 

ia the form now used in ('<•. 

Donegal. | 
'oún érow, Edinburgh. [Used 

in this form in Elathlin I. 

and Scotland. | 
*oúii geAnAtnn, Dungannon. 
'oún LiDfe, Dunluce, in Co. 

Am rim. 

(\\]uv, aii, /., Harris, ín the 
1 [ebridea ; gen. ha ln* ajiaVi. 

BAnn-JjAoróeAl, Argyle, 

etge, Eigg, an island in the 
Hebrides. 

éi|tifSAi5, Eriskay, an island 
south of Tist. 

pAglAÓ, adj., of Benbecula. 
plippÁc, indec., Philiphaugh, 

about 2 niilos south-wesl of 
Selkirk. 
po-óVuvó, aii, Fyyie ; gen-. ua 
poÓDAróe ; in Aberdeen- 
shire. [McVurich does nof 
use this name in mentioning 
the battle, bul describes it 
as fought at Aberdeen, 
although Fyvie is very much 
to the north-west of thal 
city.] 

gAe-óeAlcAcc, aii, tho High- 
lands. 

^AinocoAc, indec, tlie parísh 
of the Chapel of Garioch, in 
Aberdeenshire. [The battle 
of Garioch or Harlaw (a 
farm in the parish) is alluded 
to in the text. It was 
fought on 24th July, 1411. 
McVurich's spelling is 5a]\V>- 
cec, the final -c of whieh 
should have been -c. 5Ajt- 
V)ac, indec.y is the Sc. G. 
form in Bourke's Collego 
Irish Grammar, p. 154. The 
anglicised form Garioch is 
pronounced gériCH, and 74 seems to support the slender 

form ^AinbceAC. 
^s\Ut>acc, the Lowlands. 
SAoróe&txAcc, the Highlands. 
^ofb-cfíocA, iia, the distriets 

from Morven to Glenelg, 

" the Rough Bounds of 

Seotland." 
SlAfitAW, Glassary, in Argyle. 
^teAtm óoniAn, Glencoe, 'm the 

north of Argvle ; 'gen. 

5lnine CoriiAn. 
$leAnn $ahat), Glengarrv, in 

lnvernessshire ; gen. gtmne 

^Af AT). 

5le<*nn 111 ac Cxunn, a glen near 

Raphoe, Co. Donegal. 
^leAnn neuheif, Glen Nevis ; 

gen. gluine Tleiiheif ; in 

Invernessshire. 
^leAnn Uuai-ó, Glenroy, in In- 

vernessshire. 
^leAnn Seifg, Glenshesk, in Co. 

Antrim. 
£lmne, pl. 9 the Glens of 

Antrims dat. ^lmmb. 

tlAniAtrim, Hamilton, in Lan- 
arkshire. 

Íle, Islay, the southernmost, 

of the Hebrides. 
ÍteAÓ, adj. f of Islay ; gsm. -15. 
InhoAf A§fÁr, Inveraray, in 

Argvleshire. [In Rathlin 

Inn'eAf A%\\ ac (Aof ac).] 
InbeAf LÓCA1-Ó, Inverlochy, in 

Invernessshire. 
mbeAf nAf Ann, Nairn. 
InbeAf lloif, Inverness. 
mfe gAtt, the Hebrides. 
1nfe Uí ónmn, Inchiquin, Co. 

Clare. 

LAbAf, m., Lawers, in Perth- 

shire ; gen. -Aif. 
VAtAfn, Larne, Co. Antrim ; 

gen. -ha. 
LÁifC tviffAi-o, the Hill (thigh) 

of the River Turritt, between 

Fort Augustus and Glenroy, on tlie eastern sído of the 
Caledonian Canal. 

teAf5, aii, Largie, in Kintyre ; 
gen. ha ieAf^An, 11 a teAfSA-ó. 

teo-óúf , Lewis, in the Hebrides; 
gen. -\nf. 

tíce, Leith. [So called in 
Rathlin I. : " bÁ mí m 
Líce."] 

toc AbA|t, Lochaber, the most 
southerly part of Inverness- 
shire. 

tócAi*ó, Lochy, in Inverness- 
shire. 

toc btn-óe, Lochbuy, in the 
south of Mull. 

toc eifeóft), Loch Eishort, in 
the South of Skye. 

toc ^AfinAn, Wexford. 

toc LApÁm, to be identified 
either with Loch Lapháin 
(Lismore Lives, p. 45, 1. 
1516) which was near 
Armagh and probably in the 
direotion of Lower Orior ; 
or ?lse with " toc t AbAin 1 
ccfíc xVifdj," F.M. 1405— 
Airteach was in Co. Ros- 
common, in the barony of 
Frenehpark, and lay between 
the rivers Lung and Bree- 
doge. It is clear that the 
former reference should be 
corrected to Loch Lapáin, 
for O Lapáin, ' Lappin,' is 
the name of a sept who have 
always been found around 
Armagh. 

toc neniieif, Loch Nevis, at 
Ben Nevis, in Invernessshire. 

toc Cáúa, Loch Tay, in Perth- 
shire. 

lllACAife Aotigtiif, Angus, now 
commonly Forfarshire, but 
the oider name still survives 
in The Braes of Angus 
(tjfÁi^e itlACAife Aongmf), 
the northern half of the 
shire and in Coupar-Arigus, 
a town of Perthshire on the 75 south-western bordcr oí For- 
farshire. fCoupar-Angus -- 
CnpAn rtlACAi|te Aonsiiif ln 
distinguish it from Cupar- 
Fife =a cúpAji V ír,0 -1 

trtACAine gAtVOA, ah, the Ix>w- 
lands of Scotland. 

mÁg AIIa, Mallow. 

mAinircin t!)ei]ir, the Abbey of 
Beart(?), Bert ínCo. rtildare 
or Burt in lnnishowen ! 
There are ruins of ecclesias- 
tical buildings in each place. 

mÁm óloc A]\t>, the High Pass 
(nek) of Clachard, between 
Glenquoich and Lochaber. Ln 
the west of Inverness. 

tftAoinne, mi, the Mearns, now 
known commonly as Kiu 
cardineshire. The older 
name still survives popularly 
in "The Howe of the 
Mearns " ( = C05 n>\ 
rttAOinne ?), in tlie south of 
the shire, containing Kin- 
cardine Castle whence the 
later name, and also in *' The 
Kaim of the Mearns " (Céun 
tu\ mAotnne) to the north of 
Montrose. 

Mergia, a Latinised form = 
Bonamargy Abbey, east of 
Ballycastle, Co. Antrim. 
Mergia clearly indicates Vj\m 
ha meinge as the original 
and corrects what Fr. Hogan 
supposes in Onom.] 

tui-óe, Meath. 

mío"Ó4ini"ó, Mingarry, in Ard- 
namurchan, Argvleshire. 

móinón =sa mó]\y nón, Morar ; 
gen. -óni. 

monAT> óuaic, the mountain of 
Cuach ; now represented by 
Glenquoich (gtCAtin Cuaic) 
and Loch Quoich (toc Chaic) 
between Knoydart and Glen- 
garry, in Invernessshire. 

tttónfnón, Morar, on the west- 
ern eoast of Invernessshire. múroeónx), indec», Moydart, 

between Loch Shiel and the 

sea in ínvernessshire. 
muite, Mull, an island of the 

Hebrides. 
mtuteAnn Ccaj\]\ iia tnme. 

Mullingar of (in) Meath 

(Westmeath ). 

ObAif Caiho, Abertarff, in the 

ceinre of Invernessshire. 
Ouaij» 'óoATJAin, Aberdeen. 
OiIcac = OiteAC tléro, the pre- 

sent gniAnAn O1I15, Greenan 

Lly. uoar Derry. 
Oilén 'OonnÁm, the island of 

Donnán = Donan, a small 

island in the south-wesi 

corner oí Rossshire. peAnr, /., Perth ; gen. peinre ; 
dai. pei]\r. 

pmgins tflótt, A11, Pingin Mór , 
in Argvle. [= great penny 
land ? cf. pinging, *ponny,' 
Ossory.] 

pin^inscA-ÓA (?), 11 a, Pingina, a 
place in Kintyre ; cjen. ha 
bp 11151 1150 ai). [Apparently 
= the penny lands : cf. 
the Ossory form pwgins, 
w penny."J 

po]\r aii oxa, a crossing place 
on the Bann in the 0'Kanes 5 
territory, in the present 
Coleraine district. Was ii 
''The Cuts" at Mount- 
sandel ?] 

RAAttfAig, Raasay, an island 
between Skye andthe main- 
land. 

ttÁt V)oú, Raphoe, Co. Donegal. 

ReACjiA, Rathlin Island. 

TteAcnAnnAc, a native of Rath- 
lin Island, a Rathlin man. 

ftor, Ross, an earldom of the 
Scottish Highlands now in- 
cluded in Ro°s and Crom- 
arty ; gen. tloir. 76 núrA, vMi, the Route, the 

northern portion of Co. 

Antrim. 
SAgfA, /., England ; gen. -ah ; 

dat. -ahi. 
Scacc •ociiaúa 11 a n^linne, the 

(seven) Glens of Antrim. 
Síotpo|tr, indec 9 Seaforth, in 

Lewis. 
Slétbce, Sleat, the southern 

promontory of Skye. 
SbeACAiti, the river Spean, 

north of Ben Nevis. 
S]u\t, aii, m. 9 the Strath ; gen. 

aii cS]n\rA ; a district in 

Skye. 
SjtAt t)Al5At5, Strathbogie, in 

Aberdeenshire. 
Sjtótn, Ati, m. 9 Strome, in Ross ; 

gen. aii rS]ióun. 
Scjnnble, Stirling. 
Síínieóivo, Suinart, in the north 

of Argvleshire. reAiiiAi]i, Tara, Co. Meath. * 

riobA]\ mó]\, Tibbermore (tho 
present Map and Gazetteer 
spelling) or Tippermuir (the 
more corrupt form used by 
Lowland writers), about 5 
miles west of Perth. [Niall 
MacVurich does not use this 
name in describing the first 
battle, but names it the 
battle of Perth. Tibbermore 
extends so near to Perth that 
part of its area is included 
in the parliamentarv 
borough of that town.] 

£05 mó]t, Howmore, in South 
Uist. 

U]tóncA]inif, Troterness or 
Trotternish, in the north of 
Skye. 

Uioifc, Uist, N. and S., two 

islands of the Hebrides. 
VHai-ó, pl. 9 Ulster ; gen. UlAf>. 

Date Due 


] 
, 


f 

J BOSTON COLLEGE 3 9031 01192198 8 BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot nnd what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same.